Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i ochrona życia ludzkiego na morskich drogach wodnych od zawsze mają kluczowe znaczenie dla przewoźników zajmujących się żeglugą morską. Narody morskie mogą pochwalić się rozwiniętą oraz głęboko zakorzenioną tradycją i kulturą bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie przewozu pasażerów drogą morską.

TT-Line obsługuje rejsy po Morzu Bałtyckim w zgodzie z tą kulturą bezpieczeństwa od początku lat 60. Nasza koncepcja bezpieczeństwa opiera się na trzech podstawowych filarach: nowoczesne i bezpieczne statki o najwyższym standardzie, kompetentny i odpowiednio przeszkolony personel pokładowy oraz lądowy, jak również efektywna organizacja.

Wszystkie środki bezpieczeństwa co najmniej odpowiadają wymaganiom międzynarodowych, regionalnych i krajowych przepisów w zakresie przewozu drogą wodną, które są zawarte w Konwencji SOLAS (o bezpieczeństwie życia na morzu) przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), będącą wyspecjalizowaną organizacją Narodów Zjednoczonych.

TT-Line dysponuje jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych flot statków na Morzu Bałtyckim. Nasze promy są budowane w oparciu o najnowszą wiedzę techniczną. Spełniają one wszystkie obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w tym szczególne wymogi dotyczące stabilności i bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone w odniesieniu do jednostek pływających po Morzu Bałtyckim i Północnym po katastrofie promu Estonia. Zapewnienie wysokiego standardu floty wymaga jednak wykonywania prac konserwacyjnych w sposób ciągły i regularny. W związku z tym wszystkie statki TT-Line są objęte wspomaganym komputerowo programem konserwacji, który pomaga zaplanować i nadzorować wykonywane prace.

Sama technika nie stanowi jednak gwarancji bezpieczeństwa. Optymalne współdziałanie ludzi i technologii ma rozstrzygające znaczenie, gdy chodzi o zapobieganie sytuacjom awaryjnym. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do jakiegokolwiek incydentu, zapobieżenie jego przekształceniu się w katastrofę jest możliwe dzięki świadomej i prawidłowej reakcji człowieka. Dlatego kluczową rolę przy zapewnianiu bezpiecznej podróży statkiem odgrywa kompetentny i prawidłowo przeszkolony personel. Ciągłe doskonalenie umiejętności oraz regularne ćwiczenia pozwalają zapewnić, że personel pokładowy szybko i prawidłowo zareaguje na nieprzewidziane zdarzenia.

Kompleksowa współpraca możliwa jest jedynie w ramach wydajnie działającej organizacji. Dlatego też wszystkie istotne procesy w zakresie bezpieczeństwa są określone w Systemie zarządzania bezpieczeństwem TT-Line (SMS). System ten spełnia wymagania opracowanego przez IMO Kodeksu zarządzania bezpieczeństwem. Począwszy od roku 1996 jest on badany i kontrolowany przez właściwe władze. Najważniejszym aspektem systemu jest proces jego ciągłej kontroli i ulepszania, co przekłada się na dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na naszych statkach.

 

Paypal Mastercard Payu Visa