Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!


Bättre miljöskydd på Östersjön

År 2008 beslutade den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att den maximalt tillåtna svavelhalten i marina bränslen i Nordsjön och Östersjön ska sänkas från nuvarande 1,0 % till endast 0,1 % från den 1 januari 2015. För att uppfylla dessa krav och samtidigt aktivtstödja miljöskyddet kommer TT-Line från den 1 januari 2015 att i fem av sex fartyg använda det miljövänliga marina bränslet MGO 0,1 %. På det sjätte fartyget, Robin Hood, har TT-Line inom ramen för ett EU-finansierat pilotprojekt installerat ett avgasreningssystem (Hybrid Scrubber) från företaget Wärtsilä. Systemet kommer att testas i drift fram till årets slut för att säkerställa att det från den 1 januari 2015 kan användas på ett tillförlitligt sätt och att det uppfyller TT-Lines miljökrav. De höga kostnaderna som bränslet MGO innebär och den nödvändiga tekniska investeringen detta medför gör att vi måste lägga en del av dessa kostnader på våra passagerare. Av den anledningen tillkommer en extra avgift på alla bokningar med resedatum efter den 1 januari 2015. För alla busspassagerare uppgår denna avgift till 1 euro per person och sträcka och den är inte provisionsgrundande. Vi ber att ni tar hänsyn till detta i era beräkningar och offerter. På så sätt hjälper ni oss att skydda miljön i Östersjöregionen.

TT-Line Green Ship

Ett nytt TT-Line Green Ship är planerat att tas i drift i TT-Lines linjenät under 2022. Fartyget kommer att reducera utsläppen i Östersjön med mer än 50%.