Rett-ved-ulykke-på-sjøen-TT-Line-ferge-Nils-Holgersson-med-båter

Rettigheter for passasjerer som reiser til sjøs ved ulykker


Forordning (EF) nr. 392/2009 om ansvar for transportører av passasjerer ved ulykker trer i kraft i EU- og EØS-statene2 31. desember 2012.

Sammendrag av bestemmelser om rettigheter for passasjerer som reiser til sjøs ved ulykker

PayPal Diners Club Mastercard Visa