Industri, innovation och infrastruktur

Pålitlig och hållbar infrastruktur för alla

Vi investerar i en pålitlig infrastruktur

På TT-Line är vi angelägna om att hitta sätt att vidareutveckla pålitlig och hållbar infrastruktur, som är tillgänglig och prisvärd för alla. Som en del av den kritiska infrastrukturen i Europa anser vi att vi har ett ansvar att ta hand om miljön och fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster. Vi investerar ständigt i forskning och utveckling för att öka resursanvändningens effektivitet och ta till oss renare och mer miljövänlig teknik.

Våra transportlösningar

Vi kombinerar aktivt sjö-, järnvägs- och vägtransporternas styrkor i vårt intermodala nätverk. Tvärs över Östersjön kopplar vi ihop de stora intermodala knutpunkterna i Norge, Sverige, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Hamnen i KlaipÄ—da förbinder Skandinavien och de baltiska staterna, inklusive Litauen, Lettland och Estland. Karlshamn som vår nya hamn kommer att erbjuda ett tidsbesparande alternativ på sträckan till eller från Stockholm och till Baltikum.

Alla förbindelser är sömlöst integrerade i vårt färjeschema, vilket säkerställer att all last når sin destination snabbt, säkert och på ett miljövänligt sätt. TT-Line utökar kontinuerligt sitt intermodala nätverk och deltar aktivt i utbyggnaden och utvecklingen av intermodala lösningar mellan Kontinentaleuropa och Skandinavien.

TT-Lines intermodala nätverk

TT-Line_Intermodal_Map_A4_Zeichenflaeche 1 2.jpg

TT-Line Truckertools

Våra TT-Line Truckertools omfattar en rad digitala lösningar utformade för att förbättra effektiviteten och flexibiliteten i din transportenhets inchecknings- och hämtningsprocedurer.

Detta inkluderar:

  • Online fraktincheckning: Våra kunder kan enkelt slutföra incheckningsprocessen för sina medföljande och ensamkommande enheter online. Med detta toppmoderna verktyg kan vem som helst enkelt checka in sina transportenheter.
  • Frakthämtning: The TT-Line pick-up tool kan användas för att kontrollera status för hämtning av släp i destinationshamnen.
  • Sen ankomst & avbokning: TT-Line meddelar kunden om sena ankomster, eller så kan kunder enkelt avboka sina bokningar med funktioner för "Sen ankomst" och "Avbokning".
  • Onlinebokning: TT-Line erbjuder toppmoderna digitala lösningar för att öka effektiviteten och flexibiliteten. Vår avancerade onlinebokningsplattform riktar sig till kunder som har ett TT-Line kundkonto. Genom att registrera sig får de tillgång till exceptionell flexibilitet vid bokning av RoRo-frakt.
  • Transportbiljett: Vi erbjuder våra kunder en okomplicerad färjetransport genom att boka med TT-Line i bara fyra enkla steg utan att behöva öppna ett konto. Vår transportbiljett erbjuder attraktiva erbjudanden för olika transportbehov och omedelbar tillgång till fasta platser.
  • Intermodal onlinebokning: Vårt intermodala onlinebokningssystem erbjuder våra kunder ett enkelt och flexibelt sätt att boka och hantera sin intermodala transport. Med vår innovativa bokningsportal online kan våra kunder boka förbindelser inom vårt nätverk. Det spelar ingen roll var de är, vilken tid de vill boka eller vilken enhet de använder.

Läs mer

Optimal energieffektivitet genom våra hållbarhetsinitiativ

Det är uppenbart att implementering av växthusgasneutralt bränsle är nödvändigt, både ur ett miljö-, klimat- och efterlevnadsperspektiv. Men det är också uppenbart att det kommer att dröja år innan vi kan lita enbart på hållbara energikällor. Därför måste vi ständigt söka innovationer i befintliga tillgångar och säkerställa optimal energieffektivitet, för att hålla den negativa påverkan på miljön så låg som möjligt och minska den totala energikostnaden.

Reseoptimering

Reseoptimering ("Fleet Intelligence") introducerar ett omfattande AI-verktyg för att registrera och utvärdera resedata. Genom att registrera fartygsparametrar (som motorkraft, fartygshastighet, djupgående, trim etc.) och miljöparametrar (som vind, vågor, vattendjup etc.) är en omfattande analys av fartygsdrift möjlig. Uppgifterna används för att ge rekommendationer till fartygen, t.ex. vilken hastighet man ska hålla i vilken del av rutten eller vilken väg man ska ta. Dessa faktorer beaktas även vid planering av rutter för att optimera bränsleförbrukningen. Vi planerar att utöka övervakningen och rapporteringen för att ytterligare optimera vår bränsleförbrukning och därmed minska utsläppen.

Spillvärmeåtervinning

MV Robin Hood har nyligen utrustats med ett spillvärmeåtervinningssystem. Systemet absorberar värme från avgasflödet och genererar ånga som används för att driva en generatorturbin. Tack vare denna teknik kan upp till 400 kW elektrisk effekt genereras som annars skulle gå förlorad i värmeavledning. Den sekundära användningen av värme minskar således belastningen och förbrukningen av dieselgeneratorerna avsevärt och hjälper till att spara utsläpp.

Landströmsinstallation

Vårt senaste initiativ för att främja hållbarhet är införandet av landström i hamnarna Travemünde, Rostock och Trelleborg. Detta kommer att göra det möjligt för fartyg att stänga av sina hjälpmotorer och ansluta till det lokala elnätet istället för att minska koldioxidutsläpp och buller. I samarbete med det tyska federala ministeriet för digital och transport (BMDV) har vi ansökt om statlig medfinansiering för att utrusta våra fyra största färjor med landströmskapacitet.

Laddningsstation för elbil

Elbilsladdningsstationerna ombord på våra nybyggen Nils Holgersson och Peter Pan ger våra passagerare möjlighet att ladda elbilar under överfarten. Våra nya Green Ships är utrustade med 32 laddare för elfordon som de första fartygen i TT-Line-flottan. Vi vill stödja utvecklingen av elektrisk och hållbar mobilitet och vi vill erbjuda våra kunder bästa möjliga service.

Laddningsstation för elbil Läs mer

Elanslutning för husbil

Som de första fartygen i TT-Line-flottan kommer våra nybyggen Nils Holgersson och Peter Pan att utrustas med strömanslutningar för husbilar. Våra passagerare kommer att ha chansen att bekvämt koppla sin husbil till strömförsörjningen ombord på våra Green Ships under överfarten. Om våra kunder vill ha en strömanslutning för sin husbil under överfarten kommer de snart att kunna boka "Ström" i vår bokningsdialog.

Aktuella framsteg inom hållbarhet: Innovation för en grönare framtid

Projekt

  • 5G-projekt: Det här projektet bidrar till att optimera kvaliteten och aktualiteten för de kommunicerade data och därför förkorta laddningstiden, öka effektiviteten och öka säkerheten, särskilt i farliga situationer. Målet med projektet är att använda prestandafunktionerna i nytt 5G-mobilnätverk för att möjliggöra realtidskommunikation mellan TT-Line backend (bokningssystem), fartyget och hamnen.
  • Optimering före lastning: Vi håller för närvarande på att utveckla ett program för att automatiskt optimera containerförförvaring. Detta förbättrar organisationen av hamnutrymmet, och tilldelar fordon till körfält på ett effektivt sätt. En framgångsrik implementering kan spara upp till 10 minuter per hamnbesök genom att minska trafikstockningarna och möjliggöra lägre fordonshastigheter, vilket leder till bränslebesparingar. Ett bättre fartygsutnyttjande minskar också utsläppen per transporterad container.

Visa Mastercard Diners Club Swish D21