Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Energi och effektivitet

Ett fartyg behöver mängder av energi för att förflytta sig genom vatten. Samtidigt fraktar det många ton last. Det är skälet till att sjöfart är det mest effektiva transportmedlet. Såväl den globala klimatsituationen som de ökande kostnaderna för fossila bränslen ställer dock krav på sjöfarten att bli effektivare.

Energin som behövs ombord ett fartyg omvandlas normalt av dieselmotorer från kemisk energi som lagras i tjockolja till mekanisk och elektrisk energi. Dock resulterar förbränningen av bränsle i utsläpp av koldioxid (CO2). CO2 utgör en naturlig del av atmosfären och är inte ett skadligt ämne i vanlig mening men det bidrar till global uppvärmning och klimatförändring.

Fartygets framdrivningsmotor som driver propellrarna och därmed flyttar skrovet genom vattnet kräver mest energi. Fysikens lagar säger att framdrivningskraften är oproportionerlig i förhållande till fartygets hastighet. Det innebär att betydligt mer kraft krävs för att bara segla något fortare. Mer kraft betyder högre bränsleförbrukning och det leder till högre CO2-utsläpp.

När ett fartyg seglar långsammare kan bränsleförbrukningen tvärtom minskas en hel del och det leder till minskade CO2-utsläpp. De senaste åren har TT-Lines noggrant analyserat tidsscheman och hamnverksamheter i syfte att reducera liggetid i hamn till förmån för en längre resa. Resultatet blev att den årliga bränsleförbrukningen kunde minskas med cirka 15 % med motsvarande lägre utsläpp.

Ett annat område som kan förbättras är verksamheten ombord. Vår välutbildade besättning är ytterst medveten om bränsleförbrukningen på respektive fartyg. Grundat på många års erfarenhet och genom att ständigt ta hänsyn till nautiska betingelser och trafikförhållanden, barlast och trim, utnyttjandet av fartygets kraftanläggning och många andra aspekter drivs fartygen så effektivt som det är möjligt.

Tekniskt sett har TT-Line alltid strävat efter att åstadkomma den mest strömlinjeformade, och därmed effektiva, skrovdesignen när nya fartyg byggs. Ett strömlinjeformat skrov med lågt motstånd innebär mindre framdrivningskraft för att uppnå önskad hastighet.

Sketch hull form

TT-Lines nyaste generation färjor, Nils Holgersson och Peter Pan, drivs även med Pod-drift. De elektriska framdrivningsmotorerna på dieselelektriska fartyg är placerade i två pods (gondoler) på vilka propellrarna är fästa. Dessa styrbara framdrivningsenheter är placerade utanpå skrovet och hänger under aktern. Genom att inte använda propelleraxlar och separata roder kan avsevärda besparingar uppnås jämfört med en konventionell konfiguration.

 

Pods

Värmeåtervinning är ytterligare en teknisk metod för att minska energibehovet ombord. På alla TT-Lines dieselelektriska fartyg används exempelvis värmen i motorernas kylvatten till uppvärmning av hytterna.

TT-Line anpassar även sina befintliga fartyg till att ytterligare minska bränsleförbrukningen, där så är möjligt. Mindre anpassningar och renovering av fartygens skrov är ett av dessa områden. Ett bra exempel är skrovets delar under vattenlinjen som sandblästras efter ett par års drift för att återställa dess ursprungliga jämnhet.

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova