Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!


Bättre miljöskydd på Östersjön

År 2008 beslutade den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att den maximalt tillåtna svavelhalten i marina bränslen i Nordsjön och Östersjön ska sänkas från nuvarande 1,0 % till endast 0,1 % från den 1 januari 2015. Detta berör särskilt sjötrafiken i Nordsjön och Östersjön. Den globala sjöfartsindustrin, som omfattar andra europeiska sjöfartsområden som Irländska sjön och Medelhavet, påverkas inte förrän 2020, antagligen inte förrän 2025, och har en oförändrad gräns på 3,5 % som då sänks till 0,5 %.

Den nya lagstiftningen kan följas genom att använda Marine Gasoil (MGO) med högsta svavelhalt på 0,1 %, men den är cirka €200 dyrare per ton än reguljärt fartygsbränsle. Från och med 1 januari 2015 använder TT-Line Marine Gasoil  på fem av företagets fartyg. Hösten 2014 installerade vi en hybrid wet scrubber från Wärtsilä på vårt fartyg NILS DACKE inom ramen för ett EU-subventionerat pilotprojekt. Det installerades även en scrubber på Nils Holgersson 2016. 

De höga kostnaderna som bränslet MGO innebär och den nödvändiga tekniska investeringen detta medför gör att vi måste lägga en del av dessa kostnader på våra passagerare. Av den anledningen tillkommer en extra avgift på alla bokningar med resedatum efter den 1 januari 2015.

För alla busspassagerare uppgår denna avgift till 1 euro per person och sträcka och den är inte provisionsgrundande. Vi ber att ni tar hänsyn till detta i era beräkningar och offerter. På så sätt hjälper ni oss att skydda miljön i Östersjöregionen.

TT-Line Green Ship

Ett nytt TT-Line Green Ship är planerat att tas i drift i TT-Lines linjenät under 2022. Fartyget kommer att reducera utsläppen i Östersjön med mer än 50%.