Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Rättigheter vid olyckor till sjöss

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid olyckor till sjöss.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss träder i kraft den 31 december 2012.

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid olyckor till sjöss.

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova