Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00
Lör 09:00-16:00

SV

Maskinskador på MS Peter Pan

Datum: 2019-07-11
På TT-linjens färja Peter Pan utlöstes ett brandlarm den 9 juli 2019 klockan 17:59.

Färjan var på väg från Trelleborg via Rostock till Travemünde. En brand som orsakades av en mekanisk skada på en av de fem dieselgeneratorerna togs snabbt under kontroll genom att använda släckningssystemen ombord. Eftersom dieselgeneratorerna på detta skepp är inrymda i separata utrymmen, förblev branden begränsad till detta enda område. Dessutom avkyldes det drabbade området, vilket framgångsrikt hindrade närliggande avdelningar från att vara inblandade. Situationen ombord blev snabbt kontrollerad tack vare snabb insats av besättningen (totalt 51 personer), så att alla 217 passagerare ombord skulle kunna vistas fritt ombord igen efter en kort stund. MS Peter Pan behövde assistans av två bogserbåtar för att kunna förtöja klockan 2:30 den 10 juli 2019 läge 7 vid Skandinaviens kaj i Travemünde. Klockan 3:20 hade alla passagerare lämnat fartyget och fortsätta sin vidare resa. TT-Lines anställda tillsammans med  representanter från myndigheterna utförde direkt en inspektion av skador på fartyget. Denna skadebedömning är för närvarande pågående.
TT-Line-kunderna erbjuds fem TT-Line-färjor, i en för närvarande lite modifierad tidtabell vid denna tidpunkt. All aktuell tidtabellinformation publiceras på hemsidan.

Amex Handelsbanken Mastercard Nordea Seb Swedbank Visa