Checka in din resa till Tyskland och Polen | TT-Line Frakt
SVSV

Lasthantering och Check-in

Trailerscanning i Trelleborg och Travemünde hamn
Vid infarten till färjelägena i Trelleborg och Travemünde ska trailers passera scanneranläggningen, där de blir elektroniskt (ev skador) kontrollerade. För inpassering krävs TIN nummer. 

Gate Out
Vlla dragbilar som har lämnat och/eller hämtat löstrailers ska köra genom GATE OUT  vid utpassering. I gaten fotograferas enheten och registreringsnumret blir inläst.

Frakt av farligt gods med TT-Line

Var god använd vårt formulär för farligt gods för att deklarera sådan frakt.

 

Följande villkor gäller för frakt av farligt gods på TT-Lines färjor:

1. TT-Line transporterar farligt gods i enlighet med IMDG föreskrifterna och i enlighet med ”Östersjöavtalet”.

2. TT-Line kommer inte acceptera farligt gods av:

- Klass 7

- Klass 1 (Med undantag för Klass 1.4S, på begäran)

På passageraravgångar,§ 12 Östersjöavtalet, inget farligt gods av:

- Klass 2     ”Giftiga gaser” (ADR kl.2/kl. Kod T/IMDG kl 2.3) 

                   ”Nedfrusta flytande gaser” (ADR kl.2/kl Kod A/IMDG kl. 2.2/ stuvningskategori D)

- Klass 5.2: Alla typer av detta gods.

- Klass 6.2: Alla typer av detta gods.

- Klass 8:    Allt gods i förpackningsgrupp I.

3. TT-Line förbehåller sig rätten att ändra en fraktavgång till en passageraravgång kort innan schemalagd avgång. Detta kan orsaka begränsningar för frakt av farligt gods.

4. Farligt gods (begränsad mängd, såväl som förväntad mängd) måste alltid deklareras minst 24 timmar innan avgång.

5. Bokningar för transport av farligt gods är endast slutgiltigt godkända då TT-Line har verifierat all data om det farliga godset och då bokningen därmed godkänts som en "farligt gods bokning”.

Skulle andra frågor finnas, tveka inte att kontakta vår bokningsavdelning.

Tullklarering befrielse från tullar

1. TT-line är inte auktoriserad eller skyldig att deklarera några varor till tullmyndigheterna (se art. 139 och följande UCC).
Skyldigheten att ansvara för presentationen är ensam ansvarig för avsändaren, som måste ta hand om den.
2. TT-line kan inte debiteras med öppna/avslutande tull förfaranden.
3.  Speditören undantar TT-line internt från alla anspråk från tredje part (särskilt tull-och skattemyndigheter) i samband med tull
klarering.

Fästpunkter

Lastenheter måste ha ett tillräckligt antal fästpunkter lämpliga för transport till sjöss!

Det är i grunden bestämt av sjöfartsmyndigheter att kaptenen kan besluta att inte transportera lastenheter utan tillräckligt antal fästpunkter.

TT-Line transporterar endast enheter med fästpunkter, detta gäller även för enheter utan farligt gods. Detta för att även vid hårt väder kunna garantera säkerheten ombord.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår bokningsavdelning för mer information.

Kontakt fraktbokning

Bokningen Trelleborg
Telefon +46 (0)410 56150

Freightbooking.se@ttline.se

Bokningen Travemünde
Telefon +49 (0)4502 80182
Telefax +49 (0)4502 80111

Freightbooking.de@ttline.com

Bokningen Rostock
Telefon +49 (0)381 6707931
Telefax +49 (0)381 6752135

Freightbooking.de@ttline.com

Bokningen Świnoujście
Telefon +48 91 3263516
Telefax +48 91 3263560

Freightbooking.pl@ttline.com  

Maut / Eurovignette

Trelleborg

OKQ8 macken, Hedvägen 451 vid maglarpsrondellen


Travemünde

Shell petrol station - exit B75 / 7.8 km from Skandinavienkai

Rostock

HEM Tankstelle & Bistro i hamnen

Swinoujscie

Toll Mini Market Ferry S.C., ul.Dunska 1, 72-602 Swinoujscie