Säkerhet ombord

Säkerheten för våra passagerare och personal har vår största uppmärksamhet och är alltid vår högsta prioritet!

Vi bryr oss

Ett samspel mellan interna och externa säkerhetsrutiner är en grundförutsättning i vårt dagliga arbetet och har en central roll för företaget.

Vår kundservice och vår säkerhet ombord på TT-Line har blivit ännu viktigare på grund av den senaste utvecklingen av COVID-19 pandemin i början av 2020.

Vi hjälper våra resenärer med sina resplaner och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 och den tillhörande sjukdomen COVID-19 ombord på våra fartyg.

Vi har löpande kontakt med myndigheterna i de länder vi trafikerar för att säkerställa att vi följer de krav och åtgärder som finns.

Säkerhet hos TT-Line

Alla säkerhetsåtgärder uppfyller minst kraven från internationella, regioneala och nationaella säkerhetsföreskrifter för fartyg, som omfattas av SOLAS.konventionen (Safety of Life at Sea) samt den internationella sjöfartsorganisationen IMO, som är en organisation underställd FN.

Moderna, säkra fartyg i toppskick

TT-Line har en av de modernaste och yngsta fartygsflottorna i Östersjön. Våra fartyg är byggda efter de senaste tekniska rönen och uppfyller alla gällande säkerhetskrav. För att säkerställa fartygsflottans höga standard krävs emellertid ständigt och regelbundet återkommande underhållsarbeten. Alla TT-Lines fartyg är därför försedda med datastyrt underhållsprogram, som planerar och övervakar arbetet.

Kompetent och välutbildad personal ombord och i land.

Enbart teknik garanterar inte säkerheten. Det optimala samspelet mellan människan och tekniken är avgörande för att nödsituationer överhuvudtaget inte ska uppstå. Om det trots allt uppstår incidenter kan en katastrof förhindras genom målmedvetet och korrekt mänskligt agerande. Kompetent personal med bra utbildning är därför avgörande för en säker fartygsdrift. Vidareutbildning av personalen och återkommande övningar säkrar kunskaperna så att personalen ombord reagerar snabbt och korrekt på oförutsedda händelser.

Optimal organisation av operativa processer

En komplex verksamhet kräver en effektiv organisation. På säkerhetsområdet är därför alla viktiga rutiner upptagna i TT-Line Safety Management System. Systemet uppfyller kraven för IMOS:s Internationella Safety Management Code och den har reviderats och kontrollerats av myndigheter sedan 1996. Den viktigaste aspekten på systemet är en ständig reviderings- och förbättrinsprocess som ska hjälpa till att ytterligare höja säkerheten på våra fartyg.

Visa Mastercard Diners Club Swish D21