Rezervujte si zpáteční cestu s kódem SUMMER24 a ušetřete až 25 % na odjezdech z Travemünde nebo až 20 % z Rostocku!

Ochrana-osobních-údajů-Přístav-trajektů-TT-Line

Zásady ochrany osobních údajů

Přehled

Ochrana osobních údajů a zodpovědné zacházení s informacemi, které nám svěříte, jsou pro nás důležité. Společnost TT-Line zpracovává osobní údaje pouze v souladu se zákonnými předpisy, zejména s obecnou ochranou údajů EU Nařízení (DSGVO) a federálním zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG).
V prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak a v jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje. Před použitím této webové stránky a/nebo kontaktováním nás si prosím přečtěte úplné prohlášení o ochraně údajů.
Ne vždy údaje shromažďujeme přímo od vás. Pokud například někdo odešle registraci, rezervaci nebo žádost o informace s vaším jménem, získáme vaše údaje nepřímo. Jako subjekt údajů se na vás také vztahuje zákon o ochraně údajů a musíte být informováni. Totéž platí, pokud nás kontaktuje společnost nebo jiná instituce a poskytne nám údaje kontaktní osoby (jméno, kontaktní údaje) nebo řidiče kamionu, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, státní příslušnost, datum narození stejně jako datum vypršení platnosti a vydaná země cestovních dokladů, např ve službě Klaipeda.

Odpovědná osoba ve smyslu zákona o ochraně údajů
Viz impresum.

Zpracování osobních údajů
Společnost TT-Line zpracovává vaše osobní údaje přímo od vás, když si rezervujete trajekt, provedete rezervaci, dojde ke stornu nebo jinak využijete naši službu, například pomocí našich webových stránek nebo kontaktováním nás. Osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy nebo pro účely fakturace, nebo pokud jste dali předchozí souhlas. Níže jsme podrobně popsali účely zpracování s předpisy a obdobími uchovávání.
a) Vaše údaje používáme k poskytování služeb, zejména trajektových služeb, a také ke zpracování vašich nákupů, např. co, kdy a kde jste si koupili, jak jste za to zaplatili a také kreditní nebo jiné platební údaje, respektive v kontextu předsmluvních vztahů důvěry a poradenství a odpovědí na vaše otázky v této souvislosti, jakož i uplatňování a plnění práv a povinnosti vyplývající z těchto právních vztahů, shromažďujeme osobní údaje o cestujícím, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, věková skupina, číslo rezervace nebo zákazníka, platební údaje, údaje o pasu nebo jiné identifikační údaje. Patří sem také kontrola úvěruschopnosti a skóring, pokud využíváte naše služby na účet. Údaje jsou uchovávány za účelem zpracování smlouvy a poté po dobu 10 let, počínaje koncem roku poslední obchodní transakce.

b) Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb, tj. zejména za účelem poradenství a zodpovězení vašich dotazů mimo objednané služby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Po uplynutí 2 let, počínaje rokem, kdy byl dotaz vznesen, údaje vymažeme, pokud mezitím nedošlo k dalšímu kontaktu nebo transakci nebo pokud informace nepatří do právního vztahu se subjektem údajů.

c) Vaše údaje používáme také k zasílání informací o našich službách, které jste si vyžádali nebo o které máte zájem, například v rámci e-mailového zpravodaje, včetně personalizace, koordinace s vašimi zájmy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO nebo v plném rozsahu či navíc s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Po uplynutí 2 let, počínaje rokem podání žádosti, údaje vymažeme, pokud mezitím nedošlo k dalšímu kontaktu nebo transakci nebo pokud informace nepatří do právního vztahu se subjektem údajů.

d) Údaje, které nám poskytnete v rámci našeho nástroje pro zpětnou vazbu IFeedback, používáme k neustálému zlepšování našich služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 DSGVO. Po uplynutí 2 let, počínaje rokem podání žádosti, údaje vymažeme, pokud mezitím nedošlo k dalšímu kontaktu nebo transakci nebo pokud informace nepatří do právního vztahu se subjektem údajů.

e) Vaše údaje předáváme úřadům a institucím, pokud k tomu máme zákonnou povinnost, například v rámci opatření proti praní špinavých peněz. Každou žádost kontrolujeme, abychom zajistili, že je v rámci platných předpisů.

Shromažďování a zpracování údajů při návštěvě webových stránek
Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme osobní údaje, abychom umožnili jejich příslušné používání (údaje o používání) a zabezpečení. Patří sem údaje o začátku, konci a předmětu vašeho používání webových stránek a případně identifikační údaje (například vaše přihlašovací údaje při přihlášení do zabezpečené oblasti, jako je oblast Moje TT-Line nebo online rezervace nákladní dopravy TT-Line). Za tímto účelem systém shromažďuje protokolové údaje, jako je IP adresa, datum a čas požadavku, obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, množství přenesených dat v každém případě, webová stránka, ze které požadavek pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče. Níže jsme podrobně nastínili účely zpracování osobních údajů, které souvisejí právě s provozem webových stránek.
a) Údaje při návštěvě našich webových stránek zpracováváme za účelem zajištění bezpečnosti našich webových stránek a dočasného uložení vašich nastavení, například nákupního košíku nebo jazyka, pro načtení mediálního obsahu a pro poskytovatele platebních služeb v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) 2016/679. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, jinak s vaším souhlasem (viz Soubory cookie).
b) Když se zaregistrujete prostřednictvím našich webových stránek, zpracováváme vaše údaje, abyste mohli využívat další funkce na webu (uživatelský účet). Zadané a vytvořené údaje používáme za účelem provozování uživatelského účtu.
c) Při registraci jako zákazníka nákladní dopravy TT-Line zpracováváme vaše údaje, včetně údajů uvedené kontaktní osoby, abychom vám mohli poskytnout informace o objemu přepravy u TT-Line, jakož i o vašich přepravních jednotkách.
d) Jiné než nezbytné soubory cookie
Za účelem zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění využívání určitých funkcí, zobrazení vhodných produktů nebo průzkumu trhu používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory s informacemi, které mohou být při návštěvě webové stránky umístěny prostřednictvím prohlížeče do koncového zařízení uživatele. Při opětovném vyvolání webové stránky stejným koncovým zařízením lze soubor cookie s uloženými informacemi načíst.
Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí "banner cookie", který vás předem informuje o používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií pro zlepšení uživatelského komfortu na našich webových stránkách a pro účely webové analýzy a zájmové reklamy. Související zpracování údajů je podrobně popsáno v níže uvedených informacích. Prostřednictvím banneru se soubory cookie si můžete zvolit, zda chcete webové stránky používat pouze s technicky nezbytnými soubory cookie, nebo zda nám dáváte souhlas, abychom mohli soubory cookie a podobné sledovací technologie používat také pro statistické účely, ke zlepšení webových stránek a pro marketing (podrobnosti naleznete v našich informacích o souborech cookie).
Tento souhlas můžete kdykoli zcela nebo částečně odvolat s platností do budoucna. Za tímto účelem můžete kdykoli znovu vyvolat banner se soubory cookie prostřednictvím následujícího odkazu:
Změnit nastavení cookies
Chceme vám dát příležitost informovaně se rozhodnout pro nebo proti používání cookies, které nejsou nezbytně nutné pro technické funkce webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete soubory cookie používané pro reklamní účely, budete dostávat reklamu, která bude méně přizpůsobena vašim zájmům. Web však budete moci i nadále používat v plném rozsahu.
Rozlišujeme soubory cookie, které jsou povinné pro technické funkce webových stránek, a volitelné soubory cookie.


Funkční
Některé soubory cookie jsou nezbytné pro poskytování webových stránek a souvisejících funkcí. Právním základem pro používání těchto cookies je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO při zajišťování a řádném a bezpečném provozu webové stránky.

Statistiky
Za účelem dalšího zlepšování naší nabídky a našich webových stránek shromažďujeme anonymizovaná data pro statistiky a analýzy. Pomocí těchto cookies můžeme například určit počet návštěvníků a účinek určitých stránek našeho webu a optimalizovat náš obsah.

Marketing
Můžeme také používat soubory cookie a další sledovací technologie k doručování personalizovaných nabídek a reklam nebo k měření úspěchu reklamních kampaní na jiných webech.

Cookies relace a trvalé cookies
Na druhé straně existují soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači pouze během vaší příslušné návštěvy našich webových stránek (nazývané také „soubory cookie relace“) a soubory cookie, které jsou uloženy po delší dobu.

Přehled souborů cookie na našich webových stránkách (Zásady používání souborů cookie)
Zde najdete soubory cookie používané na našich webových stránkách s uvedením poskytovatele souborů cookie, popisu nebo účelu souborů cookie, názvu souboru cookie, typů souborů cookie, doby trvání a kategorie (nezbytné, statistiky nebo přizpůsobení). Kromě toho je u poskytovatelů třetích stran uveden odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatele.
e) Webová analýza, monitorování a optimalizace
TT-Line také využívá systémy sledování webu pro reklamu, průzkum trhu a pro co nejpříjemnější používání našich webových stránek. To zahrnuje ukládání údajů o používání našich webových stránek, pokud jste k tomu dali souhlas. To nám umožňuje další rozvoj našich webových stránek a přizpůsobení obsahu ještě lépe vašim potřebám. Profily využití se navíc používají pro takzvané retargeting. Právním základem pro zpracování je váš souhlas udělený prostřednictvím banneru cookie (čl. 6 odst. 1 a DSGVO). Svůj souhlas s ukládáním těchto cookies můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Chcete-li to provést, vyvolejte nastavení cookie na banneru cookie.

Google Analytics
Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory, které do vašeho počítače ukládá váš prohlížeč, aby webové stránky pomohly analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Google Analytics používáme ve spojení s funkcí IP anonymizace. Zajišťuje, aby Google před odesláním do USA zkrátil vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google použije tyto informace naším jménem za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Více informací o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html a na http://www.google.de/intl/de/policies/.

Hotjar
Na našich webových stránkách používáme Hotjar. Jedná se o službu webové analýzy poskytovanou společností Hotjar Ltd, úroveň 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa, dále jen „Hotjar“ a slouží k analýze vzorců používání našeho webu.

Hotjar nám umožňuje zaznamenávat a analyzovat vaše chování při používání na našich webových stránkách, například pohyby myši nebo kliknutí myší. Vaše návštěva našich webových stránek je však anonymizována. Hotjar navíc vyhodnocuje informace o vašem operačním systému, vašem internetovém prohlížeči, příchozích nebo odchozích odkazech, geografickém původu a také typu a spouště koncového zařízení, které používáte, a zpracovává tyto informace pro statistické účely. Hotjar může také získat přímou zpětnou vazbu od vás. Kromě toho Hotjar nabízí další informace o ochraně dat na https://www.hotjar.com/privacy.
f) Pluginy a integrované funkce a obsah
Na naše webové stránky zahrnujeme funkční a obsahové prvky, které jsou získávány ze serverů jejich níže uvedených poskytovatelů (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Může se jednat například o grafiku, videa nebo tlačítka a příspěvky sociálních médií (dále jen „obsah“).

Integrace vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu třetích stran zpracovávali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče. IP adresa je tedy vyžadována pro prezentaci tohoto obsahu nebo funkcí. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu pouze IP adresu. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat takzvané pixelové tagy (neviditelná grafika, také známé jako „webové majáky“) pro statistické nebo marketingové účely. „Pixelové značky“ lze použít k analýze informací, jako je návštěvnost na stránkách tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou mimo jiné obsahovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a další informace o používání naší online nabídky, jakož i propojení s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Pokud požádáme uživatele o souhlas s používáním poskytovatelů třetích stran, právním základem pro zpracování údajů je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO). Jinak jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO). V této souvislosti bychom také chtěli upozornit na používání souborů cookie v části „Jiné než nezbytné soubory cookie“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Google Maps
Integrujeme mapy služby „Google Maps“ poskytovatele Google. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu. Poskytovatelem služeb je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, s mateřskou společností: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další podrobnosti o aktivitách zpracování najdete v zásadách ochrany osobních údajů Map Google: https://policies.google.com/privacy.
Možnost odhlášení: Plugin pro odhlášení: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Videa Youtube
Na náš web integrujeme videoobsah od poskytovatele služeb Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Mateřskou společností je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další podrobnosti o činnostech zpracování najdete v zásadách ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
Možnost odhlášení: Plugin pro odhlášení: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Důvěryhodné obchody Trustbadge
Na této webové stránce je integrován odznak důvěryhodnosti důvěryhodných obchodů, který zobrazuje naše hodnocení, která mohla být získána prostřednictvím důvěryhodných obchodů. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů při optimálním marketingu naší nabídky, který převažuje nad našimi zájmy v kontextu vyvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f DSGVO. Odznak důvěry a služby s ním inzerované jsou nabídkou Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a požadujícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje volání. Tyto přístupové údaje nejsou vyhodnocovány a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy webu. Další osobní údaje jsou do Trusted Shops přenášeny pouze tehdy, pokud jste s tím souhlasili, rozhodli jste se používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste se k jejich používání již zaregistrovali. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops.

g) Propojení sociálních médií prostřednictvím grafického nebo textového odkazu
Prezentaci také propagujeme na sociálních sítích uvedených níže na našich webových stránkách. Integrace probíhá prostřednictvím propojené grafiky příslušné sítě. Použití této propojené grafiky brání automatickému navázání připojení k příslušnému serveru sociální sítě při vyvolání webové stránky s reklamou na sociální média za účelem zobrazení grafiky samotné příslušné sítě. Pouze kliknutím na odpovídající grafiku je uživatel přesměrován na službu příslušné sociální sítě.
Poté, co byl uživatel přeposlán, jsou informace o uživateli shromažďovány příslušnou sítí. Nelze vyloučit, že takto shromážděné údaje jsou zpracovávány v USA.
Zpočátku se jedná o data, jako je IP adresa, datum, čas a navštívená stránka. Pokud je uživatel během této doby přihlášen ke svému uživatelskému účtu příslušné sítě, může být operátor sítě schopen přiřadit shromážděné informace o konkrétní návštěvě uživatele k osobnímu účtu uživatele. Pokud uživatel interaguje prostřednictvím tlačítka „Sdílet“ v příslušné síti, mohou být tyto informace uloženy v osobním uživatelském účtu uživatele a mohou být zveřejněny. Pokud chce uživatel zabránit přímému přiřazení shromážděných informací ke svému uživatelskému účtu, musí se před kliknutím na grafiku odhlásit. Kromě toho je možné podle toho konfigurovat příslušný uživatelský účet.
Do našich stránek jsou integrovány následující sociální sítě:

Facebook
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of the Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
Privacy policy : https://www.facebook.com/policy.php
EU-US Certifikace ochrany dat („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of the Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
Privacy policy: https://help.instagram.com/519522125107875
EU-US Certifikace ochrany dat („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, a subsidiary of the LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.
Privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
EU-US Certifikace ochrany dat („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Twitter
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
Privacy policy: https://twitter.com/privacy
EU-US Certifikace ochrany dat („EU-US Privacy Shield“)
https://www.privacyshield.gov/…0000TORzAAO&status=Active

YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, a subsidiary of the Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA
Privacy policy: https://policies.google.com/privacy
EU-US Certifikace ochrany dat („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Přítomnost na sociálních sítích
Udržujeme online přítomnost v sociálních sítích a zpracováváme uživatelská data v tomto kontextu, abychom mohli komunikovat s aktivními uživateli nebo nabízet informace o nás. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f DSGVO. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí uvést provozovatelé sociálních sítí (např. Souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 a DSGVO).
Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií, jsme spolu s provozovatelem příslušné platformy sociálních médií společně odpovědní za operace zpracování dat spuštěné během této návštěvy. V případě žádostí o informace a uplatňování práv subjektů údajů bychom také chtěli zdůraznit, že je lze u poskytovatelů nejúčinněji prosadit. K údajům uživatelů mají přístup pouze poskytovatelé a mohou přijímat vhodná opatření a poskytovat informace přímo. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.
Vezměte prosím na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálu sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování dat na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemními zásadami příslušného poskytovatele.
Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti sociálních médií budou z našich systémů vymazány, jakmile přestane platit účel jejich uložení, požádáte nás o jejich odstranění, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo účel uložení údajů ne platí déle. Uložené cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.
Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich dat, která jsou ukládána provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí.
Facebook
Provozujeme přítomnost společnosti na platformě Facebook za účelem inzerce našich produktů a služeb a komunikace se zúčastněnými stranami nebo zákazníky. V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány prostřednictvím našich fanouškovských stránek a kdo má přístup k údajům, které jste poskytli.
Jako provozovatelé našich fanouškovských stránek na Facebooku jsme také odpovědnou stranou ve smyslu zákona o ochraně údajů, kromě společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Společnou odpovědnost jsme společně s Facebookem upravili dohodou o příslušných povinnostech ve smyslu GDPR, kterou si můžete prohlédnout pod tímto odkazem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Právní základ pro zpracování osobních údajů, které v důsledku toho probíhá a je reprodukováno níže, je čl. 6 odst. 1 f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, komunikaci, prodeji a reklamě našich produktů a služeb. Právním základem může být také souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 a DSGVO vůči provozovateli platformy. Uživatel může tento souhlas do budoucna kdykoli odvolat oznámením provozovateli platformy v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO.
Když vstoupíte na naši fanouškovskou stránku na Facebooku, společnost Facebook Ireland Ltd., jako provozovatel platformy v EU, shromažďuje a zpracovává údaje o uživatelích, například prostřednictvím souborů cookie. O používání těchto cookies rozhoduje pouze Facebook. TT-Line nemá žádný vliv na používání cookies na našich fanouškovských stránkách. Další informace o používání cookies Facebookem najdete v zásadách Facebooku o cookies. Tato uživatelská data slouží ke statistickým informacím o používání přítomnosti naší společnosti na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. používá tato data pro průzkum trhu a reklamní účely a k vytváření profilů uživatelů. Na základě těchto profilů je Facebook Ireland Ltd. schopen například inzerovat uživatele v rámci Facebooku i mimo něj podle jejich zájmů. Pokud je uživatel v době volání přihlášen ke svému účtu na Facebooku, může společnost Facebook Ireland Ltd. také propojit data s příslušným uživatelským účtem.
Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Facebooku, budou osobní údaje zadané uživatelem při této příležitosti použity ke zpracování dotazu. Údaje uživatele smažeme my za předpokladu, že dotaz uživatele byl jednoznačně zodpovězen a neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání, např. v případě následného zpracování smlouvy.
Není vyloučeno, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. probíhá také prostřednictvím společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025 v USA. Facebook je certifikován pro štít EU-USA na ochranu soukromí, tj. Facebook musí splňovat standard ochrany údajů pro uživatele v Evropě, který byl Evropskou komisí shledán srovnatelným s evropským standardem. Kromě toho může Facebook nastavit cookies od poskytovatelů třetích stran. Ty jsou uvedeny na adrese https://www.facebook.com/policies/cookies/. Jejich zásady týkající se souborů cookie lze nalézt na příslušných webových stránkách.
Další podrobnosti o činnostech zpracování, o tom, jak je zastavit a jak vymazat údaje zpracovávané společností Facebook, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy

Instagram
Provozujeme přítomnost společnosti na platformě Instagram za účelem propagace našich produktů a služeb a komunikace se zúčastněnými stranami nebo zákazníky. V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány prostřednictvím našich fanouškovských stránek a kdo má přístup k údajům, které jste poskytli.
Na této platformě sociálních médií jsme společně zodpovědní za Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Společnou odpovědnost jsme upravili ve smlouvě týkající se příslušných povinností ve smyslu GDPR. Tato dohoda, ze které vyplývají vzájemné závazky, je dostupná pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Právní základ pro zpracování osobních údajů, které v důsledku toho probíhá a je reprodukováno níže, je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, komunikaci, prodeji a reklamě našich produktů a služeb. Právním základem může být také souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 a DSGVO vůči provozovateli platformy. Uživatel může tento souhlas do budoucna kdykoli odvolat oznámením provozovateli platformy v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO.
Když přistoupíte k naší online přítomnosti na platformě Instagram, společnost Facebook Ireland Ltd., jako provozovatel platformy v EU, shromažďuje a zpracovává údaje o uživatelích, například prostřednictvím souborů cookie. Tato uživatelská data slouží ke statistickým informacím o používání přítomnosti naší společnosti na Instagramu. Facebook Ireland Ltd. používá tato data pro průzkum trhu a reklamní účely a k vytváření profilů uživatelů. Na základě těchto profilů je Facebook Ireland Ltd. schopen například inzerovat uživatele v rámci Facebooku i mimo něj podle jejich zájmů. Pokud je uživatel v době volání přihlášen ke svému účtu Instagram, může společnost Facebook Ireland Ltd. také propojit data s příslušným uživatelským účtem.
Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Instagramu, budou osobní údaje zadané uživatelem při této příležitosti použity ke zpracování dotazu. Údaje uživatele smažeme my za předpokladu, že dotaz uživatele byl jednoznačně zodpovězen a neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání, např. v případě následného zpracování smlouvy.
Není vyloučeno, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. probíhá také prostřednictvím společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025 v USA. Facebook je certifikován pro štít EU-USA na ochranu soukromí, tj. Facebook musí splňovat standardní ochranu údajů pro uživatele v Evropě, kteří byli Evropskou komisí shledán srovnatelnými s evropským standardem.
Další podrobnosti o činnostech zpracování, o tom, jak je zastavit a jak vymazat údaje zpracovávané společností Instagram, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
LinkedIn
Udržujeme online přítomnost na LinkedIn, abychom mohli prezentovat naši společnost a naše služby a komunikovat se zákazníky/potenciálními zákazníky. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, dceřiné společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
V tomto ohledu bychom chtěli upozornit, že existuje možnost, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména v USA. To může mít za následek zvýšené riziko pro uživatele v tom, že například později může být obtížnější přístup k uživatelským datům. K těmto uživatelským údajům také nemáme přístup. Možnost přístupu spočívá výhradně na LinkedIn. Společnost LinkedIn Corporation je certifikována podle štítu na ochranu soukromí, a proto se zavázala dodržovat evropské standardy ochrany údajů. Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn najdete na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Společnou odpovědnost jsme upravili ve smlouvě týkající se příslušných povinností ve smyslu GDPR. Tato dohoda, ze které vyplývají vzájemné závazky, je dostupná pod následujícím odkazem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
Twitter
Udržujeme online přítomnost na Twitteru, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky/zúčastněnými stranami. Twitter je služba společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
V tomto ohledu bychom chtěli upozornit, že existuje možnost, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména v USA. To může mít za následek zvýšené riziko pro uživatele v tom, že například později může být obtížnější přístup k uživatelským datům. K těmto uživatelským údajům také nemáme přístup. Možnost přístupu spočívá výhradně na Twitteru. Společnost Twitter Inc. je certifikována podle štítu na ochranu soukromí, a proto se zavázala dodržovat evropské standardy ochrany údajů.
Informace o ochraně osobních údajů na Twitteru najdete na: https://twitter.com/de/privacy.

Youtube
Udržujeme online přítomnost na YouTube, abychom mohli prezentovat naši společnost a naše služby a komunikovat se zákazníky/zúčastněnými stranami. YouTube je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dceřiné společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
V tomto ohledu bychom chtěli upozornit, že existuje možnost, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména v USA. To může mít za následek zvýšené riziko pro uživatele v tom, že například později může být obtížnější přístup k uživatelským datům. K těmto uživatelským údajům také nemáme přístup. Možnost přístupu spočívá výhradně na YouTube. Společnost Google LLC je certifikována podle štítu na ochranu soukromí, a proto se zavázala dodržovat evropské standardy ochrany údajů.
Informace o ochraně údajů YouTube najdete na: https://policies.google.com/privacy.

Odkazy na jiné webové stránky/banner
Tato webová stránka obsahuje elektronické odkazy (odkazy) na jiné webové stránky. Webová stránka může také obsahovat grafické prvky, jako jsou bannery nebo krátké odkazy, které vás po kliknutí přesměrují na jinou webovou stránku. Upozorňujeme, že zásady ochrany osobních údajů společnosti TT-Line se na tyto jiné webové stránky nevztahují.
Bezpečnost dat
Vaše data také technicky a organizačně chráníme poskytováním vhodných technických a organizačních opatření pro zabezpečení dat, abychom zajistili úroveň ochrany přiměřenou riziku, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i různou pravděpodobnost a závažnost rizika pro vaše práva a svobody. To má chránit vaše data před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, neoprávněným zveřejněním, změnou nebo zničením.
K ochraně osobních údajů našich uživatelů používáme zabezpečený online přenos, takzvaný přenos „Secure Socket Layer“ (SSL). Poznáte to podle toho, že ke složce adresy http:// („https://“) je připojeno „s“ nebo se v prohlížeči zobrazí zelený symbol zavřeného zámku. Kliknutím na symbol získáte informace o použitém certifikátu SSL. Zobrazení symbolu závisí na verzi prohlížeče, kterou používáte. Šifrování SSL zajišťuje bezpečný a úplný přenos vašich dat. Námi používané připojení SSL bylo certifikováno společností GeoTrust s ohledem na její bezpečnost a důvěrnost.
Poznámka: Za přenos vašich údajů od vás k nám je odpovědnost za zabezpečený přenos především na vás. Na našich webových stránkách poskytujeme zvláštní ochranu elektronickým formulářům. Pokud nám však pošlete svá data e-mailem, upozorňujeme, že e-maily obecně nejsou šifrovány. Pokud tedy máte pochybnosti, použijte poštovní službu, pokud chcete co nejvíce vyloučit riziko přenosu.
Vaše práva
Níže je uveden souhrn práv, která vám vyplývají z evropských právních předpisů o ochraně údajů.
Informace, opravy, mazání, omezení zpracování, přenos dat
V zásadě můžete bezplatně požádat o informace o údajích, které o vás společnost TT-Line uložila, a pokud jsou splněny zákonné požadavky, požadovat opravu těchto údajů, jejich odstranění a omezení zpracování těchto údajů. Můžete také požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli.

Odvolání souhlasu, zpravodaj
Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas s účinností do budoucna a požadovat výmaz osobních údajů, pokud neexistují jiné důvody pro zpracování (například zákonné požadavky na uchovávání). Kromě toho se může stát, že již nebudeme moci poskytovat určité služby, protože vaše osobní údaje získané na základě souhlasu nemůžeme zpracovávat na jiném právním základě. Jedná se například o zasílání novinek: Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje potřebné k tomuto účelu nebo vámi samostatně poskytnuté k tomu, abychom vám v souladu s vaším souhlasem pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit buď na adrese info@ttline.com, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru.

Odhlášení pro zasílání newsletterů
Pokud jsme v rámci vaší rezervace obdrželi vaši e-mailovou adresu, můžeme ji za podmínek § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži (UWG) použít k tomu, abychom vám zasílali informace o službách podobných těm, které jste si u nás již objednali. Proti použití vaší e-mailové adresy pro tyto reklamní účely, zejména proti zasílání našeho newsletteru, můžete kdykoli vznést námitku na adrese info@ttline.com.

Námitka
Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týká, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) DSGVO. Poté prozkoumáme oprávněnost námitky.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem. Přímá reklama bude poté ukončena po uplynutí maximálně 4 týdnů.

Vaše otázky
Pokud si přejete uplatnit svá práva, odvolat souhlas, deklarovat svou námitku nebo máte další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte info@ttline.com.

Adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
Pokud jste toho názoru, že vaše údaje nezpracováváme v souladu s předpisy o ochraně údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který se zavazuje k nezávislosti a důvěrnosti, a to i vůči nám. Pokud mu položíte otázku, prošetří záležitost a pošle vám odpověď, v případě potřeby zpočátku prozatímní zprávu. Pokud se však váš dotaz týká samotného tématu služby, použijte kontaktní údaje na nás v tiráži. Důvodem je, že pověřenec pro ochranu osobních údajů může poskytnout odpovědi pouze na vaše obavy týkající se ochrany údajů, protože je zodpovědný pouze za sledování našich akcí, které jsou v souladu s ochranou údajů. Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pro první kontakt na datenschutz@ttline.com.

Právo na odvolání
Nejste spokojeni s odpovědí pověřence pro ochranu osobních údajů? Rovněž můžete v souladu se zákonem podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Přizpůsobení těchto zásad ochrany osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že naše prohlášení o ochraně údajů čas od času přizpůsobujeme s ohledem na změny v zákonech. Nové právní požadavky, obchodní rozhodnutí nebo úpravy technického vývoje mohou vyžadovat změny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte pochybnosti, přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně údajů - při kontaktu s námi a před každou návštěvou tohoto webu - abyste se o takových změnách dozvěděli. Víme, že to vyžaduje úsilí. Toto úsilí však slouží vašim zájmům, jejichž cílem je ochrana údajů zákonem chránit informační povinnosti, které jsou nám uloženy. Na našich webových stránkách vždy najdete nejnovější verzi našeho prohlášení o ochraně údajů.

Stav: březen 2021

 

Paypal Diners Club Mastercard Visa