Res till Travemünde eller Rostock och få 15% rabatt med kod GOLDEN15

Om TT-Line

Pålitligt och miljövänligt med våra nio fartyg

Bron till Kontinenten

Tillförlitlighet, kvalitet, precision och miljömedvetenhet - det är med de principerna som det privatägda TT-Line erbjuder en snabb, grön och prisvärd förbindelse över Östersjön mellan Tyskland, Polen och Sverige med 9 moderna RoPax-färjorna i mer än 60 år.

Med upp till 18 avgångar per dag förbinder TT-Line de största tyska Österjöhamnarna Travemünde, Rostock, den polska hamnorten Swinoujcie och Klaipeda i Litauen med den södra svenska knutpunkten Trelleborg, den viktigaste hamnen i Sverige.

Marknadsledare inom färjetrafiken mellan södra Sverige och kontinenten

TT-Line transporterar omkring 900 000 personer per år, 200 000 bilar och mer än 450 000 godsenheter och är därmed marknadsledande vad gäller transporter mellan Tyskland, Polen och Sverige. TT-Lines moderna fartyg är bemannade med erfaren besättning och erbjuder högsta komfort och tillförlitlighet. Alla hamnar som TT-Line anlöper har direkt motovägsanslutning, vilket innebär utmärkt förbindelse till de nationella motorvägsnäten.

Rymliga hytter, god mat och intergrerade SEA & SAVE-Bordshops med ett stort sortiment av olika varor gör överfarten till en upplevelse för de upp till 6500 passagerarna som TT-Line transporterar varje dag. 

Tack vare pålitlig transportkapacitet på mer än 35 kilometer "däcklängd" och effektiva intemodala förbindelser utgör frakttransporten via TT-Line idag en integrerad del av många olika logistiklösningar. 

 

Miljöarbete

TT-Lines teknik- och miljöledning har fått flera utmärkelser. TT-Line har utvecklat sitt "Green Bridge-koncept" till GREEN SHIP konceptet och startade i december 2019 den tidigare generationen RoTax-fartyg. TT-Line har lyckats minska utsläppen av miljöföroreningar ännu mer genom att installera dieselelektriska driftsystem. Med flödesoptimerade skrovformer som ger bra strömningförhållanden och fartplanering för optimal förbrukning har koldioxidavtrycket kunnat förbättrats ytterligare.  

 

Anställda på TT-Line

Mer än 700 anställda arbetar på TT-Line. Dr. Bernhard Termühlen är styrelsordförande för TT-Line och de tyska entreprenörerna Dr. Arend Oetker och Dr. Bernhard Termühlen äger lika stor andel i Trampschifffahrt GmbH & Co. KG, holdingbolaget bakom TT-Line.

Våra fartyg

TT-Lines flotta består av nio färjor. Läs mer om Nils Holgersson, Peter Pan och våra övriga färjor. 

Läs mer!

Historik

Historian om TT-Line började 1962 vår första färjan Nils Holgersson.

Läs mer!

Visa Mastercard Diners Club Swish D21