🍽️ taikome nuolaidą iš anksto užsakomam maitinimui. Sutaupyk ir keliauk be rūpesčių!

Klimato kaita

Mes parodome atsakomybę ir imamės veiksmų

JTO tikslai - TT-Line kliato kaita

„TT-Line“ atsakomybė

Esame įsipareigoję imtis skubių veiksmų kovodami su klimato kaita ir jos poveikiu. Tam, kad tai pasiektume savo tikslo, klimato kaitos priemones integruojame į savo tvarkas, strategijas ir planavimą. Taikydami tvarią praktiką ir įgyvendindami aplinką tausojančias iniciatyvas, prisidedame prie klimato kaitos problemos sprendimo.

Mūsų rūpestis yra pagerinti mūsų darbuotojų švietimą įmonėje, taip pat didinti keleivių informuotumą, suvokiant asmenų vaidmenį kovoje su klimato kaita. Įtraukdami savo keleivius ir skatindami sąmoningą elgesį, tikimės puoselėti atsakomybės jausmą ir skatinti teigiamus veiksmus, kurie kartu gali prisidėti prie klimato kaitos padarinių švelninimo.

Nuolatinis išmetamo CO2 kiekio (gCO2/t*km) mažinimas

Šis įsipareigojimas sumažinti išmetamą CO2 kiekį (gCO2/t*km) yra įtvirtintas mūsų įmonės strategijoje ir lydimas tikslinių investicijų į tvarią infrastruktūrą bei mokslinius tyrimus.

Mūsų tikslas – iki 2035 m. 40  % sumažinti išmetamą CO2 kiekį (gCO2/t*km), palyginti su 2010 m.

Nuo 2010 m. mums jau pavyko sumažinti išmetamą CO2 kiekį (gCO2/t*km) 19 %, todėl esame įsitikinę, kad galėsime pasiekti savo tikslą.

Jau 60 metų mąstome inovatyviai, veikiame atsakingai ir tvariai.
Ir toliau - visu greičiu į priekį. Mes investuojame į tvarią ateitį!

Skaityti daugiau

Verta žinoti

Išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimas

Išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas pagal TJO EEOI sistemą (energijos vartojimo efektyvumo veiklos rodiklį)


Laivai pasižymi geriausiomis aplinkosauginėmis savybėmis

Krovinių gabenimas laivu suteikia daug privalumų: puiki infrastruktūra, pasižyminti dideliu patikimumu, mažiau nelaimingų atsitikimų, nėra eismo spūsčių, galima ilsėti ir skleidžiamas mažesnis triukšmas. Laivai laikomi ekologiškiausia transporto rūšimi. Dėl didelės keliamosios galios laivai išmeta mažiausiai teršalų vienam gabenamo krovinio vienetui, palyginti su traukiniais, lėktuvais, sunkvežimiais ir automobiliais, taip pasiekdami geriausią aplinkosauginį veiksmingumą.

CO2_Emisijos_palyginimas_TT-Line.png

Azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių ir ypač anglies dioksido (CO2) emisijos vertės vienai pervežto krovinio tonai laivuose yra gerokai mažesnės, palyginti su kitomis transporto rūšimis.

Sieros išmetimas Baltijos jūroje

Baltijos jūroje galioja ypač griežtos taisyklės, kurias stebi „Tarptautinė jūrų organizacija“ (TJO). Buvo priimtas sprendimas sumažinti didžiausią leistiną sieros kiekį laivų degaluose sieros išmetimo kontrolės rajonuose (SOIK rajonuose) nuo 1,0 % iki vos 0,1 %.

Maksimalus sieros kiekis degaluose 2008 m., palyginti su 2021 m.

Maksimalus_sieros_kiekis_degaluose-TT-Line.png

„TT-Line“ atitinka, o kai kuriais atvejais ir pranoksta visus nacionalinius ir tarptautinius išmetamųjų teršalų ir aplinkos apsaugos standartus su savo dabartiniu savo laivynu. Pristačius mūsų naujus „Green Ships“ laivus, SGD be sieros panaudojimas žymiai sumažina vietinių teršalų, tokių kaip sieros oksidai ir kietosios dalelės, išsiskyrimą, efektyviai juos pašalindamas.

Už ekologiškesnę ateitį

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS)

Priėmus Europos klimato teisės aktą, ES klimato tikslo iki 2030 m. bent 55 % sumažinti ES išmetamųjų teršalų kiekį įgyvendinimas tampa teisine prievole. ES šalys rengia naujus teisės aktus tam, kad pasiektų šį tikslą ir iki 2050 m. užtikrintų, kad ES poveikis klimatui taptų neutralus.

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) Skaityti daugiau
ATLPS - Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema TT-Line

CO2 kompensavimas

Nuo šiol savo keleiviams siūlysime galimybę užsakant kelionę keltu įsigyti suskystintų biodujų (LBG) proporcingai jų kelionei sunaudotam degalų kiekiui. LBG gaminamas iš atsinaujinančių išteklių ir atliekų srautų kaip komunalinės organinės atliekos, dumblas, mėšlas ir žemės ūkio atliekos.

CO2 kompensavimas Skaityti daugiau

Paypal Mastercard Visa Diners Club