🍽️ taikome nuolaidą iš anksto užsakomam maitinimui. Sutaupyk ir keliauk be rūpesčių!

Bendrosios grupių pervežimo

taisyklės ir sąlygos

Grupių pervežimo TT-Line keltais sąlygos

Bendrosios grupių pervežimo taisyklės ir sąlygos

 • 1. Taikymo sritis

  Šios Bendrosios grupių pervežimo taisyklės ir sąlygos taikomos tik sutartims, kurias juridiniai asmenys (toliau – Partneriai) sudaro su "TT-Line GmbH & Co. KG" (toliau – TT-Line). Vežimo sutartims tarp TT-Line ir Partnerio, galioja Bendrosios TT-Line keleivių pervežimo taisyklės ir sąlygos, nebent toliau šiose sąlygose pateikiama kitokia atskiros sąlygos nuostata. Bet kuri tokia skirtinga nuostata bus viršesnė už bendrųjų pervežimo taisyklių nuostatą. Toliau nurodytos sąlygos taikomos ne mažesniam vieno užsakymo keleivių skaičiui nei 15 asmenų, nebent būtų susitarta kitaip.

 • 2. Vežimo sutarties sudarymas

  Vežimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma ir įsigalioja, kai TT-Line patvirtina užsakymą. Užsakymus Partneris turi atlikti raštu arba per TT-Line kompiuterinę rezervavimo sistemą. TT-Line atveju užsakymas tampa privalomas tik tuo atveju, jei užsakymas ir kaina yra patvirtinti Partneriui raštu. Šios TT-Line grupių pervežimo sąlygos įsigalioja Partneriui pateikus užsakymą ir TT-Line jį patvirtinus raštu. Partneris gali parduoti ne daugiau, nei patvirtinime nurodytą asmenų vietų ir kajučių skaičių. Asmenų skaičiaus padidėjimas arba kajutės tipo pakeitimas yra teisiškai įpareigojanti tik tuo atveju, jei TT-Line tai patvirtina raštu. Pirminis situacijos aptarimas dėl esamo užsakymo būsenos reikalingas likus 8 savaitėms iki kelionės datos.

 • 3. Vežimo kainos mokėjimo terminas

  Jei nesusitarta kitaip, visa kelionės kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 14 dienų iki išvykimo.

 • 4. Kainų pokyčiai

  TT-Line aiškiai pasilieka teisę keisti kainą po vežimo sutarties sudarymo, jei padidėja transporto išlaidos. Padidinimas gali būti pagrįstas šiais veiksniais:

  • Jeigu po sutarties sudarymo TT-Line apskaičiuotos atitinkamo laivo kuro sąnaudos turėtų padidėti, padidėjimas būtų padalijamas iš atitinkamo keleivių vietų laive skaičiaus. Atitinkamai Partneris privalėtų sumokėti padidėjusią asmens pervežimo kainą.
  • Jei vežimo sutarties sudarymo metu galiojantys mokesčiai, pavyzdžiui, uosto mokesčiai, padidinami, TT-Line padidėjusią kainą paskirstys atitinkamam keleivių vietų skaičiui.
  • Jei pervežimo sutarties sudarymo metu galioję valiutų keitimo kursai pasikeičia taip, kad padidėja kelionės išlaidos, TT-Line pareikalaus apmokėti visas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl vežimo operacijų, atliekamų Partnerio vardu.

  Pasikeitus kainai, Partneris bus nedelsiant informuotas. Bet kokiu atveju, kainos keitimas galimas ne vėliau nei likus 21 dienai iki kelionės pradžios.

 • 5. Sutarties nutraukimas Partnerio inciatyva

  Partneris gali bet kuriuo metu raštu atsisakyti vežimo iki kelionės pradžios. Neatvykimas į užsakytą išvykimą yra laikomas sutarties nutraukimu. Jei Partneris nutraukia vežimo sutartį arba neatvyksta į užsakytą išvykimą, TT-Line gali reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas, o taip pat išlaidas už kelionės organizavimą. Apskaičiuojant sutarties nutraukimo - atšaukimo mokestį, TT-Line paprastai atsižvelgia į sutaupytas išlaidas ir galimą kelionės organizavimo paskirstymą kitiems klientams. Paprastai atšaukimo mokesčiai, kurių gali reikalauti TT-Line, yra šie:

  a) Užsakyto plaukimo keltu atšaukimas likus:
  28 ir daugiau dienų iki išvykimo - atšaukimo mokesčiai netaikomi;
  nuo 27 iki 15 dienų iki išvykimo - 10% visos užsakymo kainos;
  nuo 14 iki 4 dienų prieš išvykimą - 50% visos užsakymo kainos;
  3 ir mažiau dienų iki išvykimo, ar neatvykus – 80 % visos užsakymo kainos.

  b) Dalies užsakyto plaukimo keltu atšaukimas likus:
  8 ir daugiau dienų iki išvykimo - atšaukimo mokesčiai netaikomi;
  nuo 7 iki 2 dienų iki išvykimo - 50% visos anuliuojamos dalies;
  1 dienai ir mažiau iki išvykimo, arba neatvykus – 80 % visos anuliuojamos dalies.

  Didelėms grupėms (nuo 100 asmenų) taikomi specialūs atšaukimo mokesčiai.

 • 6. TT-Line atsakomybė

  Išskyrus Bendrųjų TT-Line keleivių pervežimo sąlygų 13 punkte numatytas nuostatas, TT-Line neatsako už jokią kitą turtinę, pasekminę ar netiesioginę žalą, ypač dėl negauto pelno, finansinių nuostolių ir kitokio turto vertės sumažėjimo.

 • 7. Jurisdikcijos vieta, taikytina teisė

  7.1 Jei nesusitarta kitaip, vienintelė jurisdikcijos vieta bet kokiems ginčams, kylantiems tarp sutarties šalių, bus Liubekas (Vokietija).

  7.2 Jei netaikomos kitos privalomos nuostatos, visiems teisiniams santykiams bus taikoma Vokietijos teisė. Tiek, kiek tai yra teisiškai leistina, tai bus taikoma ir keleivio ir TT-Line teisiniams santykiams.

  7.3 Jei atskira šių Pervežimo sąlygų nuostata yra ar tampa negaliojanti ar neįgyvendinama, arba tampa negaliojanti ar neįgyvendinama po sutarties sudarymo, tai neturi įtakos likusios sutarties ir jos nuostatų galiojimui. Negaliojanti ar neįgyvendinama nuostata pakeičiama veiksminga ir vykdytina nuostata, kurios poveikis yra artimiausias ekonominiam tikslui, kurio buvo siekiama negaliojančia ar neįgyvendinama nuostata. Pirmiau išdėstytos nuostatos taip pat taikomos tuo atveju, jei paaiškėja, kad sutartis yra neišsami.

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio mėn.

Paypal Mastercard Visa Diners Club