Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00
Lör 09:00-16:00

SV

EU-finansiering

Nya check-in automater
De nya incheckningsautomaterna i Trelleborg erbjuder en ny och smidigare process vid incheckning för alla TT-Lines kunder. Fem väl skyltade banor leder fram till de nya check-in automaterna för bilar i Trelleborg. Dessa automater kommer att avsevärt minska incheckningtiderna. Genom att bekfräfta sina bokningsuppgifter på pekskärmen skrivs boardingkort och hyttnycklar för överfarten ut direkt. Beroende på destination måste även pass eller ID-kort skannas. Inom kort kan detta ske direkt från bilen. För resenärer utan fordon finns check-in automater tillgängliga i passgerarterminalen på Hamngatan. Vid uppförandet av detta nya system lades stor vikt på en tydlig och lättförståelig presentation av de olika stegen vid incheckning.

Ökad kundnöjdhet
Fönyelsen av incheckningssystemet i Trelleborg har finansierats av Europeiska unionen från "CEF" (Connecting Europe Facility) för transeuropeiska transportnät sedan 2017 med 30% av investeringskostnaderna. Detta är det gränsöverskridanden projektet "Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III"


Amex Handelsbanken Mastercard Nordea Seb Swedbank Visa