Operacje

Tutaj znajdą Państwo ważne informacje dotyczące przewozu Państwa przesyłek w towarzystwie i bez towarzystwa za pośrednictwem TT-Line.
Wytyczne operacyjne zawierają objaśnienia dotyczące odprawy jednostek towarzyszących oraz dostawy i odbioru jednostek bez nadzoru. Tutaj znajdą Państwo również objaśnienia dotyczące innych procesów, takich jak wysyłka towarów niebezpiecznych, dostawa kontenerów w porcie w Rostocku oraz usługa sztaplowania w Trelleborgu.

 • Procedura odprawy w porcie

 • Wysyłka towarów niebezpiecznych z TT-Line

  Możemy przyjmować różne rodzaje towarów niebezpiecznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat naszego postępowania z towarami niebezpiecznymi.

  Czytaj więcej
 • Dostawa / Odbiór kontenerów w Rostocku

  Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat dostawy i odbioru kontenerów w porcie zamorskim w Rostocku samochodami ciężarowymi.

  Czytaj więcej
 • Serwis układania Trelleborg

  Tutaj można znaleźć objaśnienia dotyczące usługi sztaplowania kontenerów i przyczep w porcie Trelleborg.

  Czytaj więcej
 • Przeładunki między Niemcami a Litwą

  Oprócz połączenia ze Szwecji do Kłajpedy na Litwie, TT-Line oferuje również połączenia z Travemünde i Rostocku w Niemczech. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji o tych połączeniach, które obejmują przeładunek w Trelleborgu.

  Czytaj więcej
 • Odprawa celna, zwolnienie

  1. TT-Line nie jest upoważnione ani zobowiązane do zgłaszania towarów organom celnym (patrz art. 139 i nast. UCC). Obowiązek przedstawienia towaru spoczywa wyłącznie na nadawcy, który musi o to zadbać.
  2. TT-Line nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie/rozwiązanie procedury tranzytu celnego.
  3. Nadawca zwalnia TT-Line wewnętrznie od wszelkich roszczeń osób trzecich (w szczególności urzędów celnych i podatkowych) w związku z odprawą celną.
   w związku z odprawą celną.
 • Punkty mocujące

  Jednostki ładunkowe muszą być wyposażone w wystarczającą liczbę zaczepów mocujących, odpowiednich do transportu morskiego!

  Zasadniczo urząd morski zarządza, że kapitan może podjąć decyzję o nie przewożeniu jednostek ładunkowych bez punktów mocowania.

  TT-Line dostarcza wyłącznie jednostki z punktami mocowania, dotyczy to również pojazdów bez ładunków niebezpiecznych.  Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie jednostek ładunkowych nawet w trudnych warunkach pogodowych i zoptymalizowanie bezpieczeństwa na pokładzie.

  W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym działem rezerwacji w celu uzyskania dalszych informacji.