Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Avfallshantering och annan verksamhet

Drift av fartyg omfattar åtskilliga aspekter som är knutna till miljöskydd. Ämnen som är farliga för miljön går inte att undvika för att maskineriet ska fungera på rätt sätt, när det gäller t ex rengöring och smörjning. Processerna ombord genererar avfallsämnen och framför allt beror en miljövänlig verksamhet på den mänskliga faktorn.

På TT-Lines fartyg samlas fast avfall, som även omfattar farligt avfall, ombord och lämnas enbart av vid mottagningsanläggningar i hamn. Avfall får inte slängas överbord och passagerare är ombedda att respektera detta. TT-Line har långvarigt samarbete med kompetenta avfallshanteringsföretag på land. Redan 1995 introducerades avfallssortering på nya fartyg vilket ger bättre möjlighet till återvinning.

För farligt avfall, och särskilt avfall som batterier, lysrör, oljehaltiga trasor etc, anlitar TT-Line sedan många år tillbaka ett unikt, containerbaserat system för avfallshantering från ett specialiserat företag i land som tar hand om sådant material. Oljeslam från maskinerna samlas också in ombord och pumpas regelbundet till en tankbil i hamn för yrkesmässig behandling.

Speciell färg måste användas på fartygets skrov under vattnet för att motverka s.k. fouling. Fouling innebär att små vattenlevande organismer som alger och snäckor växer fast på fartygets skrov. Sådana oönskade "gäster" saktar ner fartyget betydligt vilket leder till ökning av bränsleförbrukning och utsläpp. I enlighet med internationella bestämmelser målas TT-Lines fartyg med tennfri antifouling-färg.

Nils Holgersson in docking

I det dagliga arbetet behövs ett par olika kemikalier ombord, t.ex. för rengöring. Sedan många år har TT-Line valt att, där det är möjligt, använda biologiskt nedbrytbara produkter och reducerat antalet andra produkter till minsta möjliga.

Utan en miljömedveten besättning skulle emellertid alla miljöskyddande tekniska och driftsmässiga åtgärder inte ha någon inverkan. Det är tradition hos TT-Line att de anställda ständigt är medvetna om att skydda miljön i sitt dagliga arbete. Vi strävar alltid efter att ständigt förbättra oss i detta hänseende och är stolta över vad vi har åstadkommit.

Visa Mastercard DinersClub Swish Paynova