Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Środowisko i Bezpieczeństwo

Pionierzy w dziedzinie ochrony środowiska na morzu i w portach

Będąc nowoczesnym przedsiębiorstwem usługowym, TT-Line konsekwentnie wdraża w ramach swojej strategii zasady odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Ochrona środowiska stanowi dla przewoźników morskich wieloaspektowe wyzwanie, obejmujące kwestie tak różne jak wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych czy bardziej wydajne sortowanie odpadów. Naszym celem w tym obszarze jest obniżenie poziomów emisji oraz bardziej odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Zbudowanie w roku 1995 „zielonych jednostek” Nils Dacke i Robin Hood było pierwszym dużym krokiem uczynionym przez TT-Line na drodze do tego, aby być ekologicznym przewoźnikiem promowym. Zwodowanie nowych statków Nils Holgersson (VI) i Peter Pan (V) stanowiło konsekwentne rozwinięcie i urzeczywistnienie tej idei przez nasze towarzystwo żeglugowe.

Rezultatem wdrożonej w styczniu 2008 roku koncepcji „Green Bridge” jest podejmowanie przez TT-Line szeroko zakrojonych środków, wykraczających ponad wymagania obowiązujących norm prawnych, w celu dalszej redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez eksploatowane promy.

Poniżej można pobrać broszurę informacyjną na temat koncepcji  Green Bridge

Nagrody i wyróżnienia:

Rok 2000: opracowana przez firmę TT-Line koncepcja Green Ship, a także podejmowane przez przewoźnika wysiłki na rzecz ochrony środowiska zostały dostrzeżone przez szwedzką branżę transportową, która ogłosiła TT-Line „Przedsiębiorstwem transportowym roku”.

Rok 2001: firma TT-Line zostaje nominowana przez dostawcę specjalistycznych usług informacyjnych „ShipPax-Information” do nagrody „Pioniera w dziedzinie rozwiązań ro-pax” za pierwszy „Prom ro-pax z wbudowanym pędnikiem azymutalnym oferującym znaczące korzyści w zakresie prędkości oraz manewrowości”.

Rok 2002: firma TT-Line otrzymuje „Nagrodę Łucji” wręczaną przez rząd Królestwa Szwecji.

Rok 2003: firma TT-Line otrzymuje „Nagrodę za innowacje” wręczaną przez szwedzkie zrzeszenie branży transportowej.

Paypal Mastercard Payu Visa