🍽️ taikome nuolaidą iš anksto užsakomam maitinimui. Sutaupyk ir keliauk be rūpesčių!

Gimtadienio konkurso taisyklės ir sąlygos

 • 1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Konkurso „Gimtadinio konkursas“ (toliau – „Konkursas“ ) organizatorius yra UAB „TT-Line Lietuva“, kurios registruota buveinė yra Klaipėdoje adresu: Minijos g. 180 (toliau - Organizatorius), veikiantis „TT-Line GmbH & Co. KG“ vardu, kurios būstinė yra Vokietijos mieste Liubeck-Travemünde, adresu Zum Hafenplatz 1.

  1.2. Šie nuostatai apibrėžia dalyvavimo konkurse taisykles, konkurso eigą, taip pat jo vykdymo priežiūrą ir skundų nagrinėjimo tvarką (toliau – Nuostatai).

  1.3. Konkurso organizatorius pareiškia, kad šis Konkursas nėra loterija, reklaminė loterija ar kita azartinių lošimų forma, numatyta 2001 m. gegužės 17 d. Azartinių lošimų įstatyme.

  1.4. Konkurso organizatorius pareiškia, kad Konkurso rezultatas nepriklauso nuo atsitiktinumo.

  1.5. Konkursas organizuojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vykdomas Konkurso organizatoriaus interneto svetainėje adresu: https://www.ttline.com/lt/konkursas-kelionei-laimeti/

  1.6. Tinkamą Konkurso vykdymą prižiūri Organizatoriaus paskirta vidinė Konkurso komisija.

 • 2. Konkurso dalyviai

  2.1. Konkurse gali dalyvauti vyresni nei 18 metų asmenys, turintys visišką teisinį veiksnumą.

  2.2. Konkurso dalyvis gali dalyvauti Konkurse tik asmeniškai, t. y. negali teikti Konkursui darbų trečiųjų asmenų vardu.

  2.3. Konkurse negali dalyvauti: Organizatorius, Organizatoriaus darbuotojai, asmenys, esantys sutartiniuose ar kituose teisiniuose santykiuose, kuriems su Konkurso organizatoriumi taikomos sutarties sudarymo nuostatos, ir visų šiame punkte išvardintų asmenų šeimos nariai iki antrojo giminystės laipsnio.

  2.4. Tuo atveju, jei Dalyvis pateikia netikslius ar neteisingus asmens duomenis, Organizatorius pasilieka teisę atmesti ar diskvalifikuoti Dalyvį iš dalyvavimo Konkurse nenurodydamas priežasčių ir neįspėjęs.

  2.5. Dalyvaudamas Konkurse Dalyvis sutinka su šio Konkurso sąlygomis ir Taisyklėmis, taip pat su „TT-Line“ Privatumo politika, su kuria galima susipažinti organizatoriaus interneto svetainėje, adresu: https://www.ttline.com/lt/privatumo-politika/

  2.6. Dalyvis pareiškia, kad jis visiškai supranta ir pripažįsta, kad trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos platformos, naudojamos Konkursui organizuoti - įskaitant, bet neapsiribojant: Facebook, Instagram, TicTok ir kt. neremia ir neorganizuoja šio Konkurso ir jokiu būdu neturėtų būti susijusios su Konkurso organizavimu ir valdymu.

  2.7. Be šių Sąlygų, Konkursui taikomos ir išorinių socialinių tinklų platformų Sąlygos.

 • 3. Konkurso taisyklės ir eiga

  3. Konkurso taisyklės ir eiga

  3.1. Darbo pateikimas Konkursui savaime reiškia ir sutikimą su Nuostatais.

  3.2. Konkursas prasideda 2024 balandžio 16 d. 18:30 val. ir baigsis 2024 gegužės 15 d. 23:59 val.

  3.3. Konkurse dalyvauti gali originalus darbas, kurio pagrindinis elementas yra „TT-Line“ keltas.

  3.4. Konkurse dalyvauti gali 3 kategorijų darbai: 1) nuotrauka, 2) video, 3) DI-dirbtinio intelekto pagalba sukurta grafika.

  3.4.1 Nuotrauka, vaizdo įrašas ar DI pagalba sukurta grafika turi atitikti pagrindinį reikalavimą – juose pagrindinis vaizduojamas elementas yra „TT-Line“ keltas. Tokie Konkursui pateikti failai yra laikomi tinkami dalyvauti Konkurse (toliau – Konkurso darbas).

  3.4.2. Vienas dalyvis gali pateikti po vieną Konkursinį darbą kiekvienoje iš Taisyklių 3.4 punkte išvardytų kategorijų.

  3.4.3. Konkursinis įrašas turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

  - Nuotrauka turi būti pateikta šiais formatais: .jpg, .jpeg, .png, .tiff. Failas negali būti didesnis nei 10 MB.
  - Video turi būti pateiktas šiais formatais: .mp4, .mov, .wmv, .avi, .gif max. Failas negali būti didesnis nei 30 MB.
  - DI grafika turi būti pateikta šiais formatais: .jpg, .jpeg, .png, .tiff. Failas negali būti didesnis nei 5 MB.

  3.4.4. Konkursui pateikiamas darbas neturi pažeisti trečiųjų šalių teisių į atvaizdą.

  3.4.5. Pateikiamas darbas turi būti jį konkursui pateikiančio asmens autorinis darbas, dalyvis turi turėti teisę disponuoti visu pateiktu kūriniu, o nuotraukose, vaizdo įrašuose ir grafikoje užfiksuoti motyvai neturi prieštarauti įstatymams. Be to, Konkurso dalyvis privalo turėti pateiktoje nuotraukoje užfiksuotų asmenų sutikimą platinti jų atvaizdą laikantis šio Konkurso nuostatų.

  3.4.6. Konkurso įraše neturi būti nepadoraus, pornografinio, azartinių lošimų, prietarų, siaubo, smurto, diskriminacijos dėl tautybės, rasės, religijos, lyties, politinių įsitikinimų ar bet kokio kito turinio, kurį draudžia Dalyvio gyvenamajai vietai taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai.

  3.5. Organizatorius pasilieka teisę kūrinius su draudžiamu turiniu laikyti pateiktus ne pagal Konkurso taisykles. Tokie darbai nebus skelbiami Konkurso interneto svetainėje ir bus ištrinti be papildomo įspėjimo.

  3.6. Darbo Konkursui pateikimas vyksta per Konkurso svetainę, užpildant ten esančią formą ir įkeliant failą į Konkurso Organizatoriaus serverį.

  3.6.1. Norint pateikti konkurso paraišką, reikia sutikti su Konkurso sąlygomis ir sutikti, kad Organizatorius, tvarkytų Dalyvio asmens duomenis tokia apimtimi, kaip nurodyta Nuostatuose tam, kad būtų galima vykdyti konkursą ir paskelbti jo rezultatus www.ttline.com interneto svetainėje ir socialinių paskyrų profiliuose.

  3.6.2. Pateikdamas savo darbą Konkursui, dalyvis sutinka, kad Organizatorius šį darbą paskelbtų Konkurso interneto svetainėje ir Organizatoriaus socialiniuose tinkluose.

  3.6.3. Pateikdamas savo darbą Konkursui, dalyvis sutinka pasidalinti juo trečiųjų asmenų socialiniuose tinkluose per Konkurso svetainę.

  3.7. Organizatorius pasilieka teisę tikrinti kiekvieno Dalyvio konkurso darbus.

  3.7.1. Peržiūrėjus darbą ir patvirtinus jo atitikimą Konkurso taisyklėms, Organizatorius viešai paskelbs jį Konkurso svetainėje.

  3.7.2. Organizatorius pasilieka teisę skelbti tik tuos Konkursui pateikiamus darbus, kurie atitinka šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus.

 • 4. Autorių teisės

  4.1. Dalyvaudamas Konkurse, Dalyvis suteikia Organizatoriui nuolatinę ir teritoriškai neribotą licenciją naudoti Konkursui pateiktą darbą, taip pat bet kokius pasirinktus jo fragmentus visose naudojimo srityse, nurodytose 1999 m. gegužės 18 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, panaudoti pateiktas nuotraukas, vaizdo įrašus ir grafiką rinkodaros ir viešųjų ryšių veikloje, susijusioje su Organizatoriaus veikla. Tai apima galimybę publikuoti, dauginti, iliustruoti ir platinti savireklamos tikslais.

  4.2. Šis leidimas apima pateiktų nuotraukų, vaizdo įrašų ir grafikos naudojimą visuose spausdintinės ir skaitmeninės žiniasklaidos kanaluose, įskaitant: reklaminiuose leidiniuose, stenduose, internete, socialiniuose tinkluose. Be to, sutikimas taip pat apima naudojimąsi išvestinėmis autorių teisėmis, įskaitant visų pirma modifikacijas, kadravimą, kompozicijos keitimą ar pritaikymą.

  4.3. Dalyvaudamas Konkurse Dalyvis patvirtina, kad turi autorines ir neribotas naudojimo teises į pateiktus darbus. Dalyvis taip pat pareiškia, kad siunčiamoms nuotraukoms, vaizdo įrašams ir grafikai netaikomos trečiųjų šalių teisės, visų pirma, kad visi nuotraukose atpažįstami žmonės sutinka su tuo, kas išdėstyta pirmiau, ir kad toks naudojimas nepažeis jokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių. Tokiu būdu Dalyvis atleidžia Organizatorių nuo bet kokių trečiųjų asmenų pretenzijų perimdamas atsakomybę sau. Konkurso dalyvis leidžia Organizatoriui platinti savo ar kitų konkurso darbuose užfiksuotų asmenų atvaizdus tiek, kiek tai leidžia Konkurso sąlygos pagal Dalyvio suteiktą licenciją.

  4.4. Tuo atveju, jei trečioji šalis pareiškia Organizatoriui pretenzijas, teigdama, kad pateikiant darbą Konkursui buvo pažeistos jos teisės į šį kūrinį ar pažeistos jo teisės į atvaizdą, darbą Konkursui pateikęs Dalyvis atleidžia Organizatorių nuo šių pretenzijų su pasekmėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 str., ir atlygina Organizatoriui visas išlaidas, kurias jis patyrė dėl tokių ieškinių, įskaitant, ir be kita ko, žalos atlyginimo dydį, baudas, teismo išlaidas, teisinio atstovavimo išlaidas ir t. t., bei šias išlaidas atlygina ne vėliau, kaip per 7 dienas nuo mokėjimo prašymo gavimo.

 • 5. Nugalėtojų ir prizų paskelbimas

  5.1. Konkurso rezultatai bus paskelbti konkurso interneto svetainėje iki 2024-06-05 17:00 val.

  5.2. Konkurso nugalėtojai bus išrinkti du: vieną prizą nugalėtojui skirs „TT-Line“ Konkurso komisija, kitas prizas bus įteiktas dalyviui, kuris surinks daugiausiai publikos balsų.

  5.3. Konkurso komisija prizą skirs įvertinusi pateiktų darbų originalumą, kūrybiškumą, kokybę ir estetinę vertę, išlaikydama sprendimo laisvę.

  5.3.1. Konkurso komisijos prizas yra dovanų kuponas kelionei su „TT-Line“ keltu: kelto bilietas į abi puses 4 asmenims su lengvuoju automobiliu iki 6 m ilgio. Kuponas galioja maršrutuose: Klaipėda-Karlshamnas arba Klaipėda-Treleborgas.

  5.4. Publikos numylėtinio apdovanojimas bus įteiktas dalyviui, kurio įrašas surinks daugiausiai balsų (matomas skaičius prie širdelės indikuojantis, kiek puslapio lankytojų atidavė savo balsus už šį darbą).

  5.4.1. Publikos numylėtinio prizas – dovanų kuponas kelionei su „TT-Line“ keltu: kelto bilietas į abi puses 2 asmenims su lengvuoju automobiliu iki 6 m ilgio. Kuponas galioja maršrutuose: Klaipėda-Karlshamnas arba Klaipėda-Treleborgas.

  5.4.2. Publika – Konkurso puslapio lankytojai, gali atiduoti tiek balsų, kiek yra pateiktų įrašų, su sąlyga, kad už vieną kūrinį galima atiduoti tik vieną galiojantį balsą.

  5.5. Teisės į Prizą negalima perleisti tretiesiems asmenims. Negalima atsiimti prizo atitikmens arba pakeisti jį kitu prizu ar pinigine išmoka. Laimėtojas gali atsisakyti viso Prizo be teisės į kompensaciją, žalą ar atlyginimą.

  5.6 Laimėtojas privalo susisiekti su organizatoriumi per 7 dienas nuo nugalėtojo paskelbimo dienos tam, kad būtų nustatyti visi duomenys būtini veiksmingam teisės į prizą įgyvendinimui.

  5.7. Organizatorius pasilieka teisę atsisakyti išduoti prizą, jeigu:
  5.7.1. dalyvis nepatvirtina prizo įteikimo per su Organizatoriumi suderintą terminą;
  5.7.2. dalyvis nesutiko, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
  5.7.3. nustačius, kad Dalyvis pažeidė Taisyklių nuostatas.

 • 6. Asmens duomenų apsauga

  6.1. Dalyvaudamas Konkurse dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip apibrėžta 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (taikomas kartu su Reglamentu (ES) 2016/679).

  6.2. Organizatorius Konkurso dalyvių asmens duomenis tvarko sekančiais tikslais: Konkurso organizavimo ir vykdymo, bendravimo su Dalyviais, prizų išdavimo, skundų nagrinėjimo tikslais, galimų pretenzijų nustatymo ar vykdymo, arba Organizatoriaus teisinių prievolių, įskaitant mokestines ir apskaitos prievoles, vykdymo tikslais. Sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais dalyvis pateikia savanoriškai.

  6.3. Organizatorius yra asmens duomenų administratorius.

  6.4. Valdytojas taiko technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų Dalyvių asmens duomenų apsaugą, atitinkančią grėsmes ir saugotinų duomenų kategorijas, ypač siekiant apsaugoti duomenis nuo neteisėto jų atskleidimo, prieigos, neteisėto tvarkymo, taip pat nuo pasikeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo.

  6.5. Organizatorius visiems asmenims, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, suteikia atitinkamas teises pagal BDAR, t. y.: teisę susipažinti su asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti tokių duomenų kopiją, teisę reikalauti ištaisyti (pataisyti) asmens duomenis, įskaitant teisę gauti tokių duomenų kopiją, teisę reikalauti ištaisyti (pataisyti) asmens duomenis, teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę perduoti asmens duomenis, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant profiliavimą.

  6.6. Dalyviai taip pat turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei mano, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas. Lietuvoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

  6.7. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek reikia užtikrinti Dalyvio dalyvavimui Konkurse.

 • 7. Baigiamosios nuostatos

  7.1. Šios Taisyklės ir nuostatai yra vienintelis dokumentas, apibrėžiantis Konkurso taisykles.

  7.2. Konkurso dalyvių skundai priimami iki 2024-06-05 tik el. pašto adresu: travelagent.lt@ttline.com

  7.3. Su Konkursu susijusius ir iš jo kylančius ginčus sprendžia Organizatorius. Bet koks sprendimas šiuo klausimu bus privalomas ir galutinis visoms dalyvaujančioms šalims.

  7.4. Organizatorius turi teisę keisti šių Taisyklių nuostatas. Tai visų pirma taikoma atskiriems konkurso punktams, kaip ir prizo specifikacijų pakeitimams.

Susidomėjai? Nori sužinoti kada ir į kokį uostą atplaukia ar išplaukia „TT-Line“ keltas? Peržiūrėk mūsų keltų tvarkaraštį.

Sužinokite daugiau apie „TT-Line“ keltus

TT-LINE KELTAI

Paypal Mastercard Visa Diners Club