ATLPS (ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema)

ES kovos su klimato kaita politikoje ir siekis iki 2025 m. tapti neutraliu klimato kaitos atžvilgiu apima keletą priemonių. Esminė šios koncepcijos dalis yra Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS). ATLPS yra ribojimo ir prekybos schema, pagal kurią nustatomas ribojimas išmesti tam tikrus teršalus geografinėje teritorijoje, ir įmonės yra įpareigojamos turėti leidimą už kiekvieną išmetamą CO2 ar kitų anglies dujų toną. Taikydama ATLPS sistemą ES užtikrins, kad būtų sumažintas elektros energijos gamybos ir pramonės (gamybos ir transportavimo) išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, pavyzdžiui, anglies dioksidas (CO2).

Įgyvendinimas laivybos sektoriuje

Europos Sąjunga plečia ATLPS nuo 2024 m. sausio 1 d. įtraukdama laivybos sektorių, kuris sudaro apie 3 proc. viso, dėl žmogaus veiklos išmetamo anglies dioksido kiekio. Laivų operatoriai turės užtikrinti, kad 2024 m. ESL (Europos Sąjungos leidimų) kiekis sudarytų 40 proc., 2025 m. – 70 proc., o nuo 2026 m. – 100 proc. jų išmetamo teršalų kiekio. Pajamos, gautos iš taršos leidimų pardavimo bus naudojamos „Europos žaliasis kursas“ programos įgyvendinimui.

Anglies dioksido apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcione

Norint padengti vieną toną išmetamo CO2 kiekio, reikia vieno Europos Sąjungos leidimo (ESL). Naudojant įprastinį jūrinį kurą yra išmetami apie 3,1–3,2 tonos anglies dvideginio vienai tonai tokio kuro.

Įmonės gali pirkti ESL (Europos Sąjungos leidimus): aukcionuose, tiesiogiai iš kitų įmonių arba per tarpininkus. Šiuo metu Europos energijos birža (European Energy Exchange - EEX) Vokietijoje veikia kaip bendra aukcionų platforma, kurioje išduodami leidimai rinkai. Leidimų kainas lemia pasiūla ir paklausa rinkoje.

TT-LINE „Green Ships“ laivų strategija

„TT-Line“ palaiko ES politiką tvariais sprendimais savo veikloje. Pirmuosius "Green Ships" koncepcijos sprendimus kompanija pristatė dar 1996 m. ir šiandien veikia su naujausios kartos „Nils Holgersson“ (2022 m. gegužė) ir „Peter Pan“ (2023 m. vasaris) - vienais moderniausių ir ekologiškiausių pasaulyje „RoPax“ laivų. „TT-Line“ tvarumo politiką apima keletą technologinių savybių ir naujovių, kurios daro didelį teigiamą poveikį degalų sąnaudoms ir išmetamųjų teršalų kiekiui.

Skaitykite daugiau

 

Poveikis klientams/ Transporto kainos

ES pradeda taikyti ATL prekybos sistemą laivybos sektoriuje nuo 2024 m. sausio 1 d., todėl visiems pervežamiems krovinių vienetams „TT-Line“ taikys papildomą ES ATLPS mokestį papildomoms išlaidoms, susijusioms su Europos Sąjungos leidimų (ESL) pirkimu, padengti.

ATLPS mokestis kroviniams

ATLPS mokestis bus taikomas visiems pervežamiems krovinių vienetams. Šis mokestis bus skaičiuojamas kiekvienam maršrutui, atsižvelgiant į specifinį maršruto suvartojimą ir Europos Sąjungos leidimų (ESL) mėnesio vidurkį. Mokestis bus tikslinamas kas mėnesį. Skaičiuojamas Europos Sąjungos leidimų (ESL) mėnesio vidurkis, laikotarpiu nuo I mėnesio 26 dienos iki II mėnesio 25 dienos, bus taikomas III mėnesį, kaip ATLPS mokesčio pagrindas.

Dabartinį ATLPS papildomą mokestį už maršrutą rasite čia.