Ušetřete nyní až 35 %! Rezervujte si zpáteční cestu s našimi zpátečními balíčky a použijte kód: LSTMNT24

Bezpečnost na palubě

Bezpečnost našich zákazníků a zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou.

Na bezpečnosti nám záleží

Dodržování interních a externích bezpečnostních norem je základním předpokladem naší každodenní práce a přímo souvisí s úspěchem společnosti.

Kvůli pandemie COVID-19 na začátku roku 2020 důležitost našeho zákaznického servisu a bezpečnosti na palubě trajektů TT-Line ještě vzrostla.

Podporujeme zákazníky v jejich cestovních plánech a přijímáme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, abychom zabránili šíření koronaviru. To je možné pouze s podporou našich cestujících.

Jsme neustále v kontaktu s místními úřady v zemích naší sítě tras, abychom dodrželi jednotlivé směrnice a předpisy.

Bezpečnost na palubě

Minimálním standardem je, že všechna bezpečnostní opatření musí odpovídat požadavkům mezinárodních, regionálních a národních bezpečnostních předpisů pro zaoceánská plavidla, které tvoří základ Úmluvy SOLAS (Bezpečnost života na moři) Mezinárodní námořní organizace IMO, orgánu Organizace spojených národů.

Moderní, bezpečné lodě, které jsou ve špičkovém stavu

Společnost TT-Line dnes provozuje jednu z nejnověji postavených a nejmodernějších trajektových flotil v Baltském moři. Lodě byly navrženy a vyrobeny v souladu s nejnovějším technologickým vývojem a všechny splňují platné bezpečnostní požadavky, včetně speciálních požadavků na stabilitu při poškození. Pro udržení vysokého technologického standardu vozového parku je nezbytná průběžná a plánovaná údržba. Z tohoto důvodu mají všechny lodě TT-Line svůj vlastní počítačově podporovaný program údržby a oprav, pomocí kterého lze plánovat a monitorovat všechny potřebné práce.

Kompetentní a dobře vyškolený personál na palubě i na souši

Samotná technologie není zárukou bezpečnosti. Tu zajišťuje optimální interakce mezi člověkem a technologií. Pokud však k nějaké nouzové situaci dojde, je nezbytné, aby byla bezpečnost udržována přímým, rychlým a správným lidským zásahem. Kompetentní a dobře vyškolený personál je proto rozhodujícím faktorem pro bezpečný provoz plavidla. Průběžné programy školení personálu a častá cvičení zaručují, že posádka je schopna rychle a správně reagovat na nepředvídané události.

Optimální organizace provozních procesů

Složité provozní sekvence vyžadují efektivní organizaci. Všechny důležité provozní sekvence související s bezpečností jsou stanoveny v systému řízení bezpečnosti TT-Line. Systém splňuje požadavky Mezinárodních kodexů řízení bezpečnosti IMO a je pravidelně testován a certifikován příslušnými orgány již od roku 1996. Nejdůležitějším aspektem systému je neustálý proces monitorování a zlepšování, který je navržen tak, aby dále zvyšoval naše bezpečnostní standardy.

Paypal Diners Club Mastercard Visa