Boka nu och spara upp till 25% på Returpaket till Tyskland med kod SUMMER24

Specialerbjudande! 10% extra rabatt på alla paketresor med kod JUNE24

TT-Line Bonus Card

Avtalsvillkor

Bonus Card Avtalsvillkor 

TT-Line kommer att lagra angivna uppgifter. Vid användning av bonuskortet registreras även uppgift om kortnummer, inköpta varor/tjänster, pris på varorna/tjänsterna, tidpunkt för köpet, inköpstillfälle samt köpesumma. Uppgifterna behandlas i syfte att administrera kundförhållandet och intjänade bonuspoäng, samt för att genom marknadsföring lämna generell samt inköpsbaserad reklam och erbjudanden avseende TT-Lines och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Ovan ifyllda kunduppgifter sparas i tre år från senast gjorda bokning. Övriga uppgifter, dvs. uppgifter om bonusgrundande inköp, sparas i tio år från respektive inköpstillfälle. Skulle Ditt bonusmedlemskap upphöra under sistnämnda period raderas dock uppgifterna i samband därmed. Vill Du inte ha direkt marknadsföring från TT-Line skall Du meddela TT-Line detta. Du har rätt att få information om de personuppgifter, samt övriga uppgifter, som behandlas och som rör Dig. Du har vidare rätt till rättelse om någon uppgift har behandlats i strid med personuppgiftslagen. 

1. Alla fysiska personer som fyllt 18 år kan ansöka om ett TT-Line Bonus Card. Du kan endast använda TT-Lines Bonus Card-ansökningsblankett
för detta ändamål. Ofullständigt ifyllda ansökningsblanketter behandlas inte. Du får bonuskortet genom att ange ett bokningsnummer hos TT-Line i Bonus Card-ansökan för att visa att du redan är kund hos TT-Line. Tiden mellan din senaste avresa och din ansökan får inte vara längre än fyra veckor. Du kan även ange ett bokningsnummer för en kommande bokning.

2. TT-Line sparar och använder uppgifterna i ansökan för att kontinuerligt sköta och vårda kundkontakten.

3. Inom ramarna för TT-Lines Bonus Card-system erhåller kortinnehavaren bonuspoäng för bokade och betalda tjänster (färjeöverfarter, hotellbokningar, TT-Lines reseprogram, hytter, måltider). En förmån som utnyttjas ur premiekatalogen ger inga bonuspoäng. Bonuspoängen betalas inte ut kontant och kan inte överlåtas.

4. Inköp om 1 SEK ger 1 bonuspoäng, inköp om 1 EUR ger 9 bonuspoäng (med förbehåll för ändringar). Grupp- och konferensresor samt  fraktbokningar ger inga bonuspoäng. Tjänster som tillförs en bokning efter incheckningen ger heller inga bonuspäng. 

5. Dina insamlade bonuspoäng från det att TT-Line tar emot din ansökan tills du får bonuskortet i din hand tillgodoräknas dig manuellt av TT-Line. Resor som gjordes innan TT-Line tog emot din ansökan tillgodoräknas retroaktivt för max. 4 veckor.

6. Bonuspoängen bokförs automatiskt när din resa har avslutats. Om en tur-/returresa bokas, men returresan inte genomförs, tillgodoräknas inga bonuspoäng.

7. Avbeställda eller ej utnyttjade resor ger inga bonuspoäng. Undantagna härifrån är betalda annulleringar. Delvis annullerade bokningar leder till motsvarande reducering av antalet bonuspoäng. Den senast gjorda bokningen utgör då underlag.

8. Varupremier kan endast lösas in i samband med din nästa bokning hos TT-Line. Denna bokning kan endast göras direkt hos TT-Line via telefon eller email (0410-56200 eller kundservice@ttline.se).  Varupremierna väljer du alltid ur den aktuella premiekatalogen från TT-Line.

9. Uppge ditt bonuskundnummer direkt vid bokningen så att TT-Line vet att du är en bonuskund. Om du glömmer detta har du fortfarande möjlighet att visa bonuskortet i incheckningsluckan vid avresan och därmed ändra bokningen till en Bonus Card-bokning. I annat fall har man i princip inte rätt till bonuspoäng. Vid internetbokningar loggar du in dig med ditt bonuskundnummer.

10. Kortinnehavare som gör bokningen via en resebyrå/researrangör måste visa sitt bonuskort i incheckningsluckan vid resans början för att erhålla bonuspoäng. I annat fall har man i princip ingen rätt till bonuspoäng. 

11. Bonuspoängen kan endast krediteras ett bonuspoängskonto per bokning.

12. Om TT-Line ger rabatt för bokade och betalda tjänster enligt andra bestämmelser har man inte rätt att få bonuspoäng för dessa tjänster.

13. Bonuspoäng som har erhållits på grund av felbokningar eller missbruk av ett poängkonto kan när som helst annulleras av TT-Line.

14. 
a) Om det inte har skett några händelser på ditt poängkonto under två års tid, raderas ditt Bonus Card-kundnummer. Bonuspoängen förfaller.
Tvåårsperioden börjar från och med tid punkten för den sista händelsen på poängkontot.
b) Bonuspoäng som är äldre än två år raderas. 

15. Kortinnehavaren kan överlåta sitt Bonus Card till familjemedlemmar och vänner, såvida de inte själva gör anspråk på bonuspoängen. Villkoret är att bokningen görs med kortinnehavarens kundnummer. Kortinnehavaren står som mottagare av fakturor och resdokument. Denna bestämmelse gäller inte retroaktivt.

16. Om en kortinnehavare byter namn och/eller adress måste TT-Line meddelas omgående per telefon eller brev. 

17. Vid bokningsändringar som TT-Line är ansvarig för kommer bonuspoäng att utgå enligt den ursprungliga bokningen. Tillgodoräknandet av dessa bonuspoäng måste kortinnehavaren själv ansöka om skriftligen hos TT-Line, Bonus Card-Avdelning, Hamgatan 9, 231 42 Trelleborg, Sverige, eller bonuscard@ttline.se.

18. TT-Line kan inte garantera några rabatter som samarbetspartner erbjuder kortinnehavarna. Reklamationer och anspråk ska enbart riktas direkt till respektive tjänsteleverantör. 

19. TT-Line förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående information ändra de affärsvillkor och förmåner som är knutna till Bonus Card.

20. TT-Line förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande fastställa eller ändra de överfarter och prislistor som utgör underlag för bonuspoängen samt hur de räknas om till bonuspoäng. 

21. TT-Line tar inget ansvar för ett TT-Line Bonus Card som har förlorats, stulits eller använts av en obehörig person. Förlust av kort måste omgående anmälas till TT-Line, Bonus Card-Avdelning, telefon 0046 (0)410-562 00 eller per e-post till bonuscard@ttline.se. Bonuspoäng som lösts in av tredje part under tiden ersätts inte av TT-Line.

22. Såväl kortinnehavaren som TT-Line kan när som helst säga upp Bonus Card-avtalet med en uppsägningstid på fyra veckor utan att ange någon orsak. Vid uppsägning av avtalet raderas automatiskt poängkontot. En extraordinär uppsägning av synnerliga skäl kan göras av båda parter. Sådana skäl kan bland annat vara missbruk eller betalningsunderlåtelse från kortinnehavarens sida. Kortet förblir TT-Lines egendom och ska vid uppsägning av avtalet skickas tillbaka till TT-Line, Bonus Card-Avdelning, P.O.Box 94, 231 22 Trelleborg, Sverige 

23. TT-Lines Bonus Card-system och bonuskort är giltiga tills vidare. 

Mars 2010

Bonus Card 

Bli Bonus Card kund och samla poäng på alla förbokade överfarter och produkter. Poängen kan du senare lösa in mot fria resor och hytter. 

Läs mer 

FLEX-Plus 

Planera din semester tryggt och säkert. Lägg till FLEX-Plus på alla våra standardbiljetter för mer flexibilitet. Detta betyder att du kan boka nu och bestämma dig senare. Ändra din bokning utan ändringsavgift och avboka utan kostnad fram till 24 timmar före avgång. 

 

FLEX-Plus 

Visa Mastercard Diners Club Swish D21