Rett-for-sjø-reise-TT-Line-Ferry-Nils-Holgersson-på-sjøen

Passasjerers rettigheter når de reiser til sjøs og innenlands vannveier


Forordning (EU) nr. 1177/2010 om rettigheter til passasjerer ved reise til sjøs og indre vannveier trer i kraft 18. desember 2012.

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter ved ferdsel til sjøs og indre vannveier

PayPal Diners Club Mastercard Visa