Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Ochrona danych osobowych i odpowiedzialne wykorzystanie informacji, które nam Państwo powierzacie są dla nas bardzo ważne i są przedmiotem najwyższej troski. TT-Line przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z obwiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO i federalnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (BDSG). 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazuje, w jaki sposób i w jakim stopniu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie z pełną treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych przed wejściem na naszą stronę internetową i/lub kontaktem z nami.

Nie zawsze pobieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Na przykład, jeżeli osoba przesyła wypełniony formularz rejestracji podróży, rezerwacji podróży lub prośbę o udzielenie informacji, w której znajduje się Państwa imię i nazwisko, otrzymujemy Państwa dane bezpośrednio. W takim przypadku, jako osoba, której dane dotyczą, jesteście Państwo objęci ochroną z mocy przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje Państwu prawo do odpowiedniej informacji w tym zakresie. To samo dotyczy przypadków, gdy kontaktuje się z nami przedsiębiorstwo lub inna instytucja i przekazuje nam dane osoby do kontaktu (nazwisko, dane do kontaktu) lub kierowca ciężarówki, takie jak nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia, jak również data ważności i kraj wydania dokumentów podróży na linię do Kłajpedy.

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Zob. stopka

Przetwarzanie danych osobowych

TT-Line przetwarza dane osobowe, które przekazaliście nam Państwo bezpośrednio w czasie dokonywania rezerwacji na podróż promem, odwoływania rezerwacji lub innego korzystania z naszych usług, na przykład przez wejście na naszą stronę internetową lub podczas kontaktu z nami. Dane osobowe są przekazywane stronom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do przetworzenia umowy lub wystawienia faktury, lub w przypadku gdy wcześniej została wyrażona zgoda. Cele, w jakich są przetwarzane dane osobowe wraz z obowiązującymi przepisami i okresami, przez które te dane osobowe są przechowywane, są szczegółowo przedstawione niżej.

  1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług, szczególnie usług przewozu promem, jak również przetwarzania transakcji zakupu, na przykład co, kiedy i gdzie zostało zakupione, w jaki sposób została uregulowana płatność, dane karty kredytowej i inne informacje dotyczące płatności, które odnoszę się do stosunków przed zawarciem umowy, i które opierają się na wzajemnym zaufaniu oraz udzielenia informacji i odpowiedzi na Państwa pytania w tym względzie, jak również wykonania wszystkich uprawnień i zobowiązań, które wynikają z tych stosunków prawnych; gromadzimy dane osobowe o podróżującym, takie jak nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, grupa wiekowa, numer rezerwacji lub numer klienta, dane płatności, dane paszportu, lub inne dane identyfikacyjne. Obejmuje to również zdolność kredytową i scoring w przypadku płatności kredytowych. Dane są przechowywane w celu przetwarzania umowy, a następnie przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym została zawarta ostatnia transakcja.

  2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług, a w szczególności udzielenia informacji i odpowiedzi na pytania, które wykraczają poza zarezerwowane usługi zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po upływie 2 lat licząc od końca roku, w którym zostało skierowane zapytanie dane są usuwane o ile w tym okresie nie było dalszych kontaktów ani nie były zawierane kolejne transakcje lub informacja nie stanowi stosunku prawnego z osobą, której dane dotyczą.

  3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu przesłania informacji o naszych usługach, o które zwróciliście się Państwo z prośbą, lub którymi jesteście zainteresowani, na przykład jako część newslettera, włącznie z personalizacją, dopasowaniem do Państwa zainteresowań jak to zostało określone w art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą lub dodatkowo do wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po upływie 2 lat licząc od końca roku, w którym zostało skierowane zapytanie dane są usuwane, o ile w tym okresie nie było dalszych kontaktów ani nie były zawierane kolejne transakcje lub informacja nie stanowi stosunku prawnego z osobą, której dane dotyczą.

  4. Twoje dane mogą zostać przekazane organom i instytucjom państwowym, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani przepisami np. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każdy wniosek takiego organu jest rozpatrywany indywidualnie oraz upewniamy się, że jest zgodny z obowiązującym prawem. 

 

Zbieranie i przetwarzanie danych podczas wchodzenia na stronę internetową

Gdy wchodzicie Państwo na naszą stronę internetową gromadzimy dane osobowe w celu umożliwienia Państwu odpowiedniego korzystania z witryny (dane użytkownika) i zapewnienia bezpieczeństwa. Obejmuje to dane podczas wejścia, zakończenia i przedmiotu korzystania ze strony oraz, odpowiednio, dane identyfikujące (na przykład Państwa dane do logowania gdy logujecie się na zabezpieczone strony, takie jak Moje TT-Line lub TT-Line Freight Online Booking). W tym celu system gromadzi dane do logowania, takie jak adres IP, datę i godzinę prośby, treść prośby (odpowiednia strona), status dostępu/kod http, ilość transferu danych w każdym przypadku, strona, z której pochodzi prośba, przeglądarka, system operacyjny i jego interface, język i wersja oprogramowania przeglądarki. Niżej przedstawiany szczegółowo cele przetwarzania danych osobowych, które są związane bezpośrednio z działaniem strony.

 1. Przetwarzamy dane w chwili wejścia na naszą stronę w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony oraz do czasowego zabezpieczenia Państwa ustawień, na przykład koszyka zamówień lub języka, dla odzyskania zawartości mediów lub płatności na rzecz dostawców usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą (por. polityka cookie).
 2. W czasie dokonywania rejestracji przez naszą stronę internetową Państwa dane są przetwarzane w celu umożliwienia skorzystania z dodatkowych funkcji na tej stronie (konto użytkownika). Wykorzystujemy wprowadzone i utworzone dane w celu zarządzania kontem użytkownika.
 3. W czasie gdy dokonujecie Państwo rejestracji jako klient ładunkowy TT-Line przetwarzamy Państwa dane, włącznie z danymi osoby podanej do kontaktu w celu udzielenia informacji o wielkości przewozów TT-Line jak również Państwa jednostek, które realizują przewozy.
 4. Cookies inne niż niezbędne

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, przedstawienia odpowiednich produktów i prowadzenia badania rynku korzystamy z tak zwanych cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe z informacjami, które mogą zostać umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika za pomocą przeglądarki podczas wchodzenia na stronę internetową. Podczas kolejnego wchodzenia na stronę za pomocą tego samego urządzenia końcowego możliwe jest wywołanie pliku cookie wraz z zapisanymi na nim danymi.

Podczas odwiedzania naszej strony zobaczycie Państwo „baner cookie”, który z wyprzedzeniem informuje o wykorzystaniu plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy doświadczenia użytkowników podczas odwiedzania naszej strony i w celu analizy odwiedzin witryny oraz reklamy opartej na zainteresowaniu. Związane z tym przetwarzanie danych osobowych jest szczegółowo opisane w informacji podanej niżej. Poprzez baner cookie możecie Państwo zdecydować czy chcecie skorzystać ze strony używając tylko technicznie niezbędnych cookie lub czy wyrażacie zgodę na wykorzystanie przez nas cookies lub podobnych technologii śledzenia w celach statystycznych, poprawy funkcjonowania strony i marketingowych (szczegółowe informacje na temat plików cookie zostały podane niżej).

Możecie Państwo odwołać swoją zgodę na przyszłe przetwarzanie w całości lub w części w dowolnym czasie. W tym celu w dowolnym czasie należy ponownie wywołać baner cookie klikając na link niżej:

Zmiana ustawień cookie

Chcemy dać Państwu możliwość podjęcia świadomej decyzji korzystania z plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne dla technicznego funkcjonowania witryny. Zwracamy uwagę, że w przypadku odrzucenia cookies, które są stosowane w celach reklamowych, będziecie Państwo otrzymywać reklamy, które są mniej dopasowane do Państwa zainteresowań, jednakże nadal będziecie mogli w pełni korzystać z możliwości strony.

Rozróżniamy cookies, które są niezbędne dla technicznego funkcjonowania strony oraz cookies, które są opcjonalne.

Funkcjonalność

Niektóre cookies są niezbędne dla działania witryny oraz związanych z nią funkcji. Podstawą prawną stosowania cookies jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie niezbędnym do udostępnienia oraz właściwego i bezpiecznego działania witryny.

Statystyki

W celu dalszej poprawy naszej oferty i strony stosujemy pseudonimizację na potrzeby statystyk i analiz. Za pomocą tych cookies możemy na przykład ustalić ilość odwiedzin oraz oddziaływanie niektórych stron znajdujących się na witrynie oraz optymalizować ich treść. 

Marketing

Możemy również wykorzystywać cookies i inne technologie śledzenia do dostarczenia spersonalizowanych ofert i reklam oraz dokonania pomiaru skuteczności kampanii reklamowych na innych witrynach.

Pliki cookies dla potrzeby sesji i pliki cookies stałe

Istnieją również pliki cookies, które są zapisywane w komputerze w czasie danej wizyty na naszej stronie (są one nazywane plikami cookies dla potrzeb sesji) i cookies, które są zapisywane na dłuższy okres czasu.

Przegląd cookies stosowanych na naszej stronie (Polityka cookies)

Tutaj znajdziecie Państwo pliki cookie  stosowane na naszej stronie, ze wskazaniem dostawcy cookie, opisem lub celem cookie, nazwą cookie, typem, okresem trwania oraz kategorią (niezbędną, statystyczną lub spersonalizowaną). Dodatkowo jest również podany link do polityki prywatności dostawcy w przypadku dostawców, którzy są stronami trzecimi.

 1. Analiza witryny, monitorowanie i optymalizacja

TT-Line wykorzystuje również systemy śledzenia sieci w celach reklamowych, badań marketingowych oraz aby zapewnić, że Państwa korzystanie z naszej sieci będzie tak przyjemne, jak to tylko jest możliwe. Oznacza to przechowywanie danych na temat korzystania z naszej sieci w takim stopniu, w jakim wyraziliście Państwo na to zgodę. Umożliwia nam to dalszy rozwój naszej strony i jeszcze lepsze dopasowanie treści do Państwa potrzeb. Ponadto wykorzystujemy profilowanie na potrzeby tak zwanego retargetingu. Postawą prawną przetwarzania  jest Państwa zgoda udzielona przez baner cookie (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Możecie Państwo odwołać zgodę na przechowywanie tych cookie o każdym czasie ze skutkiem w przyszłości. W tym celu w dowolnym czasie należy ponownie wywołać ustawienia cookie na  banerze.

Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, które jest udostępniane przez firmę Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z „cookies", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Państwa komputerze przez przeglądarkę aby umożliwić analizę statystyk ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej. Informacja wygenerowana przez cookie na temat sposobu korzystania ze strony jest zazwyczaj przekazywana na serwer Google w USA i jest tam przechowywana.

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją pseudonimizacji IP. Oznacza to, że Google skraca Państwa adres IP w krajach Uniii Europejskiej i innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego wysłaniem do USA w celu przetwarzania. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google zostanie wystany do USA pełen adres i dopiero tam zostanie on skrócony. Google wykorzysta tą informację  w Państwa imieniu w celu dokonania oceny Państwa wykorzystania strony, sporządzenia raportów aktywności na stronie i dostarczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.  Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę jako element Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z serwisu i ochronie danych można znaleźć tutaj: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ i tutaj https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl

Hotjar

Na naszej stronie korzystamy z Hotjar. Jest to narzędzie analizy ruchu na stronie dostarczane przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, zwane odtąd „Hotjar" i wykorzystywane do badania typowych zachowań użytkowników na naszej stronie.

Hotjar umożliwia nam logowanie i badanie zachowania na naszej stronie, takie jak ruchy kursora lub kliknięcia myszką, ale Państwa wizyta na stronie jest anonimowa. Ponadto Hotjar dokonuje oceny informacji na temat Państwa systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, przychodzących i wychodzących linków, obszaru geograficznego jak również typu i przycisku wzywającego do działania na urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystacie i przetwarza te dane w celach statystycznych. Hotjar może również uzyskiwać informację zwrotną, która pochodzi bezpośrednio od Państwa. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych przez Hotjar można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/privacy.

 1. Wtyczki i wbudowane funkcje i treści

Na naszej stronie znajdują się elementy funkcji i treści, które uzyskujemy z serwerów dostawców wymienionych niżej (zwanych odtąd „dostawcami będącymi stronami trzecimi”). Mogą to być, na przykład, grafiki, przyciski wideo lub mediów społecznościowych i posty) zwane odtąd „treściami”).

W celu integracji zawsze konieczne jest aby dostawcy będący stronami trzecimi przetworzyli adres IP użytkownika, ponieważ wysłanie treści na ich przeglądarkę bez adresu IP jest niemożliwe. Dlatego też adres IP jest niezbędny do przedstawienia tych treści lub funkcji. Dokładamy starań, aby wykorzystywać tylko te treści, których odpowiedni dostawcy będący stronami trzecimi do ich dostarczenia wykorzystują wyłącznie adres IP. W celu dokonania analizy informacji, takich jak ruch na stronach tej witryny, dostawcy będący stronami trzecimi mogą również wykorzystywać tak zwane znaczki pikselowe. Ta pseudonimizacja może być również przechowywana w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i może ona zwierać m.in. informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, witryn kierujących, godziny Państwa wizyty oraz inne informacje na temat wykorzystania  naszej oferty online, jak również linków do takich informacji, które pochodzą z innych źródeł.

W przypadku gdy zwracamy się do użytkowników z prośbą o korzystanie z dostawców będących stronami trzecimi, podstawą prawną do przetwarzania danych jest wyrażenie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przeciwnym wypadku dane użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Z tego też względu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wykorzystanie plików cookie w ramach „cookies inne niż niezbędne” w tej polityce prywatności.

Google Maps

Integrujemy usługę „Google Maps" dostawcy Google. Przetwarzane dane mogą w szczególności obejmować adres IP oraz miejsce, w którym znajdują się użytkownicy, przy czym nie są one zbierane bez ich zgody. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a spółką-matką jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat przetwarzania w ramach polityki prywatności Google Maps znajduje się na stronie:  https://policies.google.com/privacy.

Opcja rezygnacji: Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Filmy wideo w aplikacji Youtube

Na naszej stronie integrujemy treści wideo pochodzące od dostawcy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Spółką-matką jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat przetwarzania w ramach polityki prywatności: https://policies.google.com/privacy.

Opcja rezygnacji: Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Trusted Shops Trustbadge

Usługa Trusted Shops Trustbadge została zintegrowana z naszą stroną internetową aby prezentować nasz rating, który mógł zostać pobrany z Trusted Shops. Służy to ochronie naszego prawnego interesu w optymalnym marketingu naszej oferty, który może przewyższać nasze interesy w rozumieniu równowagi interesów zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1 lit. f RODO. Trustbadge i usługi, które są przez niego reklamowane są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Po wywołaniu Trustbadge serwer witryny automatycznie zabezpiecza tak zwany plik dziennika, który zawiera na przykład Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, wielkość transferu danych, wnioskującego dostawcę (dane dostępu) oraz wywoływane dokumenty. Dane dostępu nie są oceniane i są one automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie. Pozostałe dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops wyłącznie w przypadku gdy wyraziliście Państwo na to zgodę, zdecydowaliście się na korzystanie z produktów Trusted Shops po wypełnieniu formularza zamówienia lub dokonaliście wcześniejszej rejestracji. W takim przypadku obowiązują postanowienia umowne pomiędzy Państwem i Trusted Shops.

 1. Linki do mediów społecznościowych przez linki graficzne lub tekstowe

Obecność promujemy również na portalach społecznościowych wymienionych niżej na naszej stronie. Integracja jest dokonywana przez połączoną grafikę odpowiedniej sieci. Wykorzystanie linku w grafice uniemożliwia ustanowienie automatycznego połączenie z odpowiednim serwerem portalu społecznościowego gdy wywoływana jest reklama portalu społecznościowego w celu pokazania grafiki tego portalu. Użytkownik jest przekierowywany do serwisu odpowiedniego portalu społecznościowego wyłącznie po kliknięciu na odpowiednią grafikę.

Informacja o użytkowniku jest zbierana przez odpowiedni portal społecznościowy po przekierowaniu użytkownika. Nie można wykluczyć, że dane, które są zbierane w ten sposób nie będą przetwarzane w USA.

Wstępnie są to dane takie jak adres IP, dzień, godzina i odwiedzana strona. W przypadku gdy użytkownik zalogował się na swoje konto użytkownika w tym czasie, administrator sieci może być w stanie przypisać zebrane informacje, które dotyczą danej wizyty, do osobistego konta użytkownika.  W przypadku gdy użytkownik korzysta z przycisku „udostępnij” danej sieci, taka informacja może zostać zapisana na osobistym koncie użytkownika i może zostać upubliczniona. W przypadku gdy użytkownik chce uniemożliwić bezpośrednie przypisanie zebranej informacji do jego konta, musi się wylogować przed kliknięciem na grafikę. Możliwe jest również skonfigurowania odpowiedniego konta użytkownika.

Na naszej stronie zintegrowane są następujące portale społecznościowe za pomocą linków:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, spółka zależna Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php

Świadectwo porozumienia UE-USA w sprawie ochrony danych („Tarcza Prywatności UE-USA“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, spółka zależna Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

Świadectwo porozumienia UE-USA w sprawie ochrony danych („Tarcza Prywatności UE-USA“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, spółka zależna LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Świadectwo porozumienia UE-USA w sprawie ochrony danych („Tarcza Prywatności UE-USA“)  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy

Świadectwo porozumienia UE-USA w sprawie ochrony danych („Tarcza Prywatności UE-USA“)

https://www.privacyshield.gov/…0000TORzAAO&status=Active

 

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, spółka zależna Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Świadectwo porozumienia UE-USA w sprawie ochrony danych („Tarcza Prywatności UE-USA“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Obecność na portalach społecznościowych

Jesteśmy obecni na portalach społecznościowych i w związku z tym przetwarzamy dane użytkowników w celu komunikacji z użytkownikami, którzy są aktywni na tych portalach albo w celu  przedstawienia informacji o nas. Jest to uzasadniony interes prawny w rozumieniu art. 6 par 1 lit. f RODO. Proces analizy zainicjowany przez portale społecznościowe może opierać się na różnych podstawach prawnych, które mają być podane przez administratorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu  art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku wejścia na jeden z naszych portali społecznościowych, ponosimy odpowiedzialność wspólnie z administratorem odpowiedniego portalu społecznościowego za przetwarzanie danych osobowych, które zostało zainicjowane podczas tej wizyty. W przypadku prośby o informację oraz zapewnienia praw podmiotu danych osobowych chcielibyśmy również wskazać, że mogą one być najskuteczniej zapewnione przez dostawców. Do danych użytkowników mają dostęp wyłącznie dostawcy i mogą oni podejmować skuteczne działania i dostarczać informacje w sposób bezpośredni. W przypadku gdy nadal potrzebujecie Państwo pomocy, prosimy o kontakt z nami.

Zwracamy uwagę, że pomimo iż ponosimy wspólnie odpowiedzialność z administratorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na na operacje przetwarzania danych portali mediów społecznościowych. Nasze opcje są zasadniczo uzależnione od polityki korporacyjnej odpowiedniego dostawcy.

Dane, które są przez nas bezpośrednio zbierane przez obecność w mediach społecznościowych są usuwane z naszego systemu z chwilą gdy wygasa cel dla którego zostały zapisane, zwrócenia się do nas z prośbą o ich usunięcie, odwołania zgody na ich zapisanie lub gdy cel, dla którego zostały zapisane już nie obowiązuje. Pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do czasu gdy je Państwo usuniecie. Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności okresy zatrzymywania danych, pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres, w jakim są przechowywane Państwa dane osobowe przez administratorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. Prosimy zwrócić się po szczegółowe informacje bezpośrednio do administratorów portali społecznościowych.

Facebook

Spółka jest obecna na platformie Facebook w celu reklamowania naszych produktów i usług oraz komunikowania się z zainteresowanymi stronami lub klientami. Niżej chcielibyśmy udzielić Państwu informacji w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane poprzez strony fanów i kto ma dostęp do danych, które zostały przez Państwa udostępnione.

Jako administrator naszych stron fanów na Facebooku razem z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy również stroną odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Działając wspólnie z Facebook dokonaliśmy uregulowania tej wspólnej odpowiedzialności w umowie o wzajemnych zobowiązaniach w rozumieniu ustawy RODO, z którą można się zapoznać klikając na ten link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami tej umowy jest  art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania, który wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu, jest analiza, komunikacja, sprzedaż i reklamowanie naszych produktów i usług. Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika udzielona administratorowi portalu zgodnie z postanowieniami  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać zgodę na przyszłe przetwarzanie w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora portalu zgodnie z postanowieniami  art. 7 ust. 3 RODO.

Gdy wchodzicie Państwo stronę fanów na Facebooku, Facebook Ireland Ltd. działając jako podmiot przetwarzający portalu w UE zbiera i przetwarza dane użytkownika, na przykład poprzez pliki cookie. Facebook sam decyduje o korzystaniu z tych plików cookie. TT-Line nie ma wpływu na wykorzystanie plików cookie na stronach naszych fanów. Dalsze informacje na temat wykorzystania plików cookie przez Facebook można znaleźć w polityce cookie Facebooka. Te dane użytkownika są wykorzystywane w celach statystycznych o wykorzystaniu obecności naszej spółki na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane na potrzeby prowadzonych badań marketingowych oraz w celu stworzenia profilu użytkownika. Na podstawie tego profilu Facebook Ireland Ltd. jest na przykład w stanie reklamować użytkowników poza platformą Facebook zgodnie z ich zainteresowaniami. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na platformie Facebook w czasie wywołania, Facebook Ireland Ltd. może również połączyć te dane z odpowiednim kontem użytkownika.

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą portalu Facebook, dane osobowe, które są wówczas wprowadzone przez użytkownika są wykorzystane do przetworzenia zapytania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte pod warunkiem, że odpowiedź, która została udzielona na zapytanie użytkownika jest wyczerpująca i nie ma ustawowego obowiązku przechowywania tych danych, np. w celu przetwarzania umowy, która zostaje zwierana w następstwie zapytania. 

Nie jest wykluczone, że przetwarzanie dokonywane Facebook Ireland Ltd. jest również dokonywane przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook posiada świadectwo wydane w ramach tarczy Prywatności UE-USA, tzn. Facebook musi spełniać standardy ochrony danych użytkowników w Europie, które zostały określone przez Komisję Europejską jako porównywalne do standardów europejskich. Ponadto Facebook może ustawić pliki cookie pochodzące od dostawców będących stronami trzecimi. Są oni wymienieni na https://www.facebook.com/policies/cookies/. Ich polityka cookie znajduje się na ich stronach internetowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania, odwołania zgody na przetwarzanie i usunięcia danych przetwarzanych przez Facebook można znaleźć w zasadach dotyczących danych na stronie Facebooka: https://www.facebook.com/policy

Instagram

Spółka jest obecna na Instagramie w celu reklamowania naszych produktów i usług oraz komunikowania się z zainteresowanymi stronami lub klientami. Niżej chcielibyśmy udzielić Państwu informacji w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane poprzez strony fanów i kto ma dostęp do danych, które zostały udostępnione.

Na tej platformie społecznościowej ponosimy odpowiedzialność wspólnie Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Dokonaliśmy uregulowania tej wspólnej odpowiedzialności w umowie o wzajemnych zobowiązaniach w rozumieniu RODO. Ta umowa, z której wynikają nasze wspólne zobowiązania jest udostępniona pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami tej umowy, której postanowienia zostały przestawione niżej, jest  art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania, który wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu jest analiza, komunikacja, sprzedaż i reklamowanie naszych produktów i usług. Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika udzielona administratorowi portalu zgodnie z postanowieniami  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać zgodę na przyszłe przetwarzanie w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora portalu zgodnie z postanowieniami  art. 7 ust. 3 RODO.

Gdy wchodzicie Państwo na naszą stronę na Instagramie, Facebook Ireland Ltd. działając jako podmiot przetwarzający portalu w UE gromadzi i przetwarza dane użytkownika, na przykład poprzez pliki cookie. Te dane użytkownika są wykorzystywane w celach statystycznych na temat wykorzystaniu obecności naszej spółki na Instagramie. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane na potrzeby prowadzonych badań marketingowych oraz w celu stworzenia profilu użytkownika. Na podstawie tego profilu Facebook Ireland Ltd. jest na przykład w stanie reklamować użytkowników na platformie i poza platformą Facebook zgodnie z ich zainteresowaniami. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie w czasie wywołania, Facebook Ireland Ltd. może również połączyć te dane z odpowiednim kontem użytkownika.

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami poprzez Instagram, dane osobowe, które są wówczas wprowadzone przez użytkownika są wykorzystane do przetworzenia zapytania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte pod warunkiem, że odpowiedź, która została udzielona na zapytanie użytkownika jest wyczerpująca i nie ma ustawowego obowiązku przechowywania tych danych, np. w celu przetwarzania umowy, która zostaje zwierana w następstwie zapytania. 

Nie jest wykluczone, że przetwarzanie dokonywane Facebook Ireland Ltd. jest również dokonywane przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook posiada świadectwo wydane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, tzn. Facebook musi spełniać standardy ochrony danych użytkowników w Europie, które zostały określone przez Komisję Europejską jako porównywalne do standardów europejskich.

Więcej informacji na temat przetwarzania, odwołania zgody na przetwarzanie i usunięcia danych przetwarzanych przez Instagram można znaleźć w zasadach dotyczących danych na stronie Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Linkedin

Jesteśmy obecni na Linkedin w celu przestawienia naszej spółki i usług oraz komunikowania się z klientami/zainteresowanymi stronami. Linkedin jest serwisem społecznościowym LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, spółką zależną LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

Mając to na uwadze chcielibyśmy wskazać, że istnieje możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską, a w szczególności w USA. Może to spowodować zwiększone ryzyko dla użytkowników polegające na utrudnionym dostępie do danych użytkownika w późniejszym okresie. My również nie posiadamy dostępu do tych danych użytkownika. Możliwość dostępu leży wyłącznie w gestii Linkedin. Linkedin Corporation posiada świadectwo wydane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i tym samym zobowiązał się do spełnienia standardów ochrony danych w Europie. Polityka prywatności Linkedin znajduje się pod tym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Dokonaliśmy uregulowania tej wspólnej odpowiedzialności w umowie o wzajemnych zobowiązaniach w rozumieniu RODO. Ta umowa, z której wynikają nasze wspólne zobowiązania jest udostępniona pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Twitter

Jesteśmy obecni na Twitterze w celu przestawienia naszej spółki i usług oraz komunikowania się z klientami/zainteresowanymi stronami. Twitter jest serwisem społecznościowym Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Mając to na uwadze chcielibyśmy wskazać, że istnieje możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską, a w szczególności w USA. Może to spowodować zwiększone ryzyko dla użytkowników polegające na utrudnionym dostępie do danych użytkownika w późniejszym okresie. My również nie posiadamy dostępu do tych danych użytkownika. Możliwość dostępu leży wyłącznie w gestii Twittera. Twitter Inc. posiada świadectwo wydane w ramach Tarczy Prywatności i ty samym zobowiązał się do spełnienia standardów ochrony danych w Europie.

Polityka prywatności Twittera znajduje się pod tym linkiem: https://twitter.com/de/privacy.

Youtube

Jesteśmy obecni na Youtube w celu przestawienia naszej spółki i usług oraz komunikowania się z klientami/zainteresowanymi stronami. Youtube jest serwisem Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Mając to na uwadze chcielibyśmy wskazać, że istnieje możliwość, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza Unią Europejską, a w szczególności w USA. Może to spowodować zwiększone ryzyko dla użytkowników polegające na utrudnionym dostępie do danych użytkownika w późniejszym okresie. My również nie posiadamy dostępu do tych danych użytkownika. Możliwość dostępu leży wyłącznie w gestii Youtube. Google LLC. posiada świadectwo wydane w ramach Tarczy Prywatności i ty samym zobowiązał się do spełnienia standardów ochrony danych w Europie.

Polityka prywatności Youtube znajduje się pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

Linki do innych stron/Baner

Ta strona zawiera hiperłącza (linki) do innych stron. Strona może również zawierać elementy graficzne, takie jak banery lub odnośniki, które po kliknięciu mogą przekierować użytkownika na inną witrynę. Zwracamy uwagę, że polityka prywatności TT Line nie obowiązuje w stosunku do tych stron.

Bezpieczeństwo danych

Chronimy Państwa dane również w sposób techniczny i organizacyjny poprzez zapewnianie odpowiednich środków ochrony danych w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego dla ryzyka mając na względzie sposób, koszt wprowadzenia w życie, oraz charakter, zakres, okoliczności i cel przetwarzania jak również zmieniające się prawdopodobieństwo i stopień ryzyka dla Państwa praw i uprawnień. Ma to na celu ochronę Państwa danych przed utratą, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, nieuprawnionym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

W celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników korzystamy z protokołu do bezpiecznej transmisji danych, nazwanego SSL (Secure Socket Layer). Protokół można rozpoznać po „s” dodanym do elementu adresu http:// ("https://") lub zielonym symbolu zamkniętej kłódki na przeglądarce. Klikając na ten symbol otrzymujecie Państwo informację o stosowanym certyfikacie SSL. Symbol może różnić się w zależności od wersji przeglądarki. Szyfrowanie SSL zapewnia bezpieczną i pełną transmisję Państwa danych. Połączenie SSL, z którego korzystamy posiada certyfikat wydany przez GeoTrust w zakresie bezpieczeństwa i poufności.

Uwaga: W przypadku transmisji danych dokonywanej od Państwa do nas odpowiedzialność za bezpieczeństwo transmisji leży po Państwa stronie. Zapewniamy specjalną ochronę przekazu elektronicznego na naszej stronie, jednak w przypadku przesyłania danych pocztą elektroniczną nie są one chronione, ponieważ poczta elektroniczna generalnie nie jest szyfrowana. W przypadku wątpliwości, jeżeli chcecie Państwo wykluczyć ryzyko transmisji danych radzimy skorzystać z tradycyjnych przesyłek listowych.

Państwa prawa

Niżej znajduje się podsumowanie Państwa praw, które wynikają z europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.

Informacja, poprawianie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania i przenoszenie danych

Z zasady przysługuje Państwu prawo do bezpłatnego wglądu do swoich danych osobowych, które przechowuje TT-Line oraz, a takim zakresie w jakim określają to przepisy prawa, żądania poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Możecie się również zwrócić z prośbą o przekazanie danych osobowych, które zostały nam udostępnione.

Odwołanie zgody, newsletter

Przysługuje Państwu prawo do odwołania udzielonej zgody na przyszłe przetwarzanie w dowolnym czasie oraz żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te już nie są niezbędne dla celów, w których były zbierane (na przykład wymogi prawne przechowywania danych). Ponadto, możemy nie być w stanie świadczyć usług ponieważ nie możemy przetwarzać Państwa danych osobowych, które otrzymaliśmy na podstawie innych przepisów prawa. Dotyczy to na przykład newslettera. W przypadku zapisania się do newslettera wykorzystujemy dane, które są wymagane w tym celu lub zostały nam podane nam przez Państwa osobno aby regularnie przesyłać Państwu nasze newslettery pocztą elektroniczną zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą. Można wypisać się z newslettera w dowolnym czasie klikając na link mbox.privacypl@ttline.com lub na link znajdujący się w newsletterze.

Rezygnacja z newslettera

Ponieważ otrzymaliśmy Państwa adres e-mail podczas dokonywania rezerwacji, zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ust. 3 niemieckiej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG), możemy go wykorzystać do przesyłania informacji o usługach podobnych do tych, które zostały zarezerwowane. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu do wykorzystania Państwa adresu e-mail w celach reklamowych tego typu, a w szczególności do wysyłania naszego newslettera przesyłając w dowolnym czasie wiadomość na mbox.privacypl@ttline.com.

Sprzeciw

O każdym czasie przysługuje Państwu prawo wnisienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO z przyczyn dotyczących Państwa szczególnej sytuacji. W takim przypadku rozpatrzymy uzasadnienie sprzeciwu.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe są  przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w takim zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Bezpośrednie reklamy zostaną zakończone po upływie okresu nie dłuższego niż 4 tygodnie.

Państwa zapytania

Jeżeli chcecie Państwo dochodzić swoich praw, odwołać zgodę, wnieść sprzeciw lub macie jakiekolwiek inne pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając wiadomość mbox.privacypl@ttline.com.

Adres Inspektora Danych Osobowych

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, który działa w sposób niezależny i poufny, również wobec nas. W przypadku otrzymania zapytania Inspektor zbada sprawę i udzieli Państwu odpowiedzi i o ile będzie to niezbędne, najpierw udzieli odpowiedzi wstępnej. Jednakże, w przypadku gdy Państwa zapytanie będzie dotyczyło świadczenia usług, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w stopce adresowej. Jest to spowodowane faktem, że Inspektor Danych Osobowych może udzielić odpowiedzi wyłącznie w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ponieważ jest odpowiedzialny wyłącznie za monitorowanie naszej działalności w zakresie ochrony danych osobowych. Możecie się Państwo wstępnie skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych listownie pisząc na adres TT Line Polska sp z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej marketing.pl@ttline.com.

Prawo do wniesienia skargi

Nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani odpowiedzią udzieloną przez Inspektora Danych Osobowych? Możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia jeżeli uważacie, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczy narusza Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Przyjęcie polityki prywatności

Zwracamy uwagę, iż w związku ze zmianami przepisów prawa okresowo zmieniamy zasady ochrony danych osobowych. Nowe wymogi prawne, decyzje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub dostosowanie się do zmian technologicznych może wymagać wprowadzenia zmian polityki prywatności. W przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych podczas kontaktów z nami i przed każdą wizytą na stronie internetowej w celu zapoznania się z tymi zmianami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wymaga to wysiłku, jednakże ten wysiłek służy Państwa interesom, a celem prawa o ochronie danych osobowych jest ich ochrona przy nałożonym na nas obowiązku informacyjnym. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo zawsze najbardziej aktualne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: marzec 2021

 

 

Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24