Specialerbjudande! 20% extra rabatt på alla paketresor med kod REA24

Landström

Innovation och utveckling för ännu mer hållbarhet på TT-Line

NH på väg från Travemünde

Landström & En grön sjöfartskorridor

Vi är glada att meddela en viktig utveckling som en del av TT-lines pågående engagemang för miljöskydd och hållbarhet inom sjöfartsnäringen.

Med start till hösten kommer TT-Line att påbörja implementeringen av landströmskapacitet på fyra fartyg i vår flotta. Detta strategiska initiativ gör det möjligt för våra fartyg att ansluta till lokala kraftnät medan de ligger vid kaj, vilket avsevärt minskar utsläppen och minskar buller i hamnområden.

Detta proaktiva steg understryker vårt engagemang för att inte bara minimera vårt koldioxidavtryck utan också leda till en meningsfull förändring inom vår sektor. Genom att anamma hållbar praxis vill TT-Line sätta en ny standard för ansvarsfull sjöfartsverksamhet. 

Vidare har hamnarna i Trelleborg och Lübeck i samarbete med TT-Line och olika intressenter från sjöfartsnäringen inlett ett ambitiöst initiativ för att etablera en grön sjöfartskorridor. Detta partnerskap syftar till att kvalificera sig för erkännande enligt Clydbank-deklarationen med stöd av Sverige och Tyskland. Den gröna sjöfartskorridoren fungerar som en testbädd för skalbara lösningar för att minska koldioxidutsläppen från hela sjöfartsrutter och i slutändan strävar efter nollutsläpp. 

Projektet kommer att genomföras i etapper med ett erkännande av behovet av stegvisa framsteg i vissa delar av korridoren. Viktiga mål inkluderar att säkerställa stratligt stöd, främja intressenternas engagemang och definiera ett ramverk för åtgärder inom den gröna sjöfartskorridoren mellan Trelleborgs hamn och Lübecks hamn. 

Samarbete

I samarbete med Bordström Tech och det tyska federala ministeriet för Digital och transport (BMDV) har vi ansökt om statlig medfinansiering för att utrusta våra fyra största färjor med landströmskapacitet.

Med detta proaktiva tillvägagångssätt visar vi oss vara en pionjär inom hållbara metoder och främjar utvecklingen av nödvändig infrastruktur i samarbete med kärnhamnarna. 

Vi arbetar aktivt med våra hamnpartners för att säkerställa beredskap för implementering av landkraftssystem. Diskussioner pågår just nu med de olika hamnarna, där hamnarna i Trelleborg och Travemünde förväntas vara färdigställda till 2025 i enlighet med vår utrustningsplan. 

Miljöfördelar

Att använda landström ger betydande miljöfördelar, inklusive att minska CO2-utsläpp och andra luftföroreningar. Genom att eliminera behovet av motorer i hamn förväntar vi oss en märkbar minskning av utsläpp. 

I mer än 60 år har vi tänkt innovativt och agerat ansvarsfullt och hållbart.
Och vi kommer att fortsätta styra med full fart framåt.
Vi investerar i en hållbar framtid!

Läs mer

Vad vi vill uppnå

Utöver miljöfördelarna minskar användningen av landström även bullerföroreningar i hamnarna vilket skapar en lugnare och trevligare atmosfär för omgivingarna. Vi är fast beslutna att använda denna teknologi för att förbättra företagets övergripande hållbarhet. 

När vi går vidare med vårt utrustningsprogram är vi fortsatt engagerade i att främja hållbarhet och innovation inom sjöfarten. Genom att samarbeta med intressenter och myndigheter vill TT-Line fungera som en förebild för positiv förändring mot en grönare framtid inom sjötransporter. 

Våra nya Green Ships

TT-Line är det första rederiet och därmed pionjär i södra Östersjön som använder LNG (flytande naturgas) som drivmedel på de nya Green Ships. Denna framtidsorienterade generation fartyg kännetecknas av extremt hög effektivitet och flexibilitet.

Våra nya Green Ships Läs mer
Visa Mastercard Diners Club Swish D21