Specialerbjudande! 20% extra rabatt på alla paketresor med kod REA24

Framtidens teknik

Vi är innovativa!

LNG - Framtidens bränsle 

TT-Line har beställt nästan all LNG-utrustning och övrig utrustning från MAN Energy Solutions SE och flera andra tyska, svenska och europeiska tillverkare. Fartyget ritades av TT-Line's teknikavdelning och danska företaget OSK Shiptech A / S från Köpenhamn.

LNG möjliggör betydande minskning av utsläpp jämfört med det marina bränslet MGO (Marine Gas Oil) och är därför för närvarande det renaste marina bränslet.

00_TT-Line_WEBSITE_LNG_EMISSION_SE_510x419px (002).jpg

Partiklar: Genom att använda LNG som bränsle säkerställs praktiskt taget partikelfri drift av dieselmotorer. Därigenom reducerar TT-Line 93% avpartikelutsläppen årligen. Detta har en enormt positiv effekt på luftkvaliten. 

Koldioxid: Jämfört med MGO (marin dieselbrännolja) som marint bränsle, reducerar användningen av LNG koldioxidutsläppen  från dieselmotorer med upp till 22% per år. 

Svavel och kväveoxider: Genom att använda svavelfri LNG reducerar TT-Line utsläppen av svaveloxider (SOx) med 98% per år. Kväveoxidutsläppen (NOx) reduceras också med 82% per år, även utan komplicerad avgasrening.

Ytterligare minskning av utsläpp per transporterad enhet 

Det är inte bara användningen av LNG som gör våra nya Green Ships till de mest miljvänliga fartygen i företagets historia. Den allmänna effektiviteten i fartygets verksamhet i kombination med den ökade kapaciteten för gods och passagerare möjliggör en ännu större förbättring av utsläppsbalansen per transporterad enhet.


00_TT-Line_WEBSITE_LNG_EMISSION_SE_510x483px (002).jpg

Europeiska tillverkare står för mer än 90% av tekniken på nya Green Ship. 

LNG-Marknadsföring 

LNG-utrustningen på nya Green Ship finansieras av Bundesministerium für Verkehr und digital Infrastruktureimageoezh.png

Koncept med dubbla drivenheter 

Våra Green Ships utrustas med dubbla drivenheter så att de kan drivas med diesel eller 100% LNG. Fartygens 4 huvudmotorer har redan lyfts ombord. Varje väger ca 120 ton

Natur & Miljö

Visste du att det inte bara är nya Green Ship som är hållbart? Som färjebolag arbetar vi kontinuerligt för att förbättra miljöbalansen. Det är många år sedan TT-Line introducerade miljövänliga lösningar för hela flottan.

Läs mer

Visa Mastercard Diners Club Swish D21