Verksamheter

Här hittar du viktig information om hur du skickar dina ledsagade och obeledsagade enheter med TT-Line.
I riktlinjerna för verksamheten får du en förklaring av incheckningsförfarandet för medföljande enheter och leverans och hämtning av obeledsagade enheter. Här finns också en förklaring av förfarandena för andra processer, t.ex. sändning av farligt gods, containerleverans i Rostocks hamn och staplingservice i Trelleborg.

 • Incheckning per hamn

 • Frakt av farligt gods med TT-Line

  Vi kan ta emot en mängd olika typer av farligt gods. Här hittar du mer information om vår hantering av farligt gods.

  Läs mer
  Frakt av farligt gods med TT-Line
 • Tunga transporter inom Rostocks hamn

  Tunga transporter inom Rostocks hamn

  Här hittar du information om leverans och hämtning av tunga laster i hamnen i Rostock.

  Tunga transporter inom Rostocks hamn Läs mer
 • Leverans/upphämtning av containrar i Rostock

  Här hittar du mer information om leverans och hämtning av containrar i Rostocks utomeuropeiska hamn med lastbil via väg.

  Läs mer
 • Staplingservice Trelleborg

  Här hittar du en förklaring av staplingen av containrar och trailers i Trelleborgs hamn.

  Läs mer
 • Omlastningar mellan Tyskland och Litauen

  Förutom förbindelserna från Sverige till Klaipeda i Litauen erbjuder TT-Line även förbindelser från Travemünde och Rostock i Tyskland. Här hittar du mer information om dessa förbindelser, som inkluderar en omlastning i Trelleborg.

  Läs mer
 • Tullklarering, tullbefrielse

  1. TT-Line är inte behörig eller skyldig att deklarera varor till tullmyndigheterna (se artikel 139 ff UCC). Presentationsskyldigheten är enbart avsändarens ansvar, som måste ta hand om den.
  2. TT-Line kan inte debiteras för att öppna/avsluta tulltransitförfaranden.
  3. Avsändaren befriar TT-Line internt från alla krav från tredje part (särskilt tull- och skattemyndigheter) i följande fall
   i samband med tullklarering.
 • Surrpunkter

  Lastenheterna måste ha ett tillräckligt antal surrningsöglor som lämpar sig för sjötransport!

  Sjöfartsmyndigheten har i princip bestämt att kaptenen kan besluta att inte transportera lastenheter som saknar surrningsögon.

  TT-Line levererar endast enheter med surrningspunkter.Detta gäller även fordon utan farligt gods.  På så sätt är det möjligt att säkra lastenheterna även under svåra väderförhållanden och optimera säkerheten ombord.

  Om du har ytterligare frågor kan du kontakta vår bokningsavdelning för mer information.