Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Vattenskydd

Ett passagerarfartyg är som ett flytande hotell. Förutom energi, livsmedel och utrustning behövs massor av rent vatten för att hålla alla funktioner igång. När vattnet har använts i de många olika processerna ombord blir det till slut avloppsvatten.

Avloppsvatten kommer huvudsakligen från fartygets hotellfunktioner, från driften av motorerna eller från spolning av däcken. Avloppsvatten från hotellet kommer antingen från toaletter, då kallas det svartvatten, eller från handfat och duschar, då kallat gråvatten.

I många år har avloppsvatten renats i biologiska reningsverk ombord TT-Lines fartyg och inget orenat avloppsvatten har pumpats överbord. Idag finns mottagningsanläggningar för avfall från fartyg i någon av anloppshamnarna. TT-Line har därför börjat pumpa avloppsvatten från en samlingstank ombord till kommunala avloppsreningssystem på land för att undvika utsläpp till sjöss. Detta utförs när de tekniska kraven uppfylls och när tiden i hamn medger.

Bridge sunrise

Länsvatten från maskinrummet och tvättvatten från lastdäcken innehåller olja som inte får släppas ut i havet. Enligt bestämmelserna är alla fartyg utrustade med separatorer för rening av oljeblandat vatten. TT-Line har även på vissa fartyg eftermonterat en ny generation vattenreningsanläggningar som kan rena oljehaltigt vatten till långt under den tillåtna gränsen. Denna nya utrustning testas för närvarande i den dagliga driften.

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova