Ansvarsfull konsumtion och produktion

Medveten hantering av livsmedelsresurser

Vårt mål

Som ett transnationellt företag tar vi ansvar för att införa hållbara metoder. Detta omfattar inte bara matavfall utan även avfallsgenerering genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning.

FN:s engagemang

FN har åtagit sig att minska matsvinnet i detaljhandeln och på konsumentnivå och halvera detta per capita till 2030. För oss på TT-Line är det viktigt att vi minskar matsvinnet ombord på alla våra fartyg. Vi arbetar inte bara med att minska matförlusterna längs produktions- och leveranskedjorna utan vi vidtar också åtgärder för att minska matavfallet på konsumentnivå.

EN-Environment-Text block.png

Förboka måltider

Hjälp oss att minska matvsinnet ombord genom att förboka dina måltider. Du hjälper inte bara till att överflödig mat slängs i onödan, utan du får även upp till 20% rabatt på alla förbokad måltider.

Måltider ombord

Hantering av matavfall

Vårt mål : Minska matsvinnet på vår färjor med i genomsnitt 35%

Europeiska kommissionen för livsmedelsäkerhet har satt upp målet att minska matavfallet med 30% per capita i restauranger och livsmedelsservice fram till 2030.

På TT-Line, strävar vi efter en minskning av matavfallet på våra färjor med i genomsnitt 35%. Ombord på våra färjor väger vi mängden matavfall för att kunna mäta minskningen. Målet är att ha ett matavfall på mindre än 100g per person och dag.

För att uppnå detta och säkerhetställa kvaliteten på maten på varje färja har vi infört en livsmedelsstandard för våra passagerare och anställda ombord. I denna standard beskrivs vad som tillagas, hur mycket av det och var det ska placeras. Detta dynnar inte bara kunden, som får samma matkvalitet på alla våra färjor, utan även de anställda som kan följa specifika riktlinjer

Måltider ombord

Vi erbjuder flera alternativ och samarbetar med hållbara livsmedelsföretag för att säkerställa en hållbar livsmedelskonsumtion.

Espresso House

På de flesta av våra färjor kan våra passagerare njuta av Espresso House kaffe och ett urval sötsaker. Hållbarhet är ett viktigt ämne även för den svenska coffee shop-kedjan. Kaffet transporteras via klimatneutrala transportvägar och minskningen av plast är ett pågående projekt.

Beyond Meat

Vi har inlett ett samarbete med Beyond Meat för att kunna servera veganvänliga och mer hållbara måltidslalternativ. Jämfört med 1/4 lb U.S beef burger orsakar produktionen av en Beyond Burger 90% mindre utsläpp av växthusgaser. Produktionen av en Beyond Burger kräver också 90% mindre vatten, 50% mindre energi och 93% mindre utrymme jämfört med en nötköttsburgare.

Oatly

Som ett komplement till komjölk kommer vi att börja erbjuda växtbaserad mjölk från Oatly ombord på alla våra färjor. Detta gör att våra veganska kunder kan njuta av en måltid ombord och ger alla passagerare möjlighet att välja ett mer miljövänligt alternativ. Eftersom växtbaserad mjölk är naturligt laktosfri ger det också kunder med laktosintolerans ytterligare ett val.

Våra leverantörer

På TT-Line är valet av leverantörer en noggrann process som ägnas stor uppmärksamhet. Vi prioriterar att köpa in material från lokala företag. På så sätt bidrar vi inte bara till tillväxten och utveckligen av vår lokala ekonomi utan skapar också starkare kontakter och främjar positiva relationer med närliggande företag.

Vi lägger stor vikt vid lokalisering och hållbarhet i våra kriterier för val av leverantörer. Vi är övertygade om att bedriva vår verksamhet på ett sätt som minimerar vårt ekologiska fotavtryck och främjar miljöansvar. Därför samarbetar vi med leverantörer som delar dessa värderingar och som aktivt integrerar hållbarhet i sin dagliga verksamhet. Vi tror att genom dessa medvetna val bidrar vi till en mer hållbar och motståndskraftig framtid för både vår organisation och samhället.

Hållbara åtgärder

För våra medarbetare spelar hållbarhet en viktig roll. I det dagliga arbetetslivet finns det många enkla sätt på vilka varje enskild medarbetare kan vidta åtgärder för att spara på resurser.

  • Spara elektricitet: Alla våra medarebetare ser till att spara el i sitt dagliga arbete. Bland annat genom att släcka alla lampor när man lämnar kontoret och stänga av datorn efter avslutat arbete.

  • Minimal användning av papper: Genom att digitalisera sparar vi papper. Mer användning av digitala anteckningsblock och lagring av dokument digitalt istället för att skriva ut sparar vi stor mängd papper med varje år.

  • Inga plastflaskor: Iland har ersatt vattenflaskor med glas- och återanvändbara flaskor samt installerat vattenautomater. Detta kommer även implementeras ombord.

Visa Mastercard Diners Club Swish D21