Wiosenne rabaty! Rejsy od 390 PLN i 25 % zniżki na kabiny w rejsach nocnych. 

Cele zrównoważonego rozwoju

Nasz wkład w zieloną przyszłość

Cele zrównoważonego rozwoju

Nasze cele

Jako wiodący przewoźnik promowy w południowej Szwecji, TT-Line uznaje znaczenie zrównoważonego rozwoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła zestaw 17 celów zrównoważonego rozwoju. Naszym priorytetem jest wdrażanie środków, które pozwolą owe Cela Zrównoważonego Rozwoju osiągnąć.

Chociaż wszystkie z nich są ważne, skupiamy się na sześciu kluczowych celach, które mają znaczący potencjał w naszym obszarze działalności. Przyjmując te cele, dążymy do zrównoważonego rozwoju biznesu oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Oto sześć celów, na których się skupiamy:

Bild2.jpg  Bild3.jpg  Bild4.jpg

Bild5.jpg  Bild6.jpg  Bild7.jpg


Nasz cel

Zmniejszenie emisji CO2 (gCO2/t*km) o 40 % do 2035 r. w porównaniu z 2010 r.

Od 2010 roku udało nam się już zmniejszyć emisję CO2 (gCO2/t*km) o 19 %. Dlatego jesteśmy pewni, że uda nam się osiągnąć nasz cel.


TT-Line

jako część europejskiej infrastruktury


W środę, 28 marca 1962 r., prom pasażersko-towarowy Nils Holgersson rozpoczął regularne, całoroczne rejsy między Travemünde a Trelleborgiem. To początek działalności firmy TT Line, obecnie znanej jako TT-Line. W całym 1962 roku pierwszy prom Nils Holgersson przewiózł 68 268 pasażerów i 541 samochodów ciężarowych.

Dziś TT-Line łączy największe niemieckie porty bałtyckie Travemünde i Rostock, a także polskie Świnoujście i litewską Kłajpedę z południowym szwedzkim węzłem transportowym Trelleborg. Od kwietnia 2023 r. promy TT-Line kursują również do i z Karlshamn, jednego z największych portów w Szwecji.

Łącznie TT-Line oferuje około 6 000 rejsów rocznie na swoich trasach przez Morze Bałtyckie.

Budowa Zielonych Statków (Green Ships), najbardziej przyjaznych dla środowiska promów w historii firmy, najlpiej pokazuje, że inwestujemy w zrównoważoną przyszłość.

TT-Line jest pierwszym armatorem promowym na południowym Bałtyku, który wykorzystuje LNG (skroplony gaz ziemny - alternatywne przyjazne środowisku paliwo) jako główne paliwo napędowe. Zastosowanie bezsiarkowego LNG oznacza niemal całkowitą redukcję emisji tlenków siarki, znaczną redukcję emisji tlenków azotu oraz zmniejszenie emisji CO2 o kolejne 22 %.

Więcej

Na pokładzie naszych nowych Zielonych Statków (Green Ships) dostępne są 32 stacje ładowania. Dzięki temu, w trakcie przyjemnego rejsu, możesz naładować swój samochód elektryczny i po przybyciu do portu spokojnie ruszyć w dalszą trasę.

Więcej


Nasze cele

Jako firma zaangażowana w zrównoważony rozwój, starannie wybraliśmy sześć z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby nadać priorytet naszym przyszłym przedsięwzięciom. Są to cele przewodnie dla naszych wysiłków na rzecz wywarcia pozytywnego wpływu zarówno na społeczeństwo, jak i na środowisko. Koncentrując się na tych konkretnych celach, chcemy wnieść znaczący wkład w globalny program na rzecz bardziej sprawiedliwego, odpornego i zrównoważonego świata.

Równość płci

Centralnym punktem, który zawsze był i będzie dla nas priorytetem, jest promowanie równości płci. Jednym z naszych celów jest tworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym wszystkie kobiety i mężczyźni są traktowani z szacunkiem, w tym osoby młode i osoby niepełnosprawne. Zależy nam na zapewnieniu pełnego uczestnictwa kobiet w życiu firmy i pełnego wykorzystania ich przywódczego potencjału.

Równość płci Wiecej
Gender Equality

Godziwa praca i wzrost gospodarczy

Jesteśmy częścią kluczowej infrastruktury transportowej w Europie, przewożąc dużą liczbę pasażerów i odgrywając istotną rolę w skandynawskim łańcuchu dostaw. Transportując żywność i niezbędne towary między Europą kontynentalną a Skandynawią, pomagamy zapewnić nieprzerwany przepływ towarów. Zmiana transportu z drogowego na morski nie tylko przynosi korzyści dla środowiska, ale także zwiększa bezpieczeństwo na drogach.

Godziwa praca i wzrost gospodarczy Więcej

Przemysł, innowacje i infrastruktura

Chętnie szukamy sposobów na dalszy rozwój niezawodnej i zrównoważonej infrastruktury, która jest dostępna i przystępna cenowo dla wszystkich. Jako część kluczowej infrastruktury w Europie, stale inwestujemy w badania i rozwój w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów oraz przyjęcia bardziej przyjaznych dla środowiska technologii.

Przemysł, innowacje i infrastruktura Więcej
Przemysł, innowacje i infrastruktura

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Jako firma międzynarodowa odpowiadamy za przyjęcie zrównoważonych praktyk. Nie tylko pracujemy nad ograniczeniem strat żywności w łańcuchach produkcji i dostaw, ale także podejmujemy działania mające na celu zmniejszenie marnowania żywności na poziomie konsumentów. Ograniczamy wytwarzanie odpadów przez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Więcej
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Działania na rzecz klimatu

Zależy nam na ciągłej edukacji naszych pracowników, a także na podnoszeniu świadomości wśród naszych pasażerów. Wiemy, jaką ważną rolę pełni każdy z nas w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Przyjmując zrównoważone praktyki i wdrażając przyjazne dla środowiska inicjatywy, przyczyniamy się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Działania na rzecz klimatu Więcej
Działania na rzecz klimatu

Podwodne życie

Ochrona i bezpieczne wykorzystanie wód oraz ich zasobów ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Skutecznie łączymy przyszłościowe strategie z szerszymi inicjatywami mającymi na celu redukcję emisji i zanieczyszczeń z naszych statków. Poprzez te wysiłki potwierdzamy nasze zaangażowanie w misję minimalizowania wpływu na delikatne życie morskie.

Podwodne życie Więcej
Podwodne życie
Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24