Bestill hjemreisen din nå og sikre deg opptil 15 % rabatt med våre returpakker!

GTC-Passasjerer-TT-Line-ferge-Peter-Pan-strand

Generelle vilkår og betingelser for individuelle passasjerer


TT-Line GmbH & Co. KG (heretter kalt "TT-Line") tilbyr sine transporttjenester i forbindelse med transport av enkeltpersoner, enkeltpersoner med biler, alle andre typer kjøretøy og bagasje utelukkende i henhold til følgende generelle vilkår og betingelser. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder ikke for pakkereiser i henhold til § 651 a BGB (tysk borgerlig lovbok). 651 a BGB (tysk borgerlig lovbok, f.eks. i tilfelle et hotellopphold er inkludert i arrangementet som tilbys av TT-Line). Slike arrangementer vil være merket tilsvarende. Priser for passasjerer er ikke gyldige for kommersiell bruk. Disse kan kun bestilles av kunder. Disse generelle vilkårene gjelder ikke for grupper som reiser sammen. Vennligst se våre spesielle vilkår og betingelser for grupper.

1. Inngåelse av en avtale

Ved å sende inn sin påmelding til TT-Line tilbyr passasjeren TT-Line og forplikter seg til å inngå en avtale om transport av passasjeren og enhver annen person og/eller gjenstand som er navngitt av ham i påmeldingen (heretter kalt "Påmelding"). En avtale inngås og trer i kraft med TT-Lines' aksept av passasjerens tilbud som angitt i påmeldingen (heretter kalt "Avtale"). Denne aksepten krever ingen form. Disse generelle vilkårene blir en del av Avtalen. En påmelding kan gjøres muntlig, per telefon, e-post, online reservasjonssystem eller per post/skriftlig. TT-Line ber om at du nøye kontrollerer riktig stavemåte av navn på passasjerer eller andre personer. Navn - inkludert fornavn - må stemme overens med navnene og stavemåten i passet og/eller ID-kortet til passasjeren eller andre personer. Funksjonshemmede passasjerer bør informere
TT-Line om sitt handikap i forbindelse med påmeldingen. I tilfelle slik informasjon ikke er gitt på riktig måte, kan TT-Line ikke sikre en forsvarlig transport.

2. Forfallsdato for billettprisen

I mangel av avvikende avtale mellom partene forfaller billettprisen umiddelbart (heretter kalt "Forfallsdato"). Hvis passasjeren ikke betaler hele beløpet på forfallsdatoen, har TT-Line rett til å heve avtalen etter å ha påminnet passasjeren uten virkning. I tilfelle av en tilbaketrekking er TT-Line autorisert til å belaste kostnadene definert i sek. 7 til passasjeren.

3. Vilkår for reiser

a. Generelt Passasjeren er ansvarlig for oppfyllelsen av alle lover og andre juridiske krav som gjelder for hans reise, spesielt
for oppfyllelse av eventuelle tollbestemmelser og skattekrav samt innvandringslover som gjelder for ham, hans bagasje og kjøretøy. Alle krav må også være oppfylt på hjemreisedatoen (hvis aktuelt). Passasjeren må bære alle kostnader og andre ulemper som følge av brudd på noen av de ovennevnte lovkravene. Passasjerer og passasjerer med bil må sjekke inn på de tidspunktene som er angitt i reiseplanen, og kjøretøyet må være klart for lasting på det tidspunktet. I tilfelle forsinket innsjekking eller hvis kjøretøyet ikke er klart i tide, har ikke passasjeren rett til transport til tross for bekreftet bestilling. Under overfarten er det ikke tillatt å gå inn på dekk for kjøretøyene.

b. Tekniske regler for kjøretøy: Kjøretøy må oppfylle følgende krav uten unntak: maksimal lengde: 14 meter, maksimal bredde: 2,55 meter, maksimal vekt: kjøretøy på strekningen Tyskland-Sverige: 7 500 kg og for kjøretøy på strekningen Sverige-Polen: 3 500 kg.

c. Kjæledyr / dyr Hvis passasjeren reiser med et kjæledyr eller dyr, er han forpliktet til å informere TT-Line om dette i påmeldingen. Passasjeren
passasjeren må ha med seg all dokumentasjon om kjæledyret/dyret som er påkrevd ved lov i alle land som passeres under reisen. Eventuelle lovkrav vedrørende innførsel av kjæledyr eller dyr må oppfylles. Hvis passasjeren ikke er i stand til å fremvise de nødvendige dokumentene på forespørsel eller ikke oppfyller de juridiske kravene for import av kjæledyr eller dyr, har TT-Line rett til å nekte transport av kjæledyret/dyret.
transport av kjæledyret/dyret. Passasjeren er ansvarlig for eventuelle skader eller forurensning forårsaket av kjæledyret/dyret.

4. Passasjerer som unnlater å betale billett

Ved transport av passasjerer som ikke er i besittelse av gyldige billetter, vil TT-Line øke et gebyr på € 100,- per passasjer i tillegg til den daglige billettprisen.

5. befordring av barn uten ledsager

TT-Line transporterer ikke barn under 14 år uten følge. Enslige barn mellom 14 og 17 år (inkludert begge) trenger skriftlig tillatelse fra foreldre eller foresatte, som må fremvises til TT-Line på forespørsel.

6. Bagasje og farlig gods

Bagasje av gjennomsnittlig størrelse og innhold transporteres uten ekstra kostnad. Bagasje som transporteres i eller på et kjøretøy som transporteres sammen med passasjeren, skal transporteres gratis, forutsatt at eventuelle forskrifter for godstransport knyttet til kjøretøyet overholdes. Fraktpriser gjelder for transport av annen bagasje eller gods. Eksplosivt, farlig eller brannfarlig gods er utelukket fra transport. Dette gjelder ikke drivstoff som er lagret i tanken på det transporterte kjøretøyet. Andre varer som ikke er egnet for transport eller varer som har en lukt som kan sjenere andre passasjerer, er også utelukket fra transport. Passasjeren er ansvarlig overfor TT-Line og de andre passasjerene innenfor rammen av lovbestemmelsene for skader forårsaket av gods som passasjeren har med seg.

7. Endring av billettpris

Etter at avtalen har trådt i kraft, er endringer i billettprisen bare tillatt dersom det er en økning i transportkostnadene - spesielt i kostnadene for drivstoff - en økning i kostnadene for spesielle tjenester som havneavgifter eller en endring av valutakursene med virkning for reisen. Endringer i billettprisen beregnes som følger: I tilfelle en økning av transportkostnadene - i forhold til tidspunktet og datoen da avtalen trådte i kraft - har TT-Line rett til å øke billettprisen basert på følgende beregning.
a) I tilfelle en økning av kostnadene per passasjer eller per køyeseng, har TT-Line rett til å belaste passasjeren med dette beløpet.
b) I tilfelle en økning av kostnadene per fartøy, divideres disse tilleggskostnadene med kapasiteten til passasjerene på fartøyet, som ble avtalt for passasjerens reise. TT-Line har rett til å belaste passasjeren med det resulterende beløpet. Hvis avgiftene - for eksempel havneavgifter - økes, kan billettprisen økes med den andelen av disse avgiftene som er tildelt billettprisen. I tilfelle en endring av valutakursene - i forhold til tidspunktet og datoen da avtalen trådte i kraft - har TT-Line rett til å belaste passasjeren med økningen i kostnadene for reisen forårsaket av denne endringen. En økning av billettprisen er bare tillatt hvis avtalen trådte i kraft mer enn 4 måneder før transportdatoen. Ved endring av billettprisen skal passasjeren informeres umiddelbart. Dette inkluderer detaljert informasjon om beregningen av den nye billettprisen. En økning av billettprisen er tillatt inntil 21 dager før transportdatoen. Etter denne datoen er en økning av billettprisen ikke tillatt. Ved en økning av billettprisen på mer enn 10 % har passasjeren rett til å trekke seg fra avtalen uten å bli belastet med gebyrer.
avtalen uten å bli belastet med noen gebyrer. Alternativt kan passasjeren be om en sammenlignbar transport levert av TT-Line, forutsatt at TT-Line er i stand til å tilby slik transport. Passasjeren er forpliktet til å hevde sitt krav uten forsinkelse umiddelbart etter mottak av informasjonen om prisøkningen.

8. Billettens gyldighet

Alle billetter er gyldige i 12 måneder fra siste avreisedato/returreise i bestillingen. Gyldigheten forlenges med ytterligere 12 måneder ved å legge til FLEX-tillegg til den opprinnelige bestillingen. Dermed er alle billetter inkludert FLEX-tillegg gyldige i 24 måneder fra siste avreisedato/returreise.

9. Avbestilling fra passasjerens side/ombooking

9.1 Avbestilling: Passasjeren har rett til å trekke seg fra avtalen når som helst før transportdatoen. Av bevishensyn bør erklæringen gis skriftlig. Datoen for avbestillingen er datoen da erklæringen er TT-Line i hende. Uteblivelse behandles som en avbestilling. Dersom passasjeren trekker seg fra avtalen eller uteblir, har TT-Line rett til å kreve erstatning for sine forberedelser i forbindelse med passasjerens reise. Ved beregning av engangsbeløpet for kostnadene ved en passasjers avbestilling, vurderer TT-Line et gjennomsnitt av sparte kostnader og vanlige muligheter for et videresalg av transporten, bestilt av passasjeren. Passasjeren har rett til å bevise, at TT-Line ikke har lidd noe tap eller et tap som er lavere enn engangsbeløpet. Engangsbeløpet for kostnadene ved avbestilling av en passasjer
hevdet av TT-Line er:
FLEX-tillegg og FLEX-billett:
inntil 24 timer før avreise 100 % refusjon av det betalte beløpet, mindre enn 24 timer før avreise ingen refusjon. Uavhengig av tidspunktet for erklæringen om kansellering, er det ingen refusjon av kostnadene for fleksibilitetstillegget. Hvis en Flex-billett ble bestilt ved ombooking av en Smart-billett, gjelder betingelsene for Flex-billetter, men minst det beløpet som er betalt for Smart-billetten kreves som engangsbeløp for kostnader ved
avbestilling.
Vilkår for Smart-billetter og returpakker:
Billettene refunderes ikke. I tilfelle en passasjer avbestiller - uansett avbestillingstidspunkt - vil ingen refusjon bli gitt, med mindre Flexibility-tillegg er bestilt.
Vilkår for annen transport (uten kjøretøy,
sykkel, motorsykkel, trike osv.):
Bestillinger gjort etter 16. februar 2021: I tilfelle avbestilling vil billettprisen ikke bli refundert uavhengig av tidspunktet for avbestillingen. Bestillinger foretatt frem til 15. februar 2021: Følgende engangsbeløp belastes i tilfelle avbestilling: mellom 30 og 15 dager før transportdatoen 10%, mellom 14 og 4 dager før transportdatoen 30%, fra 3 dager før transportdatoen 50% og på transportdatoen 50%.
til transportdatoen 50% og på transportdatoen eller ved uteblivelse 80% av billettprisen, minst € 15,- / SEK 150,-. I tilfelle TT-Line tilbyr spesialpriser, kan avvikende vilkår for engangsbeløp for avbestilling gjelde. Passasjeren vil bli informert om dette før bestilling.

9.2 Ombooking: Billetter med Fleksibilitetstillegg og FLEX-billetter kan ombookes inntil 24 timer før avreise til en annen transportdato - forutsatt at transport er tilgjengelig. Eventuelle prisendringer som følge av ombookingen, beregnes i henhold til tariffen som gjelder på tidspunktet for ombookingen. Det er ingen ekstra gebyrer for ombooking. Et ekstra ombookingsgebyr på € 9,- / SEK 90,- påløper bare hvis ombookingen behandles manuelt av en av våre TT-Line-ansatte. Det er ingen ekstra ombookingsgebyr for uavhengige endringer som gjøres online. Smart-billetter og returpakker kan ombookes når som helst før avreise til en annen transportdato - forutsatt at det er ledig transport.
forutsatt at transport er tilgjengelig. Eventuelle prisendringer som følge av ombookingen beregnes i henhold til tariffen som gjelder på tidspunktet for ombookingen. Et ekstra ombookingsgebyr på € 40,- / SEK 450,- belastes passasjeren for hver ombooking. Et ekstra ombookingsgebyr på € 9,- / SEK 90,- påløper bare hvis ombookingen behandles manuelt av en av våre TT-Line-ansatte.
Ombooking til en pakkereise er ikke tillatt.

10. Oppsigelse og oppsigelse fra TT-Lines side

TT-Line har rett til å trekke seg fra avtalen eller si opp avtalen både før og under transporten av følgende grunner:
a. i tilfelle passasjeren - i henhold til kapteinens behørig utførte skjønn - er eller blir
- er eller blir ute av stand til å fullføre reisen på grunn av sykdom, alder eller av andre grunner,
- kan true sikkerheten eller helsen til en annen passasjer
- har gitt uriktige, uklare eller ufullstendige opplysninger i påmeldingen (f.eks. om antall og alder på personene som skal transporteres, om kjæledyr eller dyr som skal transporteres, om varene som skal transporteres) som er vesentlige for avtalen og dens vilkår, og som TT-Lines beslutning om å inngå avtalen med passasjeren er basert på,
- forstyrrer gjennomføringen av transporten - selv om han ble bedt om å stoppe sin forstyrrende oppførsel,
- eller bryter avtalen i et omfang som rettferdiggjør en umiddelbar oppsigelse av avtalen. I slike tilfeller har passasjeren ikke rett til å kreve refusjon av billettprisen. Beløpet som følge av sparte kostnader og beløpet som oppnås ved annen gjenbruk av tjenestene som er bestilt, men ikke brukt av passasjeren, vil bli refundert. I tilfelle en oppsigelse av god grunn, har TT-Line rett til å ta passasjeren om bord i neste havn og kreve kompensasjon for de resulterende kostnadene.
b. hvis gjennomføringen av reisen trues, kompromitteres eller vanskeliggjøres/umuliggjøres av en uforutsigbar og ekstraordinær grunn (f.eks. brann, havari, dårlig vær eller sjøforhold, radioaktiv forurensning, myndighetshandlinger, opprør, streik, epidemier eller havari). Det samme gjelder dersom det må iverksettes tiltak for å redde menneskeliv. I disse tilfellene refunderes den betalte billettprisen til passasjeren. Krav som er obligatoriske ved lov utover den nevnte refusjonen, berøres ikke.

11. Endringer i rutetilbud og tjenester

Avvik fra transportavtalen vedrørende vesentlige tjenester og vesentlige endringer i slike tjenester, som blir nødvendige etter at avtalen er trådt i kraft, og som ikke er forårsaket av TT-Line i strid med god tro, er tillatt, så lenge endringene ikke er vesentlige og ikke har noen vesentlig innvirkning på reisen. TT-Line vil informere passasjeren om enhver vesentlig endring av sine tjenester så snart TT-Line er klar over årsakene til endringen. I tilfelle av en vesentlig endring av en vesentlig tjeneste, har passasjeren rett til å si opp avtalen umiddelbart uten å bli belastet noen
gebyrer. En bestemt rute for reisen er ikke garantert. Kapteinen på skipet har alene rett til å bestemme enhver endring i rute eller reisetid som kreves av f.eks. sikkerhetsgrunner, værforhold, administrativ handling.

12. Plikt til å samarbeide og opplysningsplikt

Passasjeren er forpliktet til å samarbeide i den utstrekning loven krever for å unngå eller redusere mulige skader så langt som mulig i tilfelle mislighold. Passasjeren er forpliktet til å informere TT-Line skriftlig om eventuelle skader på og/eller tap av klær, bagasje eller kjøretøy uten forsinkelse - senest ved avstigning eller overlevering. Et skriftlig varsel er foreldet hvis skaden på klærne, bagasjen eller kjøretøyet bestemmes av begge parter på tidspunktet for overlevering av varen. Hvis skaden ikke kan fastslås ved ytre inspeksjon, er det tilstrekkelig å gi beskjed til TT-Line, Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde eller til TT-Line AB, Box 94, SE -231 22 Trelleborg innen 15 dager fra avstigning. Hvis varsel ikke gis i tide, antas det at passasjerens bagasje, klær og kjøretøy var komplett og uten skader på tidspunktet for avstigning. Passasjeren samtykker i at TT-Line eller tredjeparter som TT-Line har gitt i oppdrag å utføre sikkerhetskontroller, herunder kroppsvisitasjon og gjennomsøking av bagasjen, dersom og i den grad TT-Line eller tredjeparten er forpliktet til å utføre slike kontroller i henhold til nasjonal eller internasjonal lovgivning, særlig ISPS-koden. Ytterligere krav forbeholdes.

13. Ansvar for TT-Line

13.1 Ansvarsbegrensninger i henhold til lov
TT-Lines ansvar som transportør for skader i tilfelle død eller skade på personer, deres liv og helse og for skader på kjøretøy, kjæledyr/dyr, bagasje eller annet gods reguleres av forordning EG 392/2009 og den konsoliderte versjonen av Athen-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs, 1974 og protokollen av 2002 til konvensjonen. I tilfelle skader
på kjøretøyer er TT-Line ansvarlig i omfanget av kravene fratrukket 330 beregningsenheter (Special Drawing Right som definert av Det internasjonale pengefondet). Ved tap av eller skade på annen bagasje eller gods, er TT-Line ansvarlig opp til omfanget av kravet fratrukket 149 beregningsenheter (Special Drawing Right som definert av Det internasjonale valutafondet) for hver passasjer (se artikkel. 8 para. 4 i
forordning EG 392/2009).

13.2 Kontraktsmessig ansvarsbegrensning
Ansvaret for krav som ikke reguleres av forordning EG 392/2009 og/eller den konsoliderte versjonen av Athen-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs, 1974 og protokollen av 2002 til konvensjonen, og som ikke er personskade og ikke gjelder skader som er forårsaket grovt uaktsomt eller forsettlig av TT-Line eller dets juridiske representanter, ansatte eller ansatte er
begrenset til 300 % av den avtalte billettprisen. Ved skader på kjøretøy er TT-Line ikke ansvarlig for skader som skyldes kjøretøyets ekstraordinære konstruksjon. Det totale beløpet for overnatting i tilfelle kansellering eller forsinkelse av en avgang er begrenset til overnatting i 3 netter og € 80,- per passasjer og natt. TT-Line bærer kostnadene for transport fra og til kaien og innkvarteringen.
overnatting. TT-Line er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av overholdelse av lovbestemmelser eller som følge av brudd på slike bestemmelser fra passasjerens side.

14. Begrensning av tid

Eventuelle krav fra passasjeren i henhold til forordning EG 392/2009 i forbindelse med Athen-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs, 1974 og protokollen av 2002 til konvensjonen om erstatning for død, kroppsskade eller tap av eller skade på bagasje foreldes innen 2 år. Foreldelsesfristen begynner å løpe
a) i tilfelle personskade den dagen passasjeren går i land;
b) i tilfelle dødsfall under transport den dagen passasjeren skulle ha blitt avsatt; i tilfelle kroppsskade under transport hvis dette resulterer i passasjerens død etter avstigning på dagen for passasjerens død minst 3 år etter avstigning;
c) ved tap av eller skade på bagasje på avstigningsdagen eller den dagen avstigning var planlagt - avhengig av hvilken dato som er sist. I tilfelle forhandlinger mellom passasjeren og TT-Line om kravet eller omstendighetene som kravet er basert på, er foreldelsesfristen hemmet inntil TT-Line eller passasjeren nekter å fortsette forhandlingene. Krav foreldes tidligst 3 måneder etter at det er oppstått en
inntreden av foreldelsesfristen. Krav fra passasjeren i henhold til forordning EG 392/2009 i forbindelse med Athen-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs, 1974 og protokollen av 2002 til konvensjonen foreldes etter 5 år, fra den dagen passasjeren gikk i land eller den dagen ilandstigningen var planlagt - avhengig av hvilken dato som er sist. Dersom passasjeren ble klar over personskaden, tapet av eller skaden på bagasjen eller godset, eller passasjeren burde ha kjent til personskaden, tapet av eller skaden på bagasjen eller godset, foreldes kravene 3 år etter denne datoen.

15. Hjelpepersoners ansvar

Alle rettigheter, lettelser og begrensninger som er gitt TT-Line i disse generelle vilkårene - uansett av hvilken grunn - gis også til kapteiner, besetningsmedlemmer, agenter og andre ansatte i TT-Line, og i samme omfang.

16. Forsikring

Passasjeren anbefales å inngå tilstrekkelige forsikringsavtaler for å unngå enhver risiko som kan oppstå i henhold til disse generelle vilkårene.

17. Felleshavari

Passasjeren er ikke forpliktet til å bidra til felleshavariet for varer han bringer om bord på fartøyet. Passasjeren har ikke rett til noen erstatning fra felleshavariet.

18. Beskyttelse av personopplysninger

Personopplysninger gitt av passasjeren lagres, behandles og brukes elektronisk av TT-Line for gjennomføring av avtalen.

19. Verneting, lovvalg og skilsmisseklausul

19.1 Passasjeren kan anlegge sak mot TT-Line ved domstolen i Lübeck, Tyskland.

19.2 For søksmål fra TT-Line mot passasjeren er passasjerens bosted avgjørende. For søksmål mot passasjerer eller avtalepartnere som opptrer som næringsdrivende eller er en privatrettslig eller offentligrettslig juridisk person, eller mot personer uten bosted i Tyskland eller hvis bosted er ukjent på tidspunktet for søksmålet, er verneting Lübeck, Tyskland.

19.3 Avtalen og ethvert annet rettsforhold mellom partene er underlagt tysk rett. Ved søksmål mot TT-Line i utlandet vil tysk rett bli anvendt, i det minste med hensyn til type og størrelse på passasjerens mulige krav, så langt loven tillater det.

19.4 Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder ikke så lenge og så langt ufravikelige rettigheter som er fastsatt i internasjonale konvensjoner eller i lovgivningen i medlemsstaten i EU, som passasjeren er statsborger av og som gjelder for avtalen, bestemmer noe annet. For handlinger fra TT-Line mot passasjeren som er forbruker i henhold til svensk lov og har sin bopel i Sverige, gjelder svensk lov.
og for handlinger fra TT-Line mot passasjeren som er forbruker i henhold til polsk lov og har sitt bosted i Polen, gjelder polsk lov.

19.5 Hvis noen av bestemmelsene i disse generelle vilkårene er eller blir juridisk ugyldige eller ugjennomførbare før eller etter at avtalen trer i kraft, forblir de resterende bestemmelsene og selve avtalen i kraft. Enhver rettslig ugyldig eller ugjennomførbar bestemmelse skal erstattes av en bestemmelse som er effektiv og gjennomførbar, og som opprettholder det økonomiske målet som følges av partene i den rettslig ugyldige eller ugjennomførbare bestemmelsen.
forskriften som er rettslig ugyldig eller ikke kan gjennomføres. Dersom avtalen finnes å være ufullstendig, skal det fastsettes en slik regulering for å fylle tomrommet.

Lübeck, april 2022

PayPal Diners Club Mastercard Visa