Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Avgasrening med hybrid våtskrubber på TT-Lines fartyg Nils Dacke och Nils Holgersson

Svavel i fartygsbränsle omvandlas under förbränning till svaveloxider (SOx). Ett sätt att minska SOx är att avlägsna det från avgasen med reningsteknik. Det finns två huvudsakliga alternativ att rena avgaserna på fartyg.

Ett alternativ, de så kallade våta reningssystemen, kallas vanligen skrubbrar. In en skrubber leds avgasen genom en vattenstråle som absorberar svavelföreningarna. Skrubbrar kan designas för öppet eller stängt läge, eller bägge delarna.

Havsvatten har en naturlig förmåga att absorbera SOx och i öppet läge pumpas havsvattnet genom skrubbern och sedan tillbaka i havet. I stängt läge cirkuleras vattnet inne i systemet utan att kemikalier behöver tillsättas.

Hybrid scrubber

Ett annat alternativ för avgasrening är torrskrubber som använder kalciumhydroxidgranuler för att absorbera SOx. En av processens slutprodukter är gips som behöver samlas in ombord för tömning i land.

En nackdel med båda typerna av avgasreningsteknik är att utrymmet som krävs ombord och den extra vikten som kan uppgå till flera hundra ton. Torrskrubbrar kräver mer utrymme än den våta typen och är tyngre. Att installera skrubbrar på befintliga fartyg kan bli en utmaning.

Efter grundliga undersökningar valde TT-Line att installera en hybrid våtskrubber (kombinerat öppet och stängt läge) från finska Wärtsilä. Det här systemet installerades 2014 på RoPax-fartyget M/S Nils Dacke. Det omfattar totalt fyra skrubbrar, en för varje dieselmotor. Två nybyggda skorstenar, som ersatte de gamla skorstenarna, behövde monteras på fartyget för att skapa utrymme åt skrubbrarna.

Utrymmet som krävdes för kringutrustning, t.ex. pumpar, separatorer, behållare, styrskåp etc, fanns endast i de nyskapade maskinutrymmen som avskilts från lastutrymmet. Med den här åtgärden minskas fartygets lastkapacitet men en stor del av systemets vikt placeras långt nere is fartyget för att balansera vikten av skrubbrarna i skorstenarna.

Funnel

Om en väldesignad och genomförbar installationslösning kan hittas är skrubbrar en bra metod att minska luftutsläppen från fartyg – såväl SOx som partiklar. Samtidigt kan en ekonomiskt sund fartygsdrift säkras genom att dyra bränsletyper undviks. .

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova