Jämställdhet

Lika möjligheter för alla

Vårt engagemang 

Ett av TT-Lines huvudfokus är att skapa en positiv arbetsmiljö med respektfullt bemötande för alla anställda. En central punkt, som alltid varit och kommer att vara en prioritet för oss, är främjandet av jämställdhet på TT-Line. TT-Line har åtagit sig att säkerställa att kvinnor deltar fullt ut och aktivt och att ge kvinnor lika möjligheter att ta på sig ledarroller.

  • Vårt företags framgång bygger på olika talanger och förmågor hos varje anställd. Tillsammans bildar vi ett team och kan åstadkomma modernisering & innovation för en förbättring av resurseffektiviteten på bästa möjliga sätt. 
  • Vi uppmanar aktivt alla våra anställdas potential och stödjer dem i den ständiga utvecklingen av sin kompentens. På så sätt skapar vi en attraktiv arbetsmiljö där våra medarbetare är nöjda. 
  • TT-Line stödjer aktivt kvinnor inom alla affärsområden och kommer att fortsätta med det. Vi har gjort det till vårt uppdrag att ytterligare stödja och främja kvinnor i jobb ombord.

Bli en del av vårt TT-Line team!

Ombord eller i land - Börja din karriär på TT-Line!

Läs mer 

Vårt mål

Männen dominerar fortfarande inom sjöfarten. Vårt mål är att ytterligare stödja och främja kvinnor i jobb ombord för att skapa jämställdhet. Vi uppmuntrar aktivt alla våra medarbetares potential och ger stöd för kontinuerlig utveckling.


Kontinuerligt stöd för jämställdhet:

Att öka andelen kvinnor i vårt företag som ett strategiskt mål

Vi lägger stor vikt vid att kommunicera våra nuvarande medarbetarsiffror transparent och strävar aktivt efter att uppnå jämn könsfördelning. Denna drivkraft kommer från vår starka tro på att främja en rättvis och balanserad arbetsmiljö.

Anställda på TT-Line 

76% av våra antällda jobbar ombord  på våra 9 fartyg och resterande 24% är fördelade på våra 6 landbaserade kontor. 

imageqsmv.png

Chefer ombord

Antalet kvinnor i ledande befattningar ombord överstiger det internationella genomsnittt. Trots en mansdominerad bransch är 8% av cheferna ombord kvinnor, medan det i ett världsomfattande genomsnitt bara är 5%.

imagez8trn.png

Anställda i land

Vi har också en betydande kvinnlig närvaro på våra kontor i land, där 58% av vår personal är kvinnor.  

Detta visar inte bara vårt engagemang för jämställdhet, utan också de värdefulla bidrag kvinnor kvinnor gör inom vår organistaion.

imageur4bk.png

Visa Mastercard Diners Club Swish D21