Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!


Villkor & bra att veta


Avbeställningar
För att undvika missförstånd måste vi be dig att göra alla avbeställningar skriftligen. Ändringar och avbokningar görs omgående till gruppavdelningen. Skulle detta ske strax före avgång görs ändringen i incheckningen. Avbeställning enligt nedan.

Avbeställningsavgift
Vi reserverar oss för att avbeställningsavgifter från tredje part i en del fall tillämpas vid andra perioder än de av oss nedan angivna. Hotellen kan t ex ibland ta ut en avbeställningsavgift även om avbeställningen sker tidigare än 27 dagar före ankomsten. Dessutom kan de även ibland debitera upp till 100% av kostnaden om avbeställningen sker inom en tidsrymd av fyra veckor före ankomsten.

 • 27-15 dagar före avresa
  10% av resans totalpris plus ev. beställningskostnader från leverantören. 
 • 14-4 dagar före avresa
  50% av resans totalpris plus ev. avbeställningskostnader från leverantören.
 • Senare än 4 dagar före avresa
  100% av resans totalpris.

Förskottsbetalning
Besked om förskottsbetalning eller deposition lämnas vid beställningstillfället.
Bankkonto 6821 054 286 778
Bankgiro 275-5148

Incheckning
All incheckning skall ske direkt i hamnen och senast en timme före avgång. Alla passagerare måste uppvisa ett giltigt pass eller internationellt id-kort med foto.

Matbeställningar
Bokning av bord för middag ombord, sker i samband med att namnlista för gruppen skickas in till TT-Line AB. Bordsbeställningarna hålles max 15 minuter efter bokad tid. Gäller Nils Holgersson och Peter Pan.


Namnlistor
På samtliga avgångar erfordras kompletta listor med namn, kön, nationalitet och födelsedatum. Därför ber vid dig att inkomma med dessa uppgifter till oss senast 21 dagar före avresa.

Reservation för pristillägg
TT-Line reserverar sig för eventuella prisförändringar med anledning av ändringar i transportkostnader, ändrade skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster, som omfattas av resan samt ändringar i växelkurser som påverkar våra kostnader för resan.

Säkerhetsrutiner
Området vid incheckning samt hamnområdet är starkt trafikerat av bilar, bussar och lastbilar. För att undvika olyckor i samband med incheckning tänk på följande:

 • Ankom gärna till incheckningen så nära tiden för incheckning som möjligt.
 • Vid ankomst ombeds passagerarna stanna kvar i bussen, endast chaufför eller reseledare 
  lämnar bussen för att checka in.
 • När bussen väl checkat in och kört in på området finns det möjlighet för passagerare att besöka toalett.

Grupp & konferensbokning
Hamngatan 9
Tel: 0410-562 25
E-post: groupbooking@ttline.com

Färjeläget i Travemünde
Skandinavienkai
Tel: +49 (0)4502-801 81
Fax: +49 (0)4502-80 11 06

Färjeläget i Rostock
Überseehafen, Am Warnowkai 8
Tel: +49 (0)381-67 07 90
Fax: +49 (0)381-670 79 80

Allmän information om resegaranti
Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innbär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med en inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av bil eller inträde till en nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegarantilagen omfattar i vissa fall även resor som bara består av en transport s.k. stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.

Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.

 

Kontakta oss

Gruppbokning
Buss & Gruppbokning
Telefon: +46 (0)410-562 25
groupbooking@ttline.com

Ansvarig säljare
Amanda Idén Nordin 
Telefon: +49 (0)4502 801 232
amanda.idennordin@ttline.com