TT-Line Bonus Card

Naudojimo sąlygos ir nuostatos

„Bonus Card“ taisyklės ir sąlygos

1. Šios taisyklės ir sąlygos apibrėžia asmens dalyvavimą „TT-Line" „Bonus Card" programoje. Bet kuris fizinis asmuo, vyresnis nei 18 metų, gali pateikti prašymą „Bonus Card" kortelei gauti. Užsakyti kortelę galima tik naudojant „TT-Line" paraiškos formą. Neužpildytos formos nebus priimamos. Norėdami gauti Nuolatinę kliento kortelę, turėsite pridėti „TT-Line" kelionės rezervacijos numerį, kad patvirtintumėte, jog esate „TT-Line" klientas. Jūsų paraiška turi būti pateikta per keturias savaites nuo paskutinės kelionės dienos. Negalima pateikti dar neįvykusios kelionės rezervacijos numerio. Asmenys, užpildę paraiškos formą, gaus patvirtinimą ir „Bonus Card" kortelę, kuri bus išsiųsta paštu asmens paraiškoje nurodytu adresu per 1 mėnesį nuo registracijos dienos.


2. „TT-Line" saugo ir naudoja paraiškoje pateiktus duomenis klientų aptarnavimo gerinimo tikslais.


3. „TT-Line" vykdomos „Bonus Card" lojalumo programos dalyviai gauna ir kaupia „Bonus" taškus už užsakytas ir apmokėtas paslaugas (keliones keltais, viešbučių rezervacijas, „TT-Line" ekskursijas, kajutes, maitinimą). „Bonus Card" lojalumo programos dalyvis savo sąskaitoje kaupia „Bonus" taškus ir gali juos keisti į prizus iš prizų katalogo. „Bonus" taškai nesuteikiami už paslaugas, kurias pasirenkate iš „Bonus" katalogo. „Bonus" taškai negali būti perleidžiami kitų kortelių turėtojams ar konvertuojami į pinigus.


4. Kiekvienam programos dalyviui už kiekvieną 1 PLN, išleistą paslaugos įsigijimui, suteikiami 2 „Bonus" taškai, už 1 EUR – 9 „Bonus" taškai, už 1 SEK – 1 „Bonus" taškas. Taškai suteikiami, atsižvelgiant į visų įsigytų paslaugų sumą prieš prasidedant kelionei („TT-Line" pasilieka teisę keisti programos sąlygas). Į lojalumo programą neįtraukiami taškai už konferencijas ir grupių keliones, taip pat už krovinių transportavimą. „Bonus" taškai taip pat nesuteikiami už paslaugas, kurios buvo įsigytos kelionės metu, po registracijos.

5. Taškai, kuriuos gausite nuo to laiko, kai „TT-Line" priims Jūsų paraišką, iki „Bonus Card" kortelės pristatymo, bus pridedami atskirai. Į „Bonus Card" kortelę įtraukiami taškai už keliones, kurios įvyko ne anksčiau kaip per 4 savaites nuo to laiko, kai „TT-Line" priėmė Jūsų paraišką.


6. „Bonus" taškai priskiriami automatiškai, pasibaigus Jūsų kelionei. Jei perkate kelionę į abi puses ir nėra kelionės atgal, „Bonus" taškai nebus suteikiami.


7. „Bonus" taškai nebus suteikti už atšauktas ar nepanaudotas keliones, nebent rezervacijos anuliavimui buvo taikomas atšaukimo mokestis. Dalinis rezervacijos atšaukimas lemia proporcingą „Bonus" taškų sumažinimą. Priskiriant taškus atsižvelgiama į paskutinę rezervacijos istorijos būseną.


8. „Bonus" taškai gali būti naudojami tik tuo atveju, jei dar kartą atliekate rezervaciją „TT-Line". Prizus galite peržiūrėti dabartiniame „TT-Line" kataloge. „Bonus" taškų keitimas į prizus gali būti atliekamas tol, kol tęsiasi lojalumo programa. Bendras Jūsų sukauptų „Bonus" taškų skaičius yra mažinamas, nuskaičiuojant pasirinktam prizui reikalingą taškų skaičių. Priklausomai nuo kelionės, prizų pasiūlymai už sukauptus „Bonus" taškus yra limituoti.


9. Norėdami gauti „Bonus" taškų, turite patvirtinti savo dalyvavimą programoje, užregistruodami savo „Bonus Card" kortelės numerį rezervacijos metu. Jei dėl kokių nors priežasčių rezervacijos metu nurodyti kortelės numerio negalite, standartinį užsakymą galima pakeisti į „Premium Bonus" užsakymą, pateikiant „Bonus Card" kortelę keleivių registracijos metu, prieš prasidedant kelionei. Be išvardytų situacijų kitų galimybių gauti „Bonus" taškų nėra. Užsakydami bilietus mūsų internetinėje rezervavimo sistemoje, prisijunkite naudodami „Bonus Card" kortelės numerį.


10. „Bonus Card" kortelių turėtojai, kurie įsigijo bilietą, naudodamiesi kelionių agentūros paslaugomis, norėdami gauti „Bonus" taškų, privalo parodyti „Bonus Card" kortelės numerį keleivių registracijos metu, prieš prasidedant kelionei. Kitu atveju „Bonus" taškai nebus suteikti.


11. Atlikus vieną rezervaciją, „Bonus" taškai pridedami tik prie vienos „Bonus Card" kortelės turėtojo sąskaitos.


12. Jei, vadovaujantis atskirais reglamentais, Jūsų įsigytoms „TT-Line" paslaugoms buvo suteikta nuolaida, už šias paslaugas „Bonus" taškai nebebus skiriami.


13. „TT-Line" turi teisę anuliuoti premijos taškus, kurie buvo priskirti piktnaudžiaujant ar dėl neteisingo užsakymo.


14. a) Jei sąskaita su „Bonus" taškais išlieka neaktyvi dvejus metus, sąskaita su šiuo „Bonus Card" kortelės numeriu bus anuliuota, o nepanaudoti „Bonus" taškai – panaikinti. Dvejų metų periodas skaičiuojamas nuo paskutinio užregistruoto pakeitimo, kuris buvo atliktas, naudojant šią sąskaitą. b) „Bonus" taškai turi būti panaudoti per dvejus metus. Per šį laikotarpį neišnaudoti taškai bus anuliuoti.


15. „Bonus Card" gali būti naudojama kortelės turėtojo šeimos narių ar draugų, nebent jie turi savo „Bonus Card" kortelę. Atliekant rezervaciją, būtina nurodyti kortelės turėtojui priklausančios kortelės numerį. Šioje situacijoje „Bonus Card" kortelės turėtojas bus sąskaitos faktūros ir dokumentų, suteikiančių teisę keliauti, gavėjas. Ši nuostata netaikoma praeityje įvykusioms kelionėms.


16. Jei pasikeičia kortelės turėtojo vardas, pavardė arba adresas, apie tai būtina nedelsiant pranešti „TT-Line". Šią informaciją galite pateikti raštu arba telefonu.


17. Įvykus rezervacijos pasikeitimui dėl pokyčių tvarkaraštyje ar kitų „TT-Line" nulemtų priežasčių, „Bonus" taškai suteikiami, atsižvelgiant į pradinį užsakymą. Kortelės turėtojas gali raštu kreiptis dėl šių taškų suteikimo, išsiųsdamas prašymą šiuo adresu: TT-Line, Bonus Card Service Office, ul. Dworcowa 1, 72-600 Świnoujście arba el. paštu: bonuscard.pl@ttline.com.


18. „TT-Line" neatsako už verslo partnerių ir agentų siūlomas nuolaidas „Bonus Card" turėtojams. Bet kokie skundai turi būti nukreipti į atitinkamą pardavėją.


19. „TT-Line" pasilieka teisę keisti „Bonus Card" lojalumo programos taisykles ir su šia programa susijusį prizų katalogą bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo.


20. „TT-Line" pasilieka teisę savo nuožiūra ir bet kuriuo metu determinuoti ir keisti keliones, „Bonus" taškų tarifus ir jų apskaičiavimą.


21. „TT-Line" neatsako už prarastas ar pavogtas „Bonus Card" korteles ir už neįgaliotų asmenų naudojimąsi kortelėmis. Kortelės praradimo atveju turite nedelsdami apie tai pranešti „TT-Line" „Bonus Card" aptarnavimo tarnybai numeriu +48 91 326 3515 arba atsiųsdami pranešimą el. paštu bonuscard.pl@ttline.com. „Bonus" taškai, kuriuos naudos trečiosios šalys tol, kol bus pranešta apie „Bonus Card" kortelės praradimą, grąžinami nebus.


22. „Bonus Card" kortelės turėtojas ir „TT-Line" įmonė turi lygias teises nutraukti sutartį dėl dalyvavimo lojalumo programoje bet kuriuo metu ir nepateikiant priežasties per keturias įspėjamojo laikotarpio savaites. Jei sutartis nutraukiama, „Bonus" taškų sąskaita anuliuojama automatiškai. Esant pateisinamai priežasčiai, abi šalys turi teisę nutraukti sutartį išskirtinėmis sąlygomis. Šiems atvejams priskiriamas Kortelės turėtojo piktnaudžiavimas ir vėlavimas atsiskaityti už paslaugas. Kortelė lieka „TT-Line" nuosavybe ir sutarties nutraukimo atveju turi būti išsiųsta atgal šiuo adresu: TT-Line, Bonus Bureau Service, Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde.


23. „TT-Line" „Bonus Card" taisyklės galioja tol, kol nepaskelbta kitaip.

Kovas 2010

"TT-Line" "Bonus Card"

Sukauptus „Bonus“ taškus galite keisti į nemokamą kelionę ar nemokamas kajutes.

Už kiekvieną Jūsų išleistą eurą - gausite 9 "Bonus" taškus.
Prisijunkite prie programos užsisakydami nemokamą "Bonus Card" kortelę ir iš karto gaukite jos teikiamą naudą!

Skaityti daugiau

Paypal Mastercard Visa Diners Club