ETS (EU Emissions Trading System – Europejski System Handlu Emisjami)

Polityka UE w zakresie walki ze zmianami klimatu i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2025 r. obejmuje kilka pomiarów. Istotną jej częścią jest System Handlu Emisjami (ETS). ETS to program hamdlu emisjami (Cap and Trade) w ramach którego nałożono ogranicznie (Cap) na prawo do emisji określonych substancji zanieczyszczających na danym obszarze oraz zobowiązano przedsiebiorstwa do posiadania przydziału na każda tonę wemitowanego Co2 (dwutlenku węgla) lub innych gazów węglowych które emitują. Dzieki systemiowi ETS UE zagwarantuje redukcje emisji gazów cieplarniancyh takich jak dwutlenek węgla (Co2), pochodzących z wytwarzania energii elektrycznej i przemysłu (produkcja i transport).

 

Wdrążenie w przemysle żeglugowym

Unia Europejska rozszeża stosowanie ETS, aby objąc przemysł żeglugowy (który to odpowiada za około 3% całkowitej emisji dwutlenku węgla wynikające z działalności człowieka). Od 1 stycznia 2024 roku operatorzy statków będa musieli zapewnić EUA (uprawnienie Unii Europejskiej) na 40% swoich emisji. Dochód ze sprzedaży urpawnień zostanie przekazany na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Aukcyjna sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Na pokrycie jednej tony emisji Co2 potrzebne jest jedno uprawnienie Unii Europejskiej (EUA) konwencjonalne paliwa żeglugowe powoduja około 3,1-3,2 tony emisji dwutlenku węgla na tonę paliwa.

Firmy moga kupowac EUA (pozwolenia Unii Europejskiej) za pośrednictwem aukcji, bezpośrednio od innych firm lub pośrednikó. Obecnie Europejska Giełda Energii (EEX) w Niemczech pełni funkcję wspólnej platformy aukcyjnej służącej do autoryzacji uprawnień do obrotu. Ceny uprawnień ustalane sa na podstawie podaży i popytu na rynku.

Polityka TT-Line dotycząca zieloncyh statków – Green Ships

TT-Line wspiera ambicje UE, stosując w swojej działalności zrównoważone rozwiązania. TT- Line wprowadziła pierwsze ekologiczne statki już w 1996 roku i obecnie pływa z najnowszej geracji promem Nils Holgersson (maj 2022) i Piotruś Pan (luty 2023), jednen z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku statków RoPax na świecie. Zielona Polityka TT-Line obejmuje kilka funkcji technologicznych i innowacji, które mają znaczący pozytywny wpływ na zmnijeszenie zużycia paliwa i emisji gazów cieplarniancyh.

Czytaj więcej

 

Wpływ na klientów/ ceny trnasportu

Unia Europejska rozszerza zakres stosowania ETS na branżę żeglugową od 1 stycznia 2024 r. W związku z tym Ttlibe będzie pobierać od wszystkich jednostek frachtowych dodatkowa opłatę ETS w celu pokrycia dodatkowych kosztów zakupu zakupu uprawnień Unii Europejskiej (EUA)

 

Transport z dopłatą (ETS)

Dopłata ETS będzie miała zastosowanie do wszystkich jednostek towarowych. Dopłata zostanie doliczona dla każdej trasy na podstawie zużycia na danej trasie i średniego miesięcznego zapisu uprawnień EUA. Dopłata będzie korygowana co miesiąc. Podstawą naliczenia obowiązującej opłaty w miesiącu III będzie średni zapis EUA za okres od 26 dnia miesiąca I do 25 dnia miesiąca II.

Aktualną opłatę ETS za trasę można znaleźć tutaj.