Frågor och bokning:
tel. 0900-1112031 (1,50 kr/min)

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00

Spara 140:- i serviceavgift -
Boka online!

SV

Europeiska ERV

TT-Line har i samarbete med Europeiska ERV tagit fram denna avbeställningsförsäkring och Europeiska ERV handlägger alla skadeärenden. Europeiska ERV är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring. Europeiska ERV försäkrar årligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 15 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen.


Med TT-Lines Avbeställningsförsäkring får du ersättning för avbeställd resa om något oförutsetthänder dig eller din medförsäkrade.
Anmäl skada online, direkt på erv.se

Med oförutsedda händelser menas bland annat:
- sjukdom
- olycksfall
- inbrott eller brand i hemmet
- arbetskonflikt
- uppsägning

Vad täcker försäkringen?
Försäkringen täcker priset på hela bokningen, max 15 000 kronor, och gäller för alla resenärer i samma bokning. Du får alla pengar tillbaka, minus försäkringspremien.

Vad kostar försäkringen?
120 kronor per bokning.

Hur köper jag TT-Lines Avbeställningsförsäkring?
Köp försäkringen i samband med din resa.

När börjar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla när den är betald och upphör att gälla när resan påbörjas.

Hur avbokar jag?
Kontakta TT-Line för att avboka resan. Gör sedan en skadeanmälan på www.erv.se.

När får jag tillbaka pengarna för biljetten?
I normala fall får du dina pengar inom en till två veckor.

Är det någon självrisk?
Försäkringen gäller utan självrisk!

Ladda hem faktablad för försäkringsprodukt

Ladda hem fullständiga Avbeställningsförsäkrings villkor

Se FAQ

Amex Handelsbanken Mastercard Nordea Seb Swedbank Visa