Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN

Nota prawna

Nota prawna

 Prawo autorskie

  1. Zawartość serwisu internetowego TT-Line GmbH & Co. KG (TT-Line) jest przeznaczona do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego TT-Line  są zastrzeżone. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana chyba, że TT-Line wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. 
  2. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie działania naruszające te prawa własności są zabronione. Wykorzystywanie marek i logo firmy przez strony trzecie jest dozwolone jedynie za zgodą firmy TT-Line. Zapytania należy kierować do: advertising@TTLine.com
  3. Odpowiedzialny podmiot: TT-Line Verwaltungsgesellschaft mbH,  Lübeck, HRB 3749.

Dyrektorzy Zarządzający: Hanns Heinrich Conzen, Bernhard Johannes Termühlen

Odpowiedzialność

  1. TT-Line informuje, że dane zawarte na niniejszych stronach internetowych nie stanowią - w rozumieniu prawa cywilnego - oferty, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym i nie nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
  2. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej TT-Line zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak TT-Line nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów lub informacji,  publikowanych na tej stronie internetowej. Osoba odpowiedzialna za zawartośc strony zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV: Bernhard Johannes Termühlen
  3. Niniejsza strona internetowa posiada linki do stron osób trzecich. TT-Line nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik serwisu decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.
  4. TT-Line nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszej strony internetowej ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 Zasady korzystania z serwisu internetowego

  1. TT-Line uprasza, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach tej witryny, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z TT-Line albo reprezentujacym go Agentem.
  2. W przypadku  dokonania rezerwacji biletu za pośrednictwem niniejszej witryny, nabywca oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującymi warunkami przewozu.
  3. TT-Line zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Numer indentyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy o podatku VAT od sprzedaży: DE118911415

Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24