Specialerbjudande! 20% extra rabatt på alla paketresor med kod REA24

Green Ship 19 dec 2019

Datum: 2019-12-19

• Byggstart av LNG-fartyg med utmärkt miljöprestanda
• Optimerad fartygsframdrivning med betydligt minskade utsläpp

Lübeck-Travemünde - Idag börjar byggandet av det framtidsinriktade TT-Line Green Ship på det kinesiska varvet Jiangsu Jinling i Nanjing. Som en pionjär i södra Östersjön kommer fartyget att drivas med LNG (flytande naturgas), som för närvarande är det renaste marina bränslet för att säkerställa ren luft till sjöss och i hamnar.

”Vi är glada över att med dagens stålskärning nu har nått en milstolpe i vårt nya byggnadsprojekt Green Ship. Under den omfattande planeringsfasen gavs fartyget ekonomiska och ekologiska effektivitet högsta prioritet. Detta gjorde det möjligt för oss att ytterligare optimera skeppsdesignen, säger Bernhard J. Termühlen, VD för TT-Line.”

De betydande utsläppsminskningarna av det nya TT-Line Green Ship möjliggör en årlig besparing på 93% i partiklar och 98% i svaveloxider jämfört med MGO (marin disel). Kväveoxider reduceras också med 82% och koldioxidutsläppen med upp till 60% per fraktenhet. TT-Line utrustar det nya gröna fartyget för att nå den maximala poängen på 5 stjärnor i Clean Shipping Index.
 
Konstruktionsfasen för TT-Lines LNG-fartyg, där fartyget är sammansatt av enskilda sektioner, börjar officiellt med stålskärningen. Under tiden inredningen fortsätter att planeras och designas kommer fartygets skrov att färdigställas. Efter sjösättningen påbörjas det moderna passagerarfartygets inre miljö.

 

Visa Mastercard Diners Club Swish D21