Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Utylizacja odpadów i inne działania

Eksploatacja statków jest związana z różnymi aspektami ochrony środowiska. Powstawanie substancji szkodliwych dla środowiska jest nieuniknione dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania maszyny, czyszczenia i smarowania. Procesy zachodzące na statku powodują powstawanie odpadów, a eksploatacja spełniająca wymogi ochrony środowiska jest przede wszystkim uzależniona od czynnika ludzkiego.

Na statkach TT-Line odpady stałe, włącznie z odpadami niebezpiecznymi, są zbierane i zdawane wyłącznie do infrastruktury odbiorczej w porcie. Żadne śmieci nie powinny być wyrzucane za burtę i pasażerowie są powiadamiani o konieczności przestrzegania tego zalecenia. TT-Line od wielu lat współpracuje z kompetentnymi przedsiębiorstwami zajmującymi się utylizacją odpadów na lądzie. Od 1995 na nowych statkach prowadzona jest segregacja odpadów, która pozwala na lepsze ich przetwarzanie.

W przypadku odpadów niebezpiecznych i szczególnych, takich jak baterie, świetlówki, zaolejone szmaty, itp. TT-Line od wielu lat stosuje wyjątkowy system pojemników na odpady specjalistycznego przedsiębiorstwa na lądzie, które takie materiały odbiera. Szlam olejowy z maszyny jest również zbierany na statku i regularnie przepompowywany do cystern w portach w celu jego dalszego profesjonalnego przetworzenia.

Aby uniknąć porastania kadłuba statku niezbędne jest stosowanie specjalnej farby. Porastanie oznacza, iż małe organizmy morskie, takie jak algi i muszle, osadzają się na kadłubie statku. Tacy „nieproszeni goście” znacznie zwalniają prędkość statku i tym samym znacząco przyczyniają się do zwiększenia zużycia paliwa i emisji spalin. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami statki TT-Line są malowane bezcynkową farbą przeciwporostową.

Nils Holgersson in docking

W codziennej eksploatacji statku niezbędne są różne środki chemiczne, na przykład do sprzątania. Od wielu lat TT-Line stosuje tam, gdzie to tylko jest możliwe, środki chemiczne ulegające biodegradacji i ograniczya ilość różnych produktów do niezbędnego minimum.

Jednakże bez wiedzy o ochronie środowiska wśród załogi wszystkie środki techniczne i eksploatacyjne mające na celu ochronę środowiska byłyby nieskuteczne. Jest tradycją TT-Line, że pracownicy podczas codziennych czynności są zawsze świadomi potrzeby ochrony środowiska. Zawsze dążymy do dalszej poprawy w tej dziedzinie i jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć.

Paypal Mastercard Payu Visa