Letnie rabaty! Rejsy w supercenie od 390 PLN 

Natura i środowisko

Poważnie traktujemy swoją odpowiedzialność wobec przyrody i środowiska naturalnego. Możemy pochwalić się długą tradycją, która charakteryzuje się stałą poprawą w eksploatacji naszych promów w celu zachowania równowagi środowiskowej.

Bierzemy odpowiedzialność

Jako armator promowy nieustannie pracujemy nad poprawą naszego wpływu na równowagę środowiskową. Wprowadziliśmy wiele prośrodowiskowych rozwiązań eksploatacji naszych statków. Instalacja napędów dieslowo-elektrycznych w istniejącej flocie pozwoliła na dalszą redukcję emisji zanieczyszczeń. Dzięki opływowym kształtom kadłuba i zarządzaniu prędkością zoptymalizowaną pod kątem zużycia, „ślad” CO2 jest stale pomniejszany.

Latem 2014 roku po raz pierwszy zainstalowaliśmy system mokrej płuczki spalin na promie Nils Dacke. Oprócz tlenku siarki (SOx) płuczki usuwają również cząstki stałe ze spalin. System mokrej płuczki jest zainstalowany na czterech naszych promach. Nieustannie rozwijamy naszą koncepcję „Green Ship” i w grudniu 2019 r. rozpoczęliśmy budowę nowej generacji zielonych statków TT-Line – najbardziej przyjaznych dla środowiska promów w historii firmy.

 

Transport morski jest najlepszy dla środowiska

Transport statkiem ma wiele zalet: doskonała infrastruktura, wysoka niezawodność, mniej wypadków, brak korków i mniejszy hałas. Statki to najbardziej przyjazny dla środowiska środek transportu. Ze względu na dużą pojemność transportową promy mają najniższą emisję zanieczyszczeń na transportowaną jednostkę ładunkową w porównaniu z pociągami, samolotami, ciężarówkami i samochodami, co daje najlepszą równowagę środowiskową.

image2jdir.png


Wartości emisji tlenków azotu (NOx), cząstek, a zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2) na tonę transportowanej jednostki, są na statkach znacznie niższe niż w przypadku innych środków transportu.

Zielone Statki

Wykorzystanie LNG jako paliwa oznacza praktycznie całkowite wyeliminowanie szkodliwych substancji takich jak tlenki siarki. Emisje tlenków azotu są znacznie zmniejszone, a emisje CO2 są zmniejszone o kolejne 22%.

Czytaj więcej

Zarezerwuj rejs
Zarezerwuj rejs

Wpływ naszych działań na naturę i środowisko

Dbamy o powietrze

 • Silniki dieselowo-elektryczne na promach Robin Hood, Nils Dacke, Peter Pan i Nils Holgersson
 • Modernizacja napędów statków Nils Holgersson i Peter Pan co daje zmniejszenie zużycia paliwa do 15 % w porównaniu z standardowymi napędami
 • Mokra płuczka na Nils Dacke, Nils Holgersson, Peter Pan i Marco Polo do usuwania SOx i cząstek stałych ze spalin
 • Stosowanie paliwa żeglugowego o niskiej zawartości siarki
 • Przedłużenie promu Peter Pan o 30 metrów, co dało zmniejszenie emisji do 25 % na transportowaną jednostkę
 • Napęd LNG w nowej generacji Zielonych Statków TT-Line

Jesteśmy wydajni

 • Oszczędność energii dzięki optymalnej koncepcji oświetlenia naszych statków
 • Około 15 % mniejsze zużycie paliwa dzięki krótszym czasom postoju i optymalnym zarządzaniem prędkością rejsu
 • Sprawna eksploatacja statku przez wyszkoloną i doświadczoną załogę
 • Oszczędność energii dzięki zastosowaniu odzysku ciepła z wody chłodzącej silniki
 • Opływowe kształty kadłuba w celu zmniejszenia zużycia paliwa
 • Nowa zoptymalizowana pod kątem przepływu gruszka dziobowa Green Ships
 • Farba o niższym oporze tarcia dla podwodnych częsciach statków

Chronimy wodę

 • Ścieki na pokładzie są oczyszczane w biologicznych oczyszczalniach ścieków
 • Odprowadzanie ścieków w portach zawinięcia
 • Odbiór ścieków w zbiornikach na pokładzie

Odpowiedzielnie obchodzimy się z odpadami

 • Utylizacja odpadów w specjalnych obiektach utylizacji w portach zawinięcia
 • Segregacja odpadów w całej flocie
 • Kontenerowy system utylizacji odpadów niebezpiecznych

Stawiamy na zasoby naturalne

 • Stosowanie biodegradowalnych chemikaliów i detergentów
 • Zmniejszenie zużycia plastiku do absolutnego minimum
Paypal Visa Mastercard Diners Club Przelewy24