🍽️ taikome nuolaidą iš anksto užsakomam maitinimui. Sutaupyk ir keliauk be rūpesčių!

Gyvybė po vandeniu

Reikšminga jūrų taršos prevencija ir jos mažinimas

Mūsų įsipareigojimas

Esame įsipareigoję derinti į ateitį orientuotas strategijas su platesnėmis iniciatyvomis, kuriomis siekiama sumažinti mūsų laivų išmetamų teršalų kiekį. Šitaip  „TT-Line“ siekia sumažinti savo veiklos poveikį trapiai jūrų gyvybei ir ekosistemoms , kurios klesti po vandeniu.

Mūsų vandenynų ir jų išteklių apsauga ir tausus naudojimas yra labai svarbūs tvariam vystymuisi. Laikydamiesi šio įsipareigojimo, užsibrėžėme tikslą užkirsti kelią ir gerokai sumažinti jūros taršą.

Tai apima, pavyzdžiui, mūsų naujų „Green Ships“ laivų įsigijimą, silikoninės dangos naudojimą  ir atliekų tvarkymą tarp mūsų darbuotojų.

 

„TT-Line“ jungtis su Baltijos jūra

Įkvėpti gilaus ryšio su Baltijos jūra, nuolat siekiame kurti novatoriškus sprendimus, kad išsaugotume įspūdingą jos ekologijos įvairovę. Mūsų įsipareigojimas skatina mus kurti tvarius metodus, kurie leistų mums apsaugoti nepakartojamą Baltijos jūros grožį ir unikalią įvairovę bei išsaugoti ją ateities kartoms.

imagewsp2.png

TT-LINE - „Green Ships“

Pristačius mūsų naujuosius „Green Ships“ laivus, kuriuose galime vartoti SGD be sieros, beveik visiškai išvengiama vietinių teršalų, tokių kaip sieros oksidai ir smulkios dulkės, žymiai sumažėja azoto oksido išmetimas, o CO2 išmetimas sumažėja dar 22 %.

Skaityti daugiau

EAL aliejaus naudojimas

Naujieji GREEN SHIPS laivai: „Peter Pan“ ir „Nils Holgersson“ naudoja EAL alyvą (aplinkai saugų tepalą) laivapriekio traukos įrenginių pavarose ir veleno linijos sandariklyje. Kadangi ši įranga turi tiesiogines sąsajas tarp mašinų ir jūros vandens, svarbu vengti net menkiausios taršos. EAL alyva yra dar vienas saugos barjeras, nes išsiliejimo atveju jis nekenkia jūros vandeniui ar organizmams.

Oro sandarinimo taikymas

Naujieji GREEN SHIPS laivai: „Peter Pan" ir „Nils Holgersson“ yra aprūpinti veleno linijų oro sandarinimo technologija. Veleno guoliai, kurie yra išdėstyti laivo korpuso gale ir kurie veda varomąjį veleną į laivo išorę, yra sutepti alyva. Kadangi turi būti užtikrinta, kad jokia nafta neterštų jūros vandens, labai svarbu išlaikyti gerą veleno sandariklių būklę. Oro sandarinimo technologija siūlo dar vieną saugos barjerą, nes ji atskiria alyva suteptas sandariklio kameras nuo atviros jūros kita oro slėgio kamera. Nuotėkio atveju oro slėgis bet kokią alyvą išstums į laivo vidų, išvengdamas išsiliejimo į jūrą.

Balastinio vandens valymo sistema

Didžioji dalis „TT-Line“ laivyno jau yra aprūpinta balastinio vandens valymo sistemomis. Šios sistemos naudoja intensyvią UV spinduliuotę (be cheminių medžiagų), kad sterilizuotų balastinį vandenį, kuris paimamas į laivą arba išpumpuojamas iš jo. Šio proceso tikslas yra užkirsti kelią invazinės jūrų gyvybės plitimui iš vienos biosferos į kitą biosferą. Valymo sistemos padeda užtikrinti saugią ir subalansuotą jūrinę gyvybę jautriame Baltijos jūros regione.

Paypal Mastercard Visa Diners Club