Boka nu och spara upp till 15% på Returpaket till Tyskland.

Natur & Miljö

TT-Line tar sitt ansvar gentemot natur och miljö på största allvar och kan se tillbaka på en lång tradition som kännetecknas av permanenta förbättringar av fartygen och miljöbalansen.

Vi tar ansvar

Som färjebolag arbetar vi ständigt på att förbättra miljöbalansen och har sedan länge introducerat miljövänliga lösningar för fartygsverksamheten. Installation av dieselelektriska drivsystem i den befintliga flottan resulterade i ytterligare minskning av utsläpp och föroreningar. Med strömlinjeformade skrovformer och förbrukningsoptimerad hastighetshantering förbättras koldioxidavtrycket kontinuerligt.   

Sommaren 2014 installerade TT-Line för första gången ett avgasreningssystem på färjan Nils Dacke. Skrubberna avlägsnar förutom svaveloxod  också partiklar från avgaserna. Denna avgasreingsteknik används nu på fyra av TT-Line's färjor. Sedan har TT-Line utvecklat konceptet Green Ship och i december 2019 beställdes den nya generationen TT-Line Green Ships - den mest miljvänliga färjan i företagets historia.

 

Mest miljövänligt med färja 

Transport med färja har många fördelar: Utmärkt infrastruktur, hög tillförlitlighet, färre olyckor, inga trafikstockningar, tid för vila och mindre buller. på grund av sin stora transportkapacitet har färjor de lägsta utsläppen av föroreningar per transporterad godsenhet jämfört med tåg, flygplan, lastbilar och bilar. Detta betyder att resa med färja är det mest miljövänliga transportmedlet


Utsläppsvärdena för kväveoxid (NOx), partiklar och särskilt koldioxid (CO2) per ton transporterad enhet ligger långt under på fartyg jämfört med andra transportsätt.

Vårt Green Ship

Användning av svavelfri LNGnya Green Ship gör att  utsläpp av svaveloxider och partiklar nästan helt undviks, kväveoxidutsläpp reduceras avsevärt och koldioxidutsläpp reduceras med ytterligare 22%.

Läs mer

Bra att veta

Särskilt i Östersjön gäller strikta regler som regleras av IMO (nternational Maritime organization). Den högsta tillåtna svavelhalten i Österjön av marina bränslen i speciella svavelområden (SECA, SOx Emission Control Areas) har sänkts från 1,0% till bara 0,1%. Hela TT-Line's flotta har i många år legat under gränsen på 0,1% och med nya Green Ship blir det t.o.m. < 0,001%.  

Vi bidrar till att skydda natur och miljö 

Vi skyddar luften 

 • Dieselelektriska drivenheter på Robin Hood, Nils Dacke, Peter Pan & Nils Holgersson  
 • Installation av ytterligare poddrivenheter på Nils Holgersson & Peter Pan för upp till 15% bränslesänkning jämfört med konventionella drivenheter
 • Våtskrubber på Nils Dacke, Nils Holgersson, Peter Pan & Marco Polo för att ta bort SOx och partiklar från avgaserna
 • Användning av marint bränsle med låg svavelhalt
 • Förlängning av Peter Pan med 30 meter och därmed ytterligare minskning av utsläpp per transporterad godsenhet med upp till 25% 
 • LNG-framdrivning på nya generationen Green Ships , så att de kan köras med 100% LNG

Vi är effektiva

 • Energibesparing genom ett optimalt LED-belysningssystem på fartygen 
 • Cirka 15 % mindre bränsleförbrukning genom kortare liggetider, förbrukningsoptimerad hastighetshantering & optimerade processer i hamnarna 
 • Effektiv fartygsoperation av utbildad och erfaren besättning 
 • Energibesparing genom användning av värmeåtervinning från motorns kylvatten
 • Strömlinjeformade skrovformer för att minska bränsleförbrukningen
 • Ny flödesoptimerad och bränsleeffektiv ljuskälla på Peter Pan 
 • Hållbar bottenfärg med lågt vattenmotstånd under vattenytan

Vattenskydd 

 • Avloppsvatten ombord behandlas enligt högsta standard i biologiska reningsverk
 • Anläggningar för utsläpp av avloppsvatten i anlöpshamnarna
 • Uppsamling av avloppsvatten i behållare ombord

Vi hanterar avfall på ett ansvarsfullt sätt

 • Speciella leveransanläggningar för avfallshantering i anlöpshamnarna 
 • Avfallssortering på hela flottan
 • Container-baserad bortförsel av farligt avfall

Vi litar på naturresurser  

 • Användning av biologiskt nedbrytbara kemikalier & tvättmedel  
 • Användning av plast reduceras till ett absolut minimum

Andra engagemang

 • Stödjer utbyggnaden av en ny färjeterminal i Trelleborg inklusive byggandet av en anläggning för avloppsvatten 
 • Stödjer utbyggnaden av de intermodala terminalerna i Trelleborg och Rostock
 • Deltar i projektet "Baltic Future Port" för att öka effektiviteten av hantering, spara bränsle och förbättra användningen av fartyg
 • Deltar i World Cleanup Day och bidrar till att skydda miljön

Hållbarhet på TT-Line 

Visa Mastercard Diners Club Swish D21