Letnie rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN 

Bezpieczeństwo
na pokładzie

Bezpieczna podróż przez Morze Bałtyckie

Przestrzeganie wewnętrznych i zewnętrznych norm bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem naszej codziennej pracy i jest bezpośrednio związane z sukcesem naszej firmy.

Rozwój pandemii COVID-19 na początku 2020 roku sprawił, że obsługa klienta i bezpieczeństwo na pokładzie promów TT-Line stały się jeszcze ważniejsze.

Jak najlepiej wspieramy naszych pasażerów w planach podróży i podejmujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jest to możliwe tylko przy wsparciu naszych pasażerów.

Bezpieczeństwo na pokładach naszych promów

Wszystkie środki bezpieczeństwa muszą być zgodne z wymogami międzynarodowych, regionalnych i krajowych przepisów bezpieczeństwa dla statków pasażerskich, które stanowią podstawę Konwencji SOLAS (o bezpieczeństwie życia na morzu) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.

Nowoczesne i bezpieczne statki

TT-Line obsługuje obecnie jedną z najnowszych i najnowocześniejszych flot promowych na Morzu Bałtyckim. Statki zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i wszystkie spełniają obowiązujące wymagania bezpieczeństwa, w tym specjalne wymagania w zakresie odporności na uszkodzenia. Aby utrzymać wysoki standard technologiczny floty, bezwzględnym wymogiem jest bieżąca konserwacja. Z tego powodu wszystkie statki TT-Line mają własny program obsługi i napraw wspomagany komputerowo, za pomocą którego można zaplanować i monitorować wszystkie niezbędne prace modernizacyjne.

Kompetentny i dobrze wyszkolony personel zarówno na pokładzie, jak i na lądzie

Sama technologia nie gwarantuje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to połączenie między człowiekiem a technologią, która w pierwszej kolejności zapewnia, że sytuacje awaryjne nie wystąpią. Jeśli jednak zdarzają się incydenty, konieczne jest utrzymanie bezpieczeństwa poprzez bezpośrednią, szybką i prawidłową interwencję człowieka. Kompetentny i dobrze wyszkolony personel jest zatem kluczowym czynnikiem bezpiecznej eksploatacji statku. Ciągłe szkolenia personelu i częste ćwiczenia gwarantują załodze szybkie i prawidłowe reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24