Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Nya regler beträffande svavel för SECA (Marpol Annex VI)

IMO (International Maritime Organisation) beslöt 2008 att minska den maximalt tillåtna svavelhalten i marint bränsle från 1,0 % till låga 0,1 % inom SECA (Svavelkontrollområden). Detta berör särskilt sjötrafiken i Nordsjön och Östersjön. Den globala sjöfartsindustrin, som omfattar andra europeiska sjöfartsområden som Irländska sjön och Medelhavet, påverkas inte förrän 2020, antagligen inte förrän 2025, och har en oförändrad gräns på 3,5 % som då sänks till 0,5 %.

Den nya lagstiftningen kan följas genom att använda Marine Gasoil med högsta svavelhalt på 0,1 %, men den är cirka €200 dyrare per ton än reguljärt fartygsbränsle.

Alternativt kan ett avgasreningssystem (scrubber) installeras så att den nya bestämmelsen kan följas istället för att använda 1,0-procentig Marin Gasoil. Sådan avgasreningsteknik har länge använts i landbaserade anläggningar men de har varit för stora och tunga för att användas ombord fartyg. Därför är tekniken ännu i utvecklingsfasen för marin tillämpning, även om beställningar av sådana system för Ro-ro-fartyg har ökat de senaste månaderna. Systemen innebär en hög kostnad för fartygen men kostnaden varierar beroende på reningsteknik och fartygstyp. Med de höga installationskostnaderna för att införa de här systemen och de höjda driftskostnaderna utgör de inte alltid ett realistiskt alternativ, särskilt inte för äldre tonnage.

Från och med 1 januari 2015 använder TT-Line Marine Gasoil på fem av företagets fartyg. Hösten 2014 installerade vi en hybrid wet scrubber från Wärtsilä på vårt fartyg NILS DACKE inom ramen för ett EU-subventionerat pilotprojekt. Det installerades även en scrubber på Nils Holgersson 2016. För ytterligare information, se:TEN-T MOS projekt “Green Bridge”.

Price changesGreen Bridge graphic
Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova