🍽️ taikome nuolaidą iš anksto užsakomam maitinimui. Sutaupyk ir keliauk be rūpesčių!

Lyčių lygybė

Skatiname lygias galimybes visoms lytims

Mūsų įsipareigojimas

Vienas iš pagrindinių „TT-Line“ tikslų yra sukurti palankią darbo aplinką, kurioje būtų pagarbiai elgiamasi su visomis moterimis ir vyrais, įskaitant jaunimą ir žmones su negalia. Pagrindinis dalykas, kuris mums visada buvo ir bus prioritetas, yra lyčių lygybės skatinimas.
„TT-Line“ yra įsipareigojusi užtikrinti visapusišką ir aktyvų moterų dalyvavimą, bei suteikti lygias galimybes moterims užimti vadovaujamas pareigas.

 

Talentų puoselėjimas ir įvairovės užtikrinimas

  • Mūsų įmonės sėkmė grindžiama kiekvieno iš mūsų darbuotojų talentais ir gebėjimais. Kartu mes formuojame komandą ir galime pasiekti modernizacijos ir inovacijos tikslų, šitaip siekdami efektyvesnio išteklių naudojimo.
  • Mes aktyviai skatiname visų savo darbuotojų potencialą ir palaikome juos nuolat tobulinant savo įgūdžius. Tokiu būdu sukuriame patrauklią darbo aplinką, kurioje mūsų darbuotojai yra patenkinti savo darbine veikla.
  • „TT-Line“ aktyviai remia moterų dalyvavimą visose veiklos srityse ir toliau tai darys. Šis tikslas tapo mūsų misija - remti ir skatinti moteris įsidarbinti laivuose.

Tapkite „TT-Line“ komandos dalimi!

Nesvarbu, ar laive, ar krante - pradėkite savo karjerą su „TT-Line“!

Skaityti daugiau

Mūsų tikslas

Vyrai vis dar dominuoja laivybos pramonėje, todėl keliame sau tikslą – remti ir skatinti moteris dirbti laivuose. Šitaip siekiame sukurti lygias galimybes ir aktyviai skatiname visų savo darbuotojų potencialą, bei teikiame paramą jų nuolatiniam tobulėjimui.

Mūsų tikslas - Lyčių lygybė

Nuolatinis įvairovės skatinimas:

Mūsų įmonėje dirbančių moterų skaičiaus didinimas – strateginis tikslas

Mes teikiame didelę reikšmę tam, kad mūsų dabartiniai darbuotojų skaičiai būtų komunikuojami skaidriai ir aktyviai siekiame lyčių pusiausvyros. Šis postūmis kyla iš mūsų tvirto tikėjimo skatinti sąžiningą ir subalansuotą darbo aplinką.

„TT-Line“ darbuotojai

76 % „TT-Line“ darbuotojų dirba 9 mūsų laivuose, o likę 24 % yra išsidėstę 6-iuose skirtingų šalių sausumos biuruose.

imageqsmv.png

Darbuotojai laive

Moterų skaičius „TT-Line“ keltuose išaugo iki 19 %, o tai yra 4 % daugiau nei 2021 m. Šis skaičiuos viršija pasaulinį vidurkį, o tai rodo reikšmingą lyčių įvairovės balansą tarp darbuotojų dirbančių „TT-Line“ laivuose.

Remiantis BIMCO / ICS jūrininkų darbo jėgos ataskaita, tik 1.2 % iš 1.9 milijono jūrininkų visame pasaulyje yra moterys, tuo tarpu Vokietijoje šis skaičius siekia 6 %.

Vyru-moteru pasiskirstymas TT-Line.png

Vadovai laivuose

Moterų, einančių vadovaujamas pareigas „TT-Line“ laivuose, skaičius viršija tarptautinį vidurkį. Nepaisant to, kad šioje, laivybos srityje nuo seno dominuoja vyrai, mūsų laivuose net 8 % dirbančių vadovų yra moterys. Tuo tarpu, visame pasaulyje vidutiniškai šis rodiklis siekią tik 5 %.

Vyru-moteru pasiskirstymas - Vadovai laivuose -TT-Line.png

Darbuotojai krante

Mūsų biuruose krante taip pat dirba daug moterų. Net 58 proc. mūsų darbuotojų čia yra moterys.

Tai ne tik parodo mūsų įsipareigojimą lyčių lygybei, bet ir vertingą moterų indėlį mūsų organizacijoje.

imageur4bk.png

Vadovai krante

Mūsų atsidavimas atsispindi ir mūsų lyderystėje, kur 48 % sausumoje dirbančių vadovų mūsų kompanijoje yra moterys. Tai yra 2 % daugiau, palyginti su 2021 m., ir viršija vidutinę moterų vadovių procentinę dalį Vokietijoje, kuri šiuo metu nesiekia 30 %.

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad moterys galėtų visapusiškai atskleisti savo gebėjimus ir turėtų lygias galimybes užimti vadovaujamas pareigas.

image3hg8d.png

Paypal Mastercard Visa Diners Club