LAST MINUTE erbjudande - Spara upp till 35% på på biljetter till Tyskland med kod LSTMNT24

Specialerbjudande! 15% extra rabatt på alla paketresor med kod JULY24

Allmänt 19 apr 2024
Grön korridor initiativ och landström

Datum: 2023-04-19

Trelleborg - TT-Line har nöjet att presentera sitt senaste initiativ som syftar till att minska koldioxidutsläppen och främja hållbarhet inom branschen. Företaget kommer att påbörja ett stegvis utrustningsprogram för sin fartygsflotta, med ett planerat slutdatum i slutet av 2024.

Landström är en elektrisk strömförsörjning som tillhandahålls till fartyg när de ligger vid kaj. Det gör att fartygen kan stänga av sina hjälpmotorer och ansluta sig till det lokala elnätet, vilket avsevärt minskar utsläpp och buller i hamnområden.

Utrustningsplanen, som är planerad att börja under hösten och fortsätta under julsäsongen fram till slutet av året, understryker TT-Lines engagemang för miljöansvar. Genom att prioritera detta initiativ strävar TT-Line efter att anpassa sig till kommande regler som kräver landströmsanvändning i alla EU-hamnar senast 2030.

I samarbete med programmet "BordstromTech" från det tyska federala ministeriet för digitalisering och transport (BMDV) har TT-Line ansökt om statlig samfinansiering för att utrusta sina fyra största fartyg med landströmskapacitet. Detta proaktiva tillvägagångssätt visar TT-Lines engagemang för att vara en tidig användare av hållbara metoder och underlätta utvecklingen av nödvändig infrastruktur i samarbete med kärnhamnar.

TT-Line arbetar aktivt med sina hamnpartners Lübeck (LHG) och Trelleborg Hamn för att säkerställa beredskap för implementering av landströmsanläggningar. Diskussioner pågår med TT-Lines olika hamnar, medan hamnarna i Trelleborg och Travemünde förväntas ha installationer klara under 2025, i linje med TT-Lines tidplan.

För att säkerställa tillgången till grön energi investerar Trelleborgs Hamn i två stycken vindkraftverk som kommer att stå klara i början av 2025, säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn.

Landströmsanslutning erbjuder betydande miljöfördelar, inklusive minskning av koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. Genom att eliminera behovet av maskiner när fartyget ligger i hamn förväntar sig TT-Line en påtaglig minskning av lokala utsläpp, vilket bidrar till renare luft och en hälsosammare miljö för hamnstäder.

Förutom miljöfördelarna med landström minskar även bullret i hamnarna, vilket skapar en tystare och trevligare atmosfär för de omgivande områdena. TT-Line har beslutat att tillämpa denna teknik för att förbättra den totala hållbarheten i sin verksamhet.

Dessutom har hamnarna i Trelleborg (Trelleborg Hamn) och Lübeck (LHG), i samarbete med TT-Line och olika intressenter från sjöfartsindustrin, påbörjat ett ambitiöst initiativ för att etablera en grön sjöfartskorridor. Detta partnerskap syftar till att kvalificera sig för erkännande enligt Clydebank-deklarationen, med stöd från Sverige och Tyskland. Den gröna sjöfartskorridoren fungerar som en testbädd för skalbara lösningar för att minska koldioxidutsläppen från hela sjöfartsrutter och i slutändan sträva efter nollutsläpp.

Projektet kommer att genomföras i etapper, med hänsyn till behovet av stegvisa framsteg i vissa delar av korridoren. De viktigaste målen är att säkra statligt stöd, främja intressenternas engagemang och definiera ett ramverk för åtgärder inom den gröna sjöfartskorridoren mellan Trelleborgs hamn och Lübecks hamn.

Länkar
Grön korridor initiativ och landström | TT-Line (ttline.com)

Press:
TT-Line AB
Anette Wugk
anette.wugk@ttline.se

Visa Mastercard Diners Club Swish D21