Wiosenne rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN i kabina z rabatem 25 %

Działania na rzecz klimatu

Bierzmy odpowiedzialność

Odpowiedzialność TT-Line

Jesteśmy zobowiązani do podjęcia pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków. Aby to osiągnąć, włączamy środki na rzecz zmian klimatycznych do naszej polityki i strategii. Przyjmując zrównoważone praktyki i wdrażając inicjatywy przyjazne środowisku, przyczyniamy się do rozwiązania problemów ekologicznych.

Mamy silne poczucie, że naszym obowiązkiem jest edukowanie pacowników TT-Line, jak również zwiększanie świadomości wśród naszych pasażerów. Wiemy, jak ważną rolę w tym zadaniu odgrywa jednostka, dlatego mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom wspólnie rozwiniemy poczucie odpowiedzialności i pozytywne nastawienie do proekologicznych wzorców. Dzięki temu razem będziemy mogli poczuć satysfakcję z łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Ciągła redukcja emisji CO(gCO2/t*km)

Zaangażowanie w redukcję emisji CO2 (gCO2/t*km) jest mocno zakorzenione w naszej strategii korporacyjnej. Żeby osiągnąć nasz cel, nieustannie inwestujemy w zrównoważoną infrastrukturę i badania.

Nasz cel: redukcja emisji CO2 (gCO2/t*km) do 40 % w 2035 (w porównianiu do 2010 roku)

Od 2010 roku udało nam się zredukować emisję CO2 (gCO2/t*km) o 19 %, dlatego jesteśmy pewni, że uda nam się osiągnąć nasz cel.

Od ponad 60 lat myślimy innowacyjnie, działamy odpowiedzialnie, w zrównoważony sposób. Nadal płyniemy cała naprzód i inwestujemy w zrównoważoną przyszłość!

Więcej

Warto wiedzieć

Obliczanie emisji CO2

Emisję CO2 oblicza się zgodnie ze strukturą IMO EEOI (wskaźnikiem operacyjnym efektywności energetycznej).

Statki jako ekologiczny środek transportu

Transport towarów statkiem niesie ze sobą wiele korzyści: doskonałą infrastrukturę o dużej niezawodności, mniej wypadków, brak zatorów w ruchu, okresy odpoczynku i redukcję hałasu. Statki są uważane za najbardziej przyjazny dla środowiska środek transportu. Ze względu na dużą nośność statki charakteryzują się najniższą emisją zanieczyszczeń na jednostkę przewożonego ładunku w porównaniu z pociągami, samolotami, ciężarówkami i samochodami, osiągając w ten sposób najlepsze wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Picture_CA_6.jpg

 

Wartości emisji cząstek stałych, tlenków azotu (NOX) oraz dwutlenku węgla (CO2) na tonę przewożonego ładunku są na statkach znacznie niższe w porównaniu z innymi rodzajami transportu.

Emisja siarki do Morza Bałtyckiego

Na Morzu Bałtyckim obowiązują szczególnie rygorystyczne przepisy monitorowane przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Podjęto decyzję o obniżeniu maksymalnej dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach okrętowych na obszarach kontroli emisji siarki (SECA) z 1,0 % do zaledwie 0,1 %.

Maksymalna zawartość siarki w paliwie 2008 vs. 2021

Picture_CA_7.jpg

Flota TT-Line spełnia lub przewyższa wszystkie krajowe i międzynarodowe normy dotyczące emisji i ochrony środowiska. Dzięki zastosowaniu bezsiarkowego LNG na naszych nowych Zielonych Statkach (Green Ships) skutecznie zminimalizowaliśmy emisję tlenków siarki i cząstek stałych.

Dla zielonej przyszłości

EU ETS - Unijny system Handlu Emisjami

Strategia klimatyczna UE wyznaczyła cel zerowych emisji netto ze statków do 2050 r. Celem pośrednim jest zaś ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych (emisje po odliczeniu pochłaniania) w UE o co najmniej 55 % do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.).

EU ETS - Unijny system Handlu Emisjami Więcej

Kompensacja CO2

Naszym pasażerom podczas rezerwacji rejsu oferujemy możliwość zakupu skroplonego biogazu (LBG) proporcjonalnie do ilości paliwa zużytego podczas podróż. LBG jest produkowane z zasobów odnawialnych i strumieni odpadów, takich jak komunalne odpady organiczne, osady, obornik i odpady rolnicze.

Kompensacja CO2 Więcej

Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24