Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00
Lör 09:00-16:00

SV

TT-Line ökar färjetrafiken mellan Polen och Sverige med 50%

Datum: 2014-08-25
TT-Line ökar färjetrafiken mellan Polen och Sverige med 50% –  Fortsätter att satsa på miljön Nu blir det ännu lättare att resa mellan Trelleborg och polska Swinousjcie. Med start den 1 september ökar TT-Line frekvensen på linjen mellan Trelleborg och Swinousjcie från 12 till 20 avgångar per vecka. Det innebär att TT-Line från och med september kommer ha upp till 17 dagliga avgångar mellan södra Sverige och kontinenten.

I januari 2014 startade TT-Line en ny linje mellan Trelleborg i södra Sverige och polska Swinousjcie, med 12 avgångar per vecka. På grund av ökad efterfrågan från passagerare och fraktkunder ökar TT-Line antal avgångar från och med 1 september till 20 avgångar per vecka.

-  Sedan vi startade linjen mellan Trelleborg och Świnoujście i början av året har främst fraktkunder, men också passagerare efterfrågat fler avgångar. Därför är vi glada att nu kunna erbjuda fler avgångar, framförallt under veckodagarna då vi har många fraktkunder som trafikerar linjen Sverige och Polen, säger Eva Jönsson fraktansvarig TT-line AB.

Schema för sträckan Trelleborg – Świnoujście, med start 1 september:

 

Från Trelleborg

Från Świnoujście

Måndag

Kl. 09:30

Kl. 01:00

Kl. 17:45

Tisdag

Kl. 01:30
Kl. 17:00

Kl. 09:00

Onsdag

Kl. 09:30

Kl. 01:30

Kl. 18:00

Torsdag

Kl. 02:00

Kl. 23:15

Kl. 14:30

Fredag

Kl. 17:00

Kl. 07:30

Lördag

Kl. 09:30

Kl. 01:00

Söndag

Kl. 08:00

Kl. 16:00

Kl. 07:30

Kl. 16:00


Linjen trafikeras främst av färjan MS NILS DACKE, som har 163 hytter och en lastkapacitet på 2 200 längdmeter.

- Att vi kan öka vår kapacitet på linjen Sverige – Polen så snabbt beror både på fartygets storlek som trafikerar linjen men även på att vi har etablerat ett frakt- och passagerarkontor i Świnoujście, säger Bernard J Termühlen, VD TT-Line GmbH.

Linjen Trelleborg-Travemünde, som har haft en tillväxt av intermodal trafik under året kommer även fortsatt att erbjuda 46 avgångar i veckan.

Linjen Trelleborg-Rostock, där passagerarantalet ökat kommer framöver att trafikeras mer frekvent av premiumfartygen Nils Holgersson och Peter Pan.

Nytt scrubbersystem på NILS DACKE ska minska svavelinnehållet i utsläppen
I början av augusti installerades ett nytt scrubbersystem, dvs ett avgasreningssystem, på färjan Nils Dacek för att minska fartygets svavelutsläpp. För närvarande testas systemet, men kommer att vara i full drift den 1 januari då den nya svavellagen, Marpol Annex VI, träder i kraft. Detta är ytterligare ett steg för TT-line i att göra sina fartyg mer miljövänliga.


För mer information om TT-Line, vänligen kontakta:
Eva Jönsson, pressansvarig TT-line AB, Telefon: +46 (0)410 560 00
Mail: Eva.c.Jonsson@ttline.se 

 

Om TT-Line 
Med upp till 17 dagliga avgångar förbinder TT-Line Trelleborg med hamnarna Travemünde, Rostock och Świnoujście. Under förra året transporterade TT-Line över 630 000 passagerare, 100 000 bilar och 330 000 lastbilar, vilket gör bolaget till marknadsledande gällande direkttrafik mellan Tyskland och Sverige. TT-line har över 600 anställda och en årlig omsättning på cirka 140 miljoner euro. Ägare är Arend Oetker och Bernhard Termühlen. För mer information, besök: www.ttline.com. 

 

Amex Handelsbanken Mastercard Nordea Seb Swedbank Visa