Boka nu och spara upp till 25% på Returpaket till Tyskland med kod MAY2024

Specialerbjudande! 10% extra rabatt på alla paketresor med kod SPRING24

Livet under vattnet

Förebyggande & minskning av förorening i havet

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att kombinera framtidsinriktade strategier med bredare initiativ för att minska utsläpp och föroreningar från våra fartyg. På detta sätt förblir TT-Line engagerad i sitt uppdrag att minimera påverkan på det ömtåliga marina livet och ekosystemen som frodas under ytan av våra hav.

Skydd och hållbar användning av våra hav och deras resurser är avgörande för en hållbar utveckling. I linje med detta åtagande har vi satt upp som mål att förebygga och avsevärt minska havsföroreningar.

Detta inkluderar till exempel driftsättningen av våra nya Green Ships, användning av silikonbeläggning samt avfallshantering.

 

TT-Line och Östersjön

Inspirerad av våra nära koppling till Östersjön strävar vi ständigt efter att utveckla innovativa lösningar för att bevara den fascinerade mångfalden och dess ekologi. Vårt engagemang driver oss att kapa hållbara metoder som gör det möjligt för oss att skydda Östersjöns unika mångfald och bevara den framtida generationen.

imagewsp2.png

Våra Green Ships

Genom att använda svavelfri LNG på våra nya Green Ships innebär det nästan att lokala utsläpp som svaveloxider och fint damm nästan undviks, kväveoxidutsläppen minskar avsevärt och CO2-utsläppen minskas med ytterligare 22%.

Läs mer

Användning av EAL olja

De nya Green Ships Peter Pan och Nils Holgersson använder EAL-olja (Environmentally Acceptable Lubricant) i bogpropellernas kugghjul och i axellinjetätningen. Eftersom denna utrustning har direkta gränssnitt mellan maskiner och havsvatten är det viktigt att undvika minsta förorening. EAL-olja ger en säkerhetsbarriär då den inte skadar havsvatten eller organismer.

Lufttätning

De nya Green Ships Peter Pan och Nils Holgersson är utrustade med lufttätningsteknik för axellagren. Dessa smörjs av olja och är placerade i aktern av fartygets skriv och leder framdrivningsaxeln till fartygets utsida. För att säkerställa att ingen olja förorenar havsvattnet är det viktigt att hålla axeltätningen i gott skicka. Lufttätningstekniken är ytterligare en säkerhetsbarriär eftersom den separerar tätningens oljesmorda kammare från det öppna havet med en annan lufttrycksförsedd kammare. I händelse av läckage pressas all olja till insidan av fartyget, vilket förhindrar spill i havet.

Ballast Water Treatment System

Majoriteten av TT-Lines flotta är redan utrustad med system för behandling av ballastvatten. Dessa system använder UV-strålning (fri från kemikalier) för att sterilisera barlastvattnet som tas in i fartyget eller pumpas ut ur fartyget. Anledningen till denna behandling är att förhindrar spridning av invasiva marina organismer från en biosfär till en annan biosfär. Behandlingssystemen bidrar till att säkra och balansera det marina livet i den känsla Östersjöregionen.

Visa Mastercard Diners Club Swish D21