Boka nu och spara upp till 25% på Returpaket till Tyskland med kod SUMMER24

Specialerbjudande! 10% extra rabatt på alla paketresor med kod JUNE24

Hållbara utvecklingsmål

Vårt bidrag till en grönare framtid

Hållbara utvecklingsmål

Vad vi vill

Som den ledande transportleverantören i södra Sverige inser TT-Line vikten av hållbarhet. FN har fastställt en uppsättning av 17 mål för hållbar utveckling. Som företag prioriterar vi genomförandet av åtgärder som är anpassade till dessa hållbara utvecklingsmål.

Även om alla är viktiga fokuserar vi på sex nyckelmål som har betydande potential inom vårt verksamhetsområde. Med dessa mål strävar vi efter hållbar affärsutveckling och en positiv inverkan på samhället och miljön.

Våra sex huvudmål vi vill fokusera på i framtiden är:

Bild2.jpg  Bild3.jpg  Bild4.jpg

Bild5.jpg  Bild6.jpg  Bild7.jpg


Vårt mål

Minska CO2-utsläppen (gCO2/t*km) med 40% fram till 2035 jämfört med 2010

Sedan 2010 har vi redan lyckats minska våra CO2-utsläpp (gCO2/t*km) med 19%. Därför är vi säkra på att kunna nå vårt mål.


Vi på TT-Line

En del av den europeiska infrastrukturen

Onsdagen den 28 mars 1962 inledde passagerar- och godsfärjan Nils Holgersson sin reguljära färjetrafik året runt mellan Travemünde och Trelleborg, vilket markerar födelsen av TT Linie, nu känd som TT-Line. 1962 hade den första Nils Holgersson totalt 68 268 antal passagerare och transporterade 541 lastbilar.

Idag förbinder TT-Line de största tyska Östersjöhamnarna Travemünde och Rostock samt den polska staden Świnoujście och den litauiska staden Klaipėda, med det sydsvenska transportnavet Trelleborg. Sedan april 2023 reser TT-Lines färjor även till och från Karlshamn, en av de största hamnarna i Sverige.

Totalt erbjuder TT-Line cirka 6 000 avgångar per år på sina linjer över Östersjön.

Med bygget av Green Ships, de mest miljövänliga färjorna i företagets historia, satsar vi på en hållbar framtid.

Våra Green Ships

TT-Line är det första rederiet, och en pionjär i södra Östersjön, att använda LNG för sina nya Green Ships. Användningen av svavelfri LNG gör att lokala utsläpp som svaveloxider och fint damm nästan helt undviks, kväveoxidutsläppen minskar avsevärt och CO2-utsläppen minskar med ytterligare 22%.

Läs mer

Electromobility ombord

Upp till 32 laddstationer finns tillgängliga ombord på våra nya Green Ships. Vi vill erbjuda en hållbar reseupplevelse - ladda ditt elfordon bekvämt under överfarten för din resa.

Läs mer


Vårt fokus

Som ett företag som engagerar sig i hållbar utveckling har vi noggrant valt ut sex av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål att prioritera i våra framtida strävanden. Dessa mål fungerar som ett vägledande ramverk för vårt arbete med att påverka både samhället och miljön positivt. Genom att fokusera på dessa specifika mål strävar vi efter att bidra meningsfullt till den globala agendan för en mer rättvis, motståndskraftig och hållbar värld.

Jämställdhet

En central punkt, som alltid har varit och som kommer att fortsätta att vara en prioritet för oss, är främjandet av jämställdhet. Ett av våra fokus är att skapa en positiv arbetsmiljö med respektfullt bemötande för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Vi är engagerade i att säkerställa kvinnors fulla deltagande och lika möjligheter till ledarskap.

Jämställdhet Läs mer
Jämställdhet

Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Vi är en del av Europas kritiska transportinfrastruktur, transporterar ett stort antal passagerare och spelar en viktig roll i den skandinaviska försörjningskedjan. Genom att transportera mat och nödvändiga varor mellan Kontinentaleuropa och Skandinavien bidrar vi till att säkerställa ett oavbrutet varuflöde. Att flytta transporter från väg till hav gynnar inte bara miljön utan ökar också trafiksäkerheten.

Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt Läs mer
Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Industri, innovation och infrastruktur

Vi är angelägna om att hitta sätt att vidareutveckla pålitlig och hållbar infrastruktur, som är tillgänglig och prisvärd för alla. Som en del av den kritiska infrastrukturen i Europa investerar vi ständigt i forskning och utveckling för att öka resursanvändningens effektivitet och anta renare och mer miljövänlig teknik.

Industri, innovation och infrastruktur Läs mer
Industri, innovation och infrastruktur

Ansvarsfull konsumtion & produktion

Som ett transnationellt företag måste vi ta ansvar för att anta hållbara metoder. Vi arbetar inte bara med att minska matförlusterna längs produktions- och leveranskedjor, utan vi vidtar också åtgärder för att minska matsvinnet på konsumentnivå. Detta inkluderar generering av avfall i allmänhet genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning.

Ansvarsfull konsumtion & produktion Läs mer
Ansvarsfull konsumtion & produktion

Klimatåtgärder

Det är vår angelägenhet att förbättra utbildningen inom företaget bland våra anställda samt att öka medvetenheten bland våra passagerare, och erkänna den roll som individer spelar för att hantera klimatförändringar. Genom att anta hållbara metoder och genomföra miljövänliga initiativ gör vi vår del för att ta itu med frågan om klimatförändringar.

Klimatåtgärder Läs mer
Klimatåtgärder

Livet under vattnet

Skydd och hållbar användning av våra hav och deras resurser är avgörande för en hållbar utveckling. Vi är fast beslutna att kombinera framtidsinriktade strategier med bredare initiativ för att minska utsläpp och föroreningar från våra fartyg. Genom dessa ansträngningar bekräftar vi vårt engagemang för vårt uppdrag att minimera vår påverkan på det ömtåliga marina livet.

Livet under vattnet Läs mer
Livet under vattnet
Visa Mastercard Diners Club Swish D21